W
NW
N
N
NE
W
the Degree Confluence Project
E
SW
S
S
SE
E

Poland : Małopolskie

near Kraków-Rząka, Małopolskie, Poland
Approx. altitude: 233 m (764 ft)
([?] maps: Google MapQuest OpenStreetMap ConfluenceNavigator)
Antipode: 50°S 160°W

Accuracy: 7 m (22 ft)
Quality: good

Click on any of the images for the full-sized picture.

#2: Tak, to w tym lasku. Widok od południowej strony, ze ścieżki oddalonej około10m. #3: Nienajlepsza dokładność, bo wśród drzew utracił sygnał EGNOS. #4: Widok ze ścieżki w kieunku zachodnim. #5: Ogólne zdjęcie satelitarne tego rejonu z zaznaczona drogą dojścia/dojazdu od strony ulicy Wielickiej.

  { Main | Search | Countries | Information | Member Page | Random }

  50°N 20°E (visit #7) (secondary) 

#1: Na śniegu widać ledwo zarysowany okrąg. Punkt jest w jego środku.

(visited by Aleksander Piwkowski)

28-Feb-2006 --

wersja polska

English

Approach to my first conflucence this year was rather difficult because there was a lot of snow and snow was still falling. I was impatiently waiting for spring, and finally on a clear day I went out to test my freshly acquired equipement. Wading throung a melting snow and water, sometimes ankle deep, I sacrificed my sunday shoes in order to reach this point, sometimes named our local Centre of Europe.

Easiest approach

 • Take road Kraków-Wieliczka and turn west into Kosocicka street, just before autoroure junction (50° 0'27.39"N, 20° 0'49.03"E);
 • After two more kilometers turn south (50° 0'13.05"N, 19°59'37.60"E) into Józef Haller Street;
 • follow Haller Street for a hungred meters and turn down towards east (50° 0'9.49"N, 19°59'36.03"E) - unbeaten road, initially steep down.
 • Go through a tunnel (tarmac) under A4 autoroute and drive for about 120 meters (49°59'59.14"N, 19°59'52.56"E) - here park your car.
 • Now go east, take a small path, 115 meters east.
 • All that remains is just a dozen meters nort east.

Description

Around there are meadows and fields (to south), a small forest (east and north) and some farm buildings (200 meters west). There is a stud south west and about 100 meters north, behind a forrest is the A4 autoroute.

The confluence is located within Cracow, but Wieliczka is very close here. Few years ago people used to come here for a weekend walk. A quiet and peacefull place for a sunday's rest. Now the nearby autoroute interferes with noice and exhaust gases. Nevertheless, it is still worth visiting from time to time.

wersja polska

Pierwsze tegoroczne dojście do punktu 50N/20E dość utrudnione ze względu na długo zalegający śnieg i ciągle występujące opady. Zniecierpliwiony wyczekiwaniem wiosny skorzystałem z pierwszej okazji pogodnego dnia i wyrwałem się 'przetestować' świeżo zakupiony sprzęt. Brodząc po kostki w wodzie i wodnistym śniegu poświęciłem swoje niedzielne buty, by dotrzeć do tego uświęconego tradycją odwiedzin lokalnego "Środka Europy".

Najprostszy dojazd

 • Z drogi Kraków-Wieliczka zjechać w kierunku zachodnim (ulica Kosocicka) tuż przed węzłem autostradowym (50° 0'27.39"N, 20° 0'49.03"E);
 • Po około dwóch kilometrach skręt w kierunku południowym (50° 0'13.05"N, 19°59'37.60"E) w ulicę Józefa Hallera;
 • Sto metrów dalej ulicą Hallera skręt w dół w kierunku wschodnim (50° 0'9.49"N, 19°59'36.03"E) - droga gruntowa początkowo ostro w dół.
 • Dalej tunelem (asfalt) pod autostradą A4 około 120 metrów (49°59'59.14"N, 19°59'52.56"E) - i tu koniec drogi.
 • Teraz polną ścieżką w kierunku wschodnim około 115 metrów. 
 • Już tylko zostało kilkanaście metrów w kierunku NE.

Opis miejsca

W koło rozciągają się łąki i pola (w kierunku południowym), ściana niewielkiego lasku (w kierunku wschodnim i północnym) oraz zabudowania gospodarskie (200 metrów w kierunku zachodnim). W kierunku południowo zachodnim teren lokalnej stadniny. W odległości 100 metrów w kierunku północnym, za ścianą kępy drzew, autostrada A4.

Administracyjnie teren należy do Krakowa, ale leży na pograniczu z Wieliczką. Kiedyś (kilka lat temu) można tu było przychodzić na spacery weekendowe. Ciche, spokojne miejsce na niedzielny wypoczynek. Teraz jednak pobliska autostrada przez cały czas zakłóca miejscową ciszę hałasem i smrodem spalin. Pomimo to warto jednak od czasu do czasu odwiedzić to miejsce.


 All pictures
#1: Na śniegu widać ledwo zarysowany okrąg. Punkt jest w jego środku.
#2: Tak, to w tym lasku. Widok od południowej strony, ze ścieżki oddalonej około10m.
#3: Nienajlepsza dokładność, bo wśród drzew utracił sygnał EGNOS.
#4: Widok ze ścieżki w kieunku zachodnim.
#5: Ogólne zdjęcie satelitarne tego rejonu z zaznaczona drogą dojścia/dojazdu od strony ulicy Wielickiej.
ALL: All pictures on one page