W
NW
N
N
NE
W
the Degree Confluence Project
E
SW
S
S
SE
E

Poland : Łódzkie

1.2 km (0.7 miles) W of Kajetanów, Łódzkie, Poland
Approx. altitude: 243 m (797 ft)
([?] maps: Google MapQuest OpenStreeMap ConfluenceNavigator)
Antipode: 51°S 160°W

Accuracy: 6 m (19 ft)
Quality: good

Click on any of the images for the full-sized picture.

#2: North view #3: East view / gps view #4: West view #5: South view #6: Roadside shrine and village Kajetanow

  { Main | Search | Countries | Information | Member Page | Random }

  51°N 20°E (visit #2) (secondary) 

#1: General view

(visited by Wlodzimierz Kania)

01-Jul-2004 --

Polish

English

As of July 1st 2004 being in Swietokrzyski district of Poland I have taken a good chance to get another intersection of 51ºN i 20ºE. I departed from Jędrzejow (I strongly recommend to pay a visit in this town and especially ‘Solar Clocks’ museum being 3rd biggest collection in the world! and also a monastry of Cysters which originates from XI-XII century) heading towards Małogoszcz, Oleszno. The area was very beautiful, with lots of colorful agricultural land combined with large forest area. It was nice and sunny day which really encouraged me for this achievement.

I reached village of Kajetanów. Next to the road mark GPS showed me that one of coordinates showed ‘0.00’. I left my car here and went left towards some narrow field road which led to the intersection point.

It was few hundred metres of mid-fields walk and finally I got the correct measure of the intersection – it was in the middle of wheat field. From this intersection point – which is on the slope of the small hill there is such a nice landscape, with Kajetanow in the foreground. I took pictures enjoying colours of field flowers (see photo 4).

I got back to my car and on the way back to Kalisz I really enjoyed the beauty of landscapes of Przedborski Natural Landscape Park.

Polish

W dniu 01.07.2004 będąc w województwie świętokrzyskim nadarzyła się okazja, aby zaliczyć kolejne przecięcie 51° N i 20° E. Wyruszam z Jędrzejowa ( polecam zwiedzenie unikalnego w skali Europy „Muzeum Zegarów Słonecznych” im. Przypkowskich i klasztoru wraz z Opactwem Cystersów z przełomu XI/XII wieku) kierując się na Małogoszcz, Oleszno. Okolica malownicza, teren urozmaicony szachownicą pól uprawnych o różnych złocistych kolorach, poprzecinanych zielenią lasów. Dzień piękny, słoneczny, wszystko zachęca do zdobywania przecięcia.

Dojeżdżam do miejscowości Kajetanów. Przy tablicy miejscowości GPS wskazuje, że jedna ze współrzędnych osiągnęła wskazanie „O”. Zostawiam samochód koło tablicy informacyjnej (fot.6) i kierując się w lewo od głównej drogi obok kapliczki wyruszam polną drogą w kierunku przecięcia.

Jeszcze około kilkuset metrów marszu wśród pól i w końcu udaje się ustalić przecięcie, które wypada w środku pola porośniętego zbożem. Z punktu przecięcia, który leży na skłonie pagórka rozciąga się widok na całą okolicę, na pierwszym planie miejscowość Kajetanów. Robię dokumentację fotograficzną podziwiając całą gamę kolorów polnych kwiatów (fot. 4).

Wracam do samochodu i kontynuuje dalszą jazdę do Kalisza podziwiając walory krajobrazu i roślinności stepowej Przedborskiego Parku Krajobrazowego.


 All pictures
#1: General view
#2: North view
#3: East view / gps view
#4: West view
#5: South view
#6: Roadside shrine and village Kajetanow
ALL: All pictures on one page