W
NW
N
N
NE
W
the Degree Confluence Project
E
SW
S
S
SE
E

Poland : Wielkopolskie

2.2 km (1.4 miles) NNE of Cichowo, Wielkopolskie, Poland
Approx. altitude: 110 m (360 ft)
([?] maps: Google MapQuest OpenStreeMap ConfluenceNavigator)
Antipode: 52°S 163°W

Accuracy: 12 m (39 ft)
Quality: better pictures needed

Click on any of the images for the full-sized picture.

#2: View towards S from the confluence #3: View towards E and W from the confluence (very similar to each other...) #4: Magda & Ania at the confluence (view towards W) #5: GPS readings #6: Go-devils in Bieżyń #7: Cichowo - open-air film museum #8: Cichowo - open-air film museum - mini-zoo #9: Vantage point near Dolsk

  { Main | Search | Countries | Information | Member Page | Random }

  52°N 17°E (visit #6) (secondary) 

#1: General view of the confluence (towards N)

(visited by Wojciech Czombik, Magdalena Czombik and Anna Czombik)

08-Oct-2006 --

Polski

English

On sunny October Sunday we went for a family trip to Cichowo near Dolsk to Soplicowo open-air film museum. When famous Polish director Andrzej Wajda (awarded an honorary Oscar for lifetime achievement) had finished filming the great Polish poem – “Pan Tadeusz” (full title in English: “Sir Thaddeus, or the Last Foray in Lithuania”) the manor farm that “played” in the film was moved to Cichowo. Our way went through Dolsk that was only 10 km away from the 52N 17E confluence, so I decided to show to my wife and daughter my first confluence that is also our “home” confluence (it is ca. 50 km away from Poznań). My participation in the DCP project began there two and a half years ago.

We made a stop at a vantage point on a hill before Dolsk and then we headed west towards Lubiatówko. I remembered the way to the confluence quite well so I easily found the point where we turned to a forest road leading towards Brzednia forestry. We parked the car at the edge of a glade, ca. 350 m from the confluence, and we went on foot for the last leg.

I found the confluence point in the same place as before ;-), in the forest, a couple of meters form the path. However, GPS readings were quite unstable and the best accuracy I could get at the confluence was 12 m. The weather was very nice, the day was sunny and cloudless, although not very warm. We took commemorative pictures and returned to the car.

On our way to Cichowo we saw a “go-devil” (railway handcar) in Bieżyń on the Gostyń – Kościan railway line (the line is closed for passenger traffic but from time to time the go-devil rides are organized between Bieżyń and Jerka). The open air museum disappointed us a bit – the manor farm buildings were closed, and the manor house wasn’t there yet (it was to be moved there the following year). Yet, we had some fun with a pen for domestic animals – for a „city” child a real goat or ram are quite an attraction.

Visit details:

  • Time at the CP: 13:15
  • Distance to the CP: 0 m
  • GPS accuracy: 12 m
  • GPS altitude: 96 m asl
  • Temperature: 14° C

My track (PLT file) is available here.

Polski

W słoneczną, październikową niedzielę wybraliśmy się na rodzinną wycieczkę do Cichowa k. Dolska. Znajduje się tam skansen filmowy, w którym zgromadzono zabudowania dworskie “występujące” jako Soplicowo w “Panu Tadeuszu” Andrzeja Wajdy. Nasza droga prowadziła przez Dolsk, skąd jest tylko niecałe 10 km do przecięcia 52N 17E, postanowiłem więc pokazać żonie i córce moje pierwsze, a zarazem nasze „domowe” przecięcie (odległość z Poznania wynosi ok. 50 km). Tu przed dwu i pół rokiem rozpoczął się mój udział w projekcie DCP.

Przed Dolskiem zatrzymaliśmy się na punkcie widokowym na wzgórzu, po czym skierowaliśmy się na zachód, w stronę Lubiatówka. Drogę do przecięcia pamiętałem dość dobrze, więc bez problemu odnalazłem zjazd z szosy w boczną, leśną drogę prowadzącą do leśniczówki Brzednia. Zaparkowaliśmy samochód na skraju polany, w odległości ok. 350 m od przecięcia, i pieszo wyruszyliśmy na ostatni odcinek.

Przecięcie odnalazłem w tym samym miejscu, co poprzednio ;-) , w lesie, kilka metrów od ścieżki. Wskazania GPS-u były jednak cały czas dość niestabilne, a najlepsza dokładność, jaką udało mi się uzyskać na przecięciu wynosiła 12 m. Pogoda była bardzo ładna, dzień był słoneczny i bezchmurny, choć już niezbyt ciepły. Wykonaliśmy pamiątkowe fotografie i wróciliśmy do samochodu.

W drodze do Cichowa obejrzeliśmy w Bieżyniu zabytkową drezynę, która od czasu do czasu kursuje jako Krzywińska Kolej Drezynowa na odcinku Bieżyń – Jerka na nieczynnej dla ruchu pasażerskiego linii Gostyń – Kościan. Sam skansen nieco nas rozczarował, budynki folwarku były zamknięte, a dwór nie został tam jeszcze przeniesiony. Ucieszyła nas za to zagroda z różnymi zwierzętami gospodarczymi – dla „miejskiego” dziecka żywa koza czy baran są nie lada atrakcją.


 All pictures
#1: General view of the confluence (towards N)
#2: View towards S from the confluence
#3: View towards E and W from the confluence (very similar to each other...)
#4: Magda & Ania at the confluence (view towards W)
#5: GPS readings
#6: Go-devils in Bieżyń
#7: Cichowo - open-air film museum
#8: Cichowo - open-air film museum - mini-zoo
#9: Vantage point near Dolsk
ALL: All pictures on one page
  Pending visits
Submitted  Visit date  Name  Success?  Status? 
25-Sep-21  20-Sep-21  Aleksander Piwkowski  yes  pending