W
NW
N
N
NE
W
the Degree Confluence Project
E
SW
S
S
SE
E

Poland : Łódzkie

1.2 km (0.7 miles) W of Kajetanów, Łódzkie, Poland
Approx. altitude: 243 m (797 ft)
([?] maps: Google MapQuest OpenStreeMap ConfluenceNavigator)
Antipode: 51°S 160°W

Accuracy: 4 m (13 ft)
Quality: good

Click on any of the images for the full-sized picture.

#2: View towards S from the confluence #3: View towards NE from the confluence #4: View towards N from the confluence #5: View towards NW from the confluence #6: GPS readings #7: At the confluence (view towards E) #8: My track on the satellite image (© Google Earth 2009) #9: Village of Kajetanów - wayside shrine #10: Nearby radio tower in Dobromierz (51°00'00"N 19°55'30"E)

  { Main | Search | Countries | Information | Member Page | Random }

  51°N 20°E (visit #5) (secondary) 

#1: General view of the confluence (towards SW, ca. 230 m away)

(visited by Wojciech Czombik)

Polski

11-Dec-2009 -- 2nd confluence out of a trip of 2

Continued from 52°N 20°E

According to the conference agenda today’s sessions were scheduled to start at 10 AM while sunrise was at 07:33. That gave me almost enough time to pay a quick visit at the nearest confluence point (ca. 50 km away as the crow flies). I departed from Bronisławów at 8:30 and drove south along the road 742 to Przedbórz. There I incautiously ignored my GPS’s advice and instead of taking a direct road for Góry Mokre I continued on 742 up to Dobromierz. There I recognized my mistake, turned to the east, passed by a radio tower located almost exactly on the 51st parallel and via a very bumpy dirt road arrived in Góry Mokre and after a while in Kajetanów.

The day was quite cold, overcast and rather wet – typical weather for mid-December, but some sunshine rays broke through the clouds and lightened the landscape. The confluence point lay on a gentle slope, ca. 0.5 km away from the paved road. I wasn’t going to risk driving on soft ground so I parked the car at the parting of the ways. Along a dirt road I walked between fields to the west until I reached some shrubs on my left. There I turned to the south and after 200 m I came to a small grassy “ledge” indented into the field.

The confluence point lay on the field, a couple of meters away from the solid ground. The soil was very soft and my boots tended to bog down, but fortunately the GPS signal reception was perfect and I could quickly locate the “zero spot”. With 4 m accuracy I improved very much the result I had achieved during my first visit there in 2005 (due to growing crops I settled for 92 m then).

The surroundings were quiet and calm, with almost no traffic around. There were some hills in the vicinity, one of them being the highest point of Łódzkie province – Fajna Ryba (347 m a.s.l., in English the name would translate to something like Cool Fish). I took the usual pictures and walked back to the vehicle. An hour later I was diligently taking part in the conference.

Visit details:

  • Time at the CP: 10:05 AM
  • Distance to the CP: 0 m
  • GPS accuracy: 4 m
  • GPS altitude: 240 m asl
  • Temperature: 2 °C

My track (PLT file) is available here.

Polski

11-Dec-2009 -- Zgodnie z programem konferencji dzisiejsze sesje miały rozpocząć się o godzinie 10:00, natomiast słońce miało wzejść o 07:33. Był to czas niemal wystarczający na odbycie szybkiej wizyty na najbliższym punkcie przecięcia, oddalonym o ok. 50 km w linii prostej. Z Bronisławowa wyruszyłem o godz. 8:30 i pojechałem na południe drogą nr 742 do Przedborza. Tam nieopatrznie zignorowałem wskazania nawigacji samochodowej i zamiast wybrać bezpośrednią drogę do Gór Mokrych dojechałem drogą 742 aż do Dobromierza. Tu uznałem swoją pomyłkę, skręciłem na wschód, minąłem wieżę Stacji Linii Radiowych położoną niemal dokładnie na 51. południku i bardzo wyboistą, nieutwardzoną drogą dotarłem do Gór Mokrych, a po chwili do Kajetanowa.

Dzień był dość zimny, pochmurny i raczej wilgotny – typowa pogoda dla połowy grudnia, ale przez chmury przebijały się pojedyncze promienie słońca i rozjaśniały krajobraz. Punkt przecięcia leżał na łagodnym zboczu, ok. 0,5 km od utwardzonej drogi. Nie zamierzałem ryzykować jeżdżenia po rozmiękłej ziemi i zaparkowałem samochód na rozstaju dróg. Stąd polną drogą ruszyłem pomiędzy polami na zachód. Gdy dotarłem do rosnących po lewej stronie drogi zarośli skręciłem na południe i po ok. 200 m doszedłem do trawiastego „występu” wcinającego się w pole.

Przecięcie znajdowało się na polu, o kilka metrów od twardego gruntu. Gleba była bardzo miękka i moje buty wykazywały tendencję do zapadania się w jej głąb, na szczęście odbiór sygnału GPS był znakomity i mogłem szybko zlokalizować „punkt zero”. 4-metrowa dokładność pozwoliła mi znacznie poprawić wynik uzyskany podczas pierwszej wizyty w 2005 r. – wówczas, z uwagi na rosnące tu dojrzałe zboże, zadowoliłem się rezultatem 92 m.

Okolica była cicha i spokojna, nie zauważało się niemal żadnego ruchu. Horyzont zamykało pasmo wzgórz, wśród których znajdowała się Fajna Ryba (347 m n.p.m.) – najwyższe wzniesienie województwa łódzkiego. Wykonałem zwyczajowe fotografie i pomaszerowałem z powrotem do samochodu. Niecałą godzinę później byłem już pilnym uczestnikiem konferencji.


 All pictures
#1: General view of the confluence (towards SW, ca. 230 m away)
#2: View towards S from the confluence
#3: View towards NE from the confluence
#4: View towards N from the confluence
#5: View towards NW from the confluence
#6: GPS readings
#7: At the confluence (view towards E)
#8: My track on the satellite image (© Google Earth 2009)
#9: Village of Kajetanów - wayside shrine
#10: Nearby radio tower in Dobromierz (51°00'00"N 19°55'30"E)
ALL: All pictures on one page
  Pending visits
Submitted  Visit date  Name  Success?  Status? 
10-Nov-23  18-Oct-23  Richard Ohnesorge  yes  ready