W
NW
N
N
NE
W
the Degree Confluence Project
E
SW
S
S
SE
E

Poland : Wielkopolskie

2.2 km (1.4 miles) NNE of Cichowo, Wielkopolskie, Poland
Approx. altitude: 110 m (360 ft)
([?] maps: Google MapQuest OpenStreetMap ConfluenceNavigator)
Antipode: 52°S 163°W

Accuracy: 10 m (32 ft)
Quality: good

Click on any of the images for the full-sized picture.

#2: #3: #4: #5:

  { Main | Search | Countries | Information | Member Page | Random }

  52°N 17°E (visit #2) (secondary) 

#1:

(visited by Wojciech Czombik)

14-Mar-2004 --

Polski

English

From Poznań I went through Puszczykowo, Rogalin, and Śrem to Dolsk. Right before Dolsk I stopped for a while to climb up a vantage point, but the weather was so bad that I hardly could see anything.

In Dolsk I turned right and went through Lubiatówko and Lubiatowo up to Mełpin, carefully watching the GPS screen for the coordinates. In Mełpin I had to U-turn, as it was obvious that I was too far to the west. At the forest edge I turned right (to the south), and through a very slushy forest road I got to the junction with a sign “To the camping site”. Here I turned right, drove another 150m and stopped at another junction.

It was not more than 100m from here to the destination. It is located in the forest, just a few meters away from the path. At 13:30 I celebrated reaching my first (but hopefully not the last) confluence. I walked around for a while waiting for the zeros to appear on the GPS display and finally I managed to catch them on the picture (at least I hope so).

My way back led through the Brzednia and Miranowo forestries to Dolsk, and then through Śrem and Kórnik to Poznań.

Polski

Z Poznania przez Puszczykowo, Rogalin i Śrem dotarłem do to Dolska. Tuż przed Dolskiem zatrzymałem się na chwilę aby wspiąć się na punkt widokowy, ale pogoda była tak zła że prawie nic nie widziałem.

W Dolsku skręciłem w prawo, przejechałem przez Lubiatówko i Lubiatowo aż do Mełpina, uważnie obserwując ekran GPS. W Mełpinie musiałem zawrócić bo stało się oczywiste że jestem za daleko na zachód. Na skraju lasu skręciłem w prawo (na południe) i bardzo grząską leśną drogą dotarłem do skrzyżowania z drogowskazem "Pole biwakowe". Skręciłem w prawo, przejechałem jeszcze 150m i zatrzymałem się na następnym skrzyżowaniu.

Było nie więcej niż 100 metrów do celu. Przecięcie znajduje się w lesie, tylko kilka metrów od ścieżki. O 13:30 świętowałem osiągnięcie mojego pierwszego (ale mam nadzieję że nie ostatniego) przecięcia. Przez chwilę pochodziłem w koło czekając aż zera się pojawią na wyświetlaczu GPS i wreszcie udało mi się je złapać na zdjęciu (mam nadzieję...).

Droga powrotna wiodła przez lasy Brzednia i Miranowo do Dolska a potem przez Śrem i Kórnik do Poznania.


 All pictures
#1:
#2:
#3:
#4:
#5:
ALL: All pictures on one page