W
NW
N
N
NE
W
the Degree Confluence Project
E
SW
S
S
SE
E

Czech Republic

near Nižbor, Středočeský Kraj, Czech Republic
Approx. altitude: 272 m (892 ft)
([?] maps: Google MapQuest OpenStreeMap ConfluenceNavigator)
Antipode: 50°S 166°W

Accuracy: 28 m (91 ft)
Quality: good

Click on any of the images for the full-sized picture.

#2: View towards W from the confluence #3: View towards S from the confluence #4: View towards E from the confluence #5: View towards N from the confluence #6: Near the confluence (view towards W) #7: The famous drainpipe #8: Nižbor castle with sundials #9: Path along the southern wall to the cross and the vantage point over the Berounka river #10: GPS

  { Main | Search | Countries | Information | Member Page | Random }

  50°N 14°E (visit #8) (secondary) 

#1: General view of the confluence (towards SW, ca. 70 m away)

(visited by Wojciech Czombik, Barbara Michalik, Sabina Bielicka and Maciej Michalik)

Polski

21-Sep-2008 -- My 9th confluence out of 10 in the Czech Republic

1st confluence out of a trip of 2

Traditionally, towards the end of September we, the members of the Mountain Guides Association of Wielkopolska Region went to the Czech Republic for our annual meeting in the mountains. This time our target was Šumava (English: the Bohemian Forest), a mountain range in southern Bohemia, near to the border to Germany and Austria. We travelled from Poznań to Prague and then took the D5 motorway for Plzeň. In Beroun we left the motorway and headed west. Along the Berounka river we went ca. 10 km and came to a little city of Nižbor. The castle of Nižbor was well visible from the road. We crossed the bridge and drove uphill until we reached a car park at the rear of the castle. The distance from there to the confluence point was merely 90 m, so we could have considered the confluence visited…

But of course we wanted to get to the true confluence point. We went up to the main entrance of the castle (ca. 60 m from the CP) and then continued on a tiny path along the southern wall. We came to a south-eastern corner of the building, near a cross and a vantage point over the river and we turned to the west. First we found an orange marker firmly fixed to the ground, but the GPS showed the distance to the actual CP as 14 m (with accuracy of 14 m). We climbed a couple of meters up to the wall and noticed the famous drainpipe described by the previous visitors. Even though we were closer to the confluence, the overall accuracy worsened because of surprisingly low GPS accuracy there – not better than 20 m.

We took the usual pictures and following the same route we returned to the cars. In the “downtown” of Nižbor we stopped by the “U Lipy” restaurant for coffee. Unfortunately, instead of four espressos that we ordered, after a quarter of hour we got two cappuccinos and the explanation that coffee “had run out”. Two of us had to settle for fruit tea with milk…

Continued at 49°N 14°E

Visit details:

  • Time at the CP: 13:44 AM
  • Distance to the CP: 14 m
  • GPS accuracy: 14 m
  • GPS altitude: 270 m asl
  • Temperature: 13 °C

My track (PLT file) is available here.

Polski

21-wrz-2008 -- Moje 9 przecięcie z 10 w Republice Czeskiej

Tradycyjnie pod koniec września członkowie Wielkopolskiego Klubu Przodowników Turystyki Górskiej wybrali się do Republiki Czeskiej na swoje doroczne spotkanie w górach. Tym razem naszym celem była Szumawa – pasmo górskie w południowych Czechach, przy granicy z Niemcami i Austrią. Z Poznania dojechaliśmy do Pragi, a następnie skierowaliśmy się autostradą D5 w stronę Pilzna. W Beroun opuściliśmy autostradę i pojechaliśmy na zachód, wzdłuż rzeki Berounki do małego miasteczka Nižbor. Górujący nad miastem niżborski zamek był dobrze widoczny z szosy, którą dojechaliśmy do miasteczka. Przejechaliśmy przez most i podjechaliśmy na parking na tyłach zamku. Odległość stąd do przecięcia wynosiła zaledwie 90 m, moglibyśmy więc uznać, że przecięcie zostało odwiedzone…

Chcieliśmy jednak oczywiście dotrzeć na właściwy punkt przecięcia. Podeszliśmy do głównego wejścia do zamku (ok. 60 m od przecięcia), a następnie wąską ścieżką wzdłuż południowej ściany dotarliśmy do południowo-wschodniego narożnika zamku. W pobliżu znajdował się krzyż, sprzed którego roztaczał się ładny widok na most i płynącą w dole Berounkę. Tu skręciliśmy na zachód i odnaleźliśmy pomarańczowy marker, solidnie osadzony w gruncie. GPS pokazywał odległość do przecięcia 14 m (przy dokładności również 14 m). Wspięliśmy się kilka metrów wyżej, pod ścianę zamku i zauważyliśmy słynną rurę ściekową, opisywaną przez poprzednich odwiedzających. Choć byliśmy bliżej przecięcia, ogólna dokładność pogorszyła się z uwagi na zaskakująco niską dokładność wskazań GPS-u w tym miejscu – nie lepszą niż 20 m.

Wykonaliśmy zwyczajowe fotografie i tą samą drogę wróciliśmy do samochodów. W „centrum” Nižboru wstąpiliśmy do restauracji „U Lipy” na kawę. Niestety, zamiast zamówionych czterech espresso, po kwadransie otrzymaliśmy dwa cappuccino i wyjaśnienie, że „kawa się skończyła”. Dwójka z nas musiała zadowolić się herbatą owocową z mlekiem…

Coordinator's Note: Would any future visitor please remove and dispose of the marker referred to.


 All pictures
#1: General view of the confluence (towards SW, ca. 70 m away)
#2: View towards W from the confluence
#3: View towards S from the confluence
#4: View towards E from the confluence
#5: View towards N from the confluence
#6: Near the confluence (view towards W)
#7: The famous drainpipe
#8: Nižbor castle with sundials
#9: Path along the southern wall to the cross and the vantage point over the Berounka river
#10: GPS
ALL: All pictures on one page