the Degree Confluence Project { Main | Search | Countries | Information | Member Page }
 

Poland : Podlaskie
54 degrees north, 23 degrees east (visit #5) - All Pictures


#1: Widok na punkt z odległości około 10 m, punk zlokalizowalismy około 1,5 m od tej drogi / Confluence view in 10 m, 1.5 m from the road
Widok na punkt z odległości około 10 m, punk zlokalizowalismy około 1,5 m od tej drogi / Confluence view in 10 m, 1.5 m from the road
#2: Widok w kierunku N / North view
Widok w kierunku N / North view
#3: Widok w kierunku E / East view
Widok w kierunku E / East view
#4: Widok w kierunku S / South view
Widok w kierunku S / South view
#5: Widok w kierunku W / West view
Widok w kierunku W / West view
#6: Odczyt GPS / GPS reading
Odczyt GPS / GPS reading
#7: Bezposrednie miejscu pomiaru / Exact spot
Bezposrednie miejscu pomiaru / Exact spot
#8: Ja w punkcie pomiaru / Visitor at the CP
Ja w punkcie pomiaru / Visitor at the CP
#9: Proporczyk / Pennant
Proporczyk / Pennant
#10: Parking
Parking
#11: Wygodna droga do punktu, z której po około 1350 metrach należy skręcić w ścieżke leśną / Road to the CP
Wygodna droga do punktu, z której po około 1350 metrach należy skręcić w ścieżke leśną / Road to the CP
#12: Tras adojścia do punktu / The route to the point
Tras adojścia do punktu / The route to the point