W
NW
N
N
NE
W
the Degree Confluence Project
E
SW
S
S
SE
E

Poland : Podlaskie

near Borowskie Skórki, Podlaskie, Poland
Approx. altitude: 128 m (419 ft)
([?] maps: Google MapQuest OpenStreetMap ConfluenceNavigator)
Antipode: 53°S 157°W

Accuracy: 2 m (6 ft)
Quality: good

Click on any of the images for the full-sized picture.

#2: View to the North #3: View to the East #4: View to the South #5: View to the West #6: GPS Reading #7: Ground Zero #8: Road to the North #9: Road to the South #10: Białowieski Park Narodowy. Brama wejścia do parku w Białowieży / Bialowiezha National Park. Entrance gate to the park in Bialowiezha.

  { Main | Search | Countries | Information | Member Page | Random }

  53°N 23°E (visit #5) (secondary) 

#1: The Confluence from 50 m Distance

(visited by Aleksander Piwkowski)

English

07-Jun-2021 – Tydzień wakacji na Podlasiu to dobra okazja by kontynuować zdobywanie punktów DCP. Z biwaku nad Narwią nie było zbyt daleko do punktu 53°N 23°E, pomimo to dotarłem do niego dopiero wczesnym popołudniem. Z drogi publicznej we wsi Borowskie Skórki skręciłem w kierunku NW by po około 300 m skręcić w drogę polną w kierunku NE. Po dalszych 200 m byłem na miejscu. Zaparkowałem samochód na skraju polnej drogi tak, by nie tarasować przejazdu pojazdom rolniczym, których spory ruch zauważyłem na samej drodze jak i na okolicznych polach.

Sam punkt zlokalizowany jest blisko krawędzi obsianego czymś pola, w bliskim sąsiedztwie gospodarstwa. Idąc po śladach jakiegoś pojazdu przeszedłem wzdłuż płota w kierunku wschodnim około 40 m aż do południka 23°E, a następnie idąc na północ około 15 m wszedłem w zarośnięte niską zielenią pole. Stąpając ostrożnie pomiędzy grządkami doszedłem do punktu 53°N 23°E. W kierunku północnym, wschodnim i zachodnim widać szeroko ciągnące się pola uprawne. W kierunku wschodnim w odległości około 200 m, wzdłuż rzędu drzew, biegnie droga publiczna. W kierunku zachodnim w odległości około 40 m biegnie polna droga, którą przyjechałem.

Dane szczegółowe:

  • brak miejsca na drodze na zaparkowanie auta, trzeba wjechać częściowo w pole, ale grunt twardy;
  • odległość do przejechania piaszczystą drogą polną: 150 m;
  • odległość od zamieszkanych domostw: 30 m;
  • data i czas w punkcie: 7 czerwiec 2021, 15:20

English

07-Jun-2021 – A week of vacation in Podlasie is a good opportunity to continue earning DCP points. From the campsite on the Narew River it was not too far to point 53°N 23°E, but I didn't reach it until the early afternoon. From the public road in the village of Borowskie Skórki, I turned towards NW and after about 300 m turn into a dirt road towards NE. After a further 200 meters, I was there. I parked the car on the edge of the dirt road so as not to block the passage of agricultural vehicles, which I noticed a lot of traffic on the road and in the surrounding fields.

he point itself is located near the edge of a field covered with something, in close proximity to the farm. Following the traces of a vehicle, I walked along the fence eastwards about 40m to the meridian 23°E, and then, going north about 15m, I entered a field overgrown with low greenery. Walking carefully between the beds, I reached the point 53°N 23°E. To the north, east and west you can see wide-spread arable fields. A public road runs along a row of trees to the east, about 200 meters away. To the west, about 40 m away, runs along a dirt road that I have come to.

Specific information:

  • there is no space on the road to park the car, you have to drive partially into the field, but the ground is hard;
  • distance to travel along a sandy dirt road: 150 m;
  • distance from inhabited houses: 30 m;
  • date and time at point: June 7, 2021, 15:20


 All pictures
#1: The Confluence from 50 m Distance
#2: View to the North
#3: View to the East
#4: View to the South
#5: View to the West
#6: GPS Reading
#7: Ground Zero
#8: Road to the North
#9: Road to the South
#10: Białowieski Park Narodowy. Brama wejścia do parku w Białowieży / Bialowiezha National Park. Entrance gate to the park in Bialowiezha.
ALL: All pictures on one page