W
NW
N
N
NE
W
the Degree Confluence Project
E
SW
S
S
SE
E

Hungary

6.7 km (4.2 miles) NW of Diósjenő (Nógrád), Pest, Hungary
Approx. altitude: 460 m (1509 ft)
([?] maps: Google MapQuest OpenStreetMap ConfluenceNavigator)
Antipode: 48°S 161°W

Accuracy: 1 m (3 ft)
Quality: good

Click on any of the images for the full-sized picture.

#2: north #3: east #4: south #5: west #6: happiness or pains? #7: position

  { Main | Search | Countries | Information | Member Page | Random }

  48°N 19°E (visit #8)  

#1: general view

(visited by Akos Nagy)

English

09-Aug-2023 -- Biza három év is eltelt, mire egy újabb metszéspont felé vettük az irányt. Az N47/E19 után most természetesen a Budapesttől lényegében ugyanolyan távolságra északra található N48/E19 következett – hűvös, felhős, amolyan igazi \"kirándulóidőben\". Ennek a metszéspontnak különös aktualitást ad számunkra, hogy épp idén vagyunk 48 évesek!:)

Ahogyan azt Szabó László már évtizedekkel ezelőtt helyesen megállapította: ez az egyetlen igazán hegyvidékinek mondható magyar konfluencia – mégpedig a Börzsöny északkeleti részén. (Az egy hosszúsági fokkal keletebbre található N48/E20, mely egyben Magyarország legjellegzetesebb geodéziai adata – Most Characteristic Data /MCD/ -, szintén hegyvidéki tájon, a Mátra előterében található, de lényegesen alacsonyabb tengerszint feletti magasságon. Ugyanakkor a börzsönyi N48/E19 sem éri el az 500 méteres magasságot.)

Az autót a diósjenői szabadidőparknál hagytuk, majd a sárga jelzésen közelítettük meg a helyszínt, melynek mindentől távol eső mivoltát mi sem bizonyítja jobban, mint hogy utunk során legalább annyi őzzel találkoztunk, mint emberrel. Maga a konkrét hely arculata sajnos sokat változott az első felkeresések óta, ugyanis az erdőt felváltotta az aránylag sok szúrós bokor. Ennek eredményeként az igazán egzakt konfluenciapontra nem is sikerült ráállni (amint a mellékelt képernyőkép mutatja), ugyanakkor a kevesebb, mint egy századpercnyi eltérés érzésem szerint már jócskán belül van az elfogadható hibahatáron. Talán nem is véletlen, hogy korábban a nyári hónapokban még senki nem vetődött erre, a miénk lett az első nyári vizit – pontosan ugyanúgy, mint a szomszédos N47/E19 esetében. Ugyanakkor érdemes lenne egyszer télidőben visszajönni ide: a vélhetőleg kalandosan mostoha körülményekért precíz pozíciófoglalás kárpótolhatja a konfluenciavadászt.

Végül egy pontosítás a honlapon olvasható adatokkal kapcsolatban. Az igaz, hogy a pont felkeresése valóban a Nógrád megyei Diósjenőről a legpraktikusabb, viszont a konfluencia a megyehatártól néhányszáz méterre nyugatra található, ennélfogva Pest megye területére, azon belül a megye legészakibb településének: Bernecebarátinak közigazgatási területére esik. (Ez a vidék egyébként a történelmi Hont vármegye déli része, mely az 1920-as békediktátum alapján Magyarországé maradt, míg a vármegye nagyobbik részét Csehszlovákiához csatolták, s így ma is Szlovákiához tartozik. Helyes lenne tehát, ha Pest megye helyett Pest-Hont megyéről beszélhetnénk, hisz ennek a mintegy 400 négyzetkilométernyi területnek (lényegében a Szobi járás) egyébként semmi köze nincs Pest megye egyéb tájegységeihez, ma is jól elkülönül annak sajátos jellege. Pesthez sorolásában pusztán praktikus meggondolás játszhatott szerepet, netán egyfajta furcsa „kárpótlás” a Kiskunság elcsatolásáért akkor, amikor az ország mai közigazgatási beosztását a II. világháború után kialakították.) Így állhat elő tehát az a furcsa ellentmondásosság, hogy ez a konfluencia - noha légvonalban csupán 6 (!) km választja el északi szomszédunk: Szlovákia határától (a túra során telefonjaink nem egyszer át is álltak a szlovák hálózatra!) – névleg mégis Közép-Magyarország területén található. Az N48/E19 helyesebb meghatározása tehát: 7.9 km (4.9 mérföld)-re Bernecebarátitól (Pest, Magyarország) DK-re.

English

09-Aug-2023 -- Three years passed before we headed towards another confluence point. After N47/E19, now followed, of course N48/E19, which can be found essentially at the same distance, but north of Budapest – in a chilly, cloudy, some kind of real "hiking weather". For us this confluence point is given a special actuality by the fact that this is exactly the year when we are 48 years old!:) As László Szabó correctly stated decades ago: this is the only Hungarian confluence point that can be truly called mountainous - namely in the northeastern part of Börzsöny Mountains.

(N48/E20, located one degree of longitude further east, which is also Hungary's Most Characteristic (geodetic) Data /MCD/, is also located in a mountainous landscape, in the forecourt of Mátra Mountains, but at a significantly lower altitude. At the same time, the N48/E19 in Börzsöny doesn’t reach the height of 500 meters either.

We left the car at the “freetime park” in Diósjenő, then followed the yellow line sign to approach the site, the remoteness of which is proven by the fact that we met at least as many deer as people on our way. Unfortunately, the image of the concrete spot has changed a lot since the first visits, namely the forest has been replaced by a relatively remarkable quantity of stingy bushes.

As a result, it was not possible to stand on the exact confluence point (as shown on the screenshot), but the difference of less than one hundredth of a minute is, in my opinion, well within the acceptable margin of error. Perhaps it isn’t by chance that in the summer months no one had ventured around here before, ours was the first summer visit - exactly like in the case of the neighboring N47/E19. At the same time, it would be worthwhile to come back here sometime in the winter: the confluence hunter can be compensated by a precise take of position for the presumably adventurous circumstances.

Finally, a refinement regarding the data that can be read on the website. It’s true that the most practical way to visit the point is from Diósjenő in Nógrád County, but the confluence is located a few hundred meters west of the county border, therefore it falls within the territory of Pest County, within the administrative area of the county's northernmost settlement: Bernecebaráti. (By the way, this region is the southern part of the historic Hont County/Vármegye, which - according to the peace decree of 1920 - remained Hungarian territory, while the greater part of the county was annexed to Czechoslovakia, and thus still belongs to Slovakia today.

It would therefore be correct if we could talk about Pest-Hont County instead of Pest County, because this area of about 400 square kilometers (essentially the Szob District/Járás) has nothing to do with other landscape units of Pest County, and its specific character is still clearly distinct today. A purely practical consideration may have played a role in incorporating it in Pest, or maybe a kind of a strange "compensation" for the disconnection of the Kiskunság area, when the current administrative division of the country was created after World War II.) This is how the strange contradiction can arise, that this confluence - even though it is separated by only 6 (!) km as the crow flies from the border of our northern neighbor: Slovakia (during the tour our phones switched to the Slovak network more than once!) - nominally, however, it’s located in the territory of Central Hungary. A more correct definition of N48/E19, therefore is: 7.9 km (4.9 miles) SE of Bernecebaráti, Pest, Hungary.


 All pictures
#1: general view
#2: north
#3: east
#4: south
#5: west
#6: happiness or pains?
#7: position
ALL: All pictures on one page