W
NW
N
N
NE
W
the Degree Confluence Project
E
SW
S
S
SE
E

Poland : Podlaskie

near Borowskie Skórki, Podlaskie, Poland
Approx. altitude: 128 m (419 ft)
([?] maps: Google MapQuest OpenStreeMap ConfluenceNavigator)
Antipode: 53°S 157°W

Accuracy: 6 m (19 ft)
Quality: good

Click on any of the images for the full-sized picture.

#2: View towards E from the confluence #3: View towards S from the confluence #4: View towards W from the confluence #5: At the confluence (view towards SW) #6: View from the road towards the confluence (NW) #7: Tykocin - baroque church of the Holy Trinity (1742-1749) #8: Choroszcz - Branicki's summer residence (1745-1771) #9: GPS readings #10: My track on the map (© Microsoft AutoRoute 2002)

  { Main | Search | Countries | Information | Member Page | Random }

  53°N 23°E (visit #2) (secondary) 

#1: General view of the confluence (towards N)

(visited by Wojciech Czombik)

14-May-2006 --

Polski

English

3rd confluence out of a trip of 6

Continued from 53°N 22°E

In the morning I set off from Wólka Waniewska for a day-long tour around Podlasie (Podlachia, historical region in the eastern part of Poland and western Belarus). I visited the Upper Narew River Valley with its swamps and overflow meadows along the Narew River, came to the Narew National Park Museum in an antique manor house in Kurowo, walked over a causeway to a collapsed bridge over the Narew, visited Tykocin – “pearl of baroque”, famous for its Church of the Holy Trinity and the Great Synagogue dating back to 1642, arrived at Pentowo – European Stork Village – situated at the flood plain in the Narew River Valley where more than 20 storks’ nests were built on a single farm – and most of them were occupied by stork couples raising their young, and finally came to Choroszcz where I saw Branicki's summer residence scenically located on an island. The day was quite sunny and warm, although it rained in the morning and a storm broke out when I was in Pentowo.

A visit to 53N 23E was to be a crowning achievement of such an interesting day. From Choroszcz I went via Baciuty to Turośń Dolna and beyond towards the village of Borowskie Michały. Right before the village I stopped at the shoulder. There was a meadow covered with dead leaves behind a row of trees. I found the confluence point ca. 100 m from the road. There was a single farm to the south, and fields and meadows to the west and north. I took traditional pictures and returned to the car. To my accommodation in Wólka Waniewska I drove back via Łapy and Płonka Kościelna.

Continued at 52°N 23°E

Visit details:

  • Time at the CP: 17:34
  • Distance to the CP: 0 m
  • GPS accuracy: 6 m
  • GPS altitude: 121 m asl
  • Temperature: 16° C

My track (PLT file) is available here.

Polski

Rano wyruszyłem z Wólki Waniewskiej na całodzienną turę po Podlasiu. Odwiedziłem nadnarwiańskie łąki, rozlewiska i mokradła w Waniewie i Kurowie (w murowanym dworku mieści się tu siedziba Narwiańskiego Parku Narodowego), przespacerowałem się groblą do ruin mostu nad Narwią, odwiedziłem Tykocin ze wspaniałym barokowym kościołem Świętej Trójcy i XVII-wieczną Wielką Synagogą – obecnie Muzeum Kultury Żydowskiej, dotarłem do Pentowa – Europejskiej Wsi Bocianiej, gdzie na terenie jednego gospodarstwa znajduje się ponad 20 bocianich gniazd i wreszcie zwiedziłem pięknie położoną na wyspie letnią rezydencję Branickich w Choroszczy. Dzień był dość pogodny i ciepły, choć rano padało, a w Pentowie złapała mnie potężna, ale na szczęście krótkotrwała ulewa.

Ukoronowaniem tak ciekawego dnia miały być odwiedziny przecięcia 53N 23E. Z Choroszczy pojechałem więc przez Baciuty do Turośni Dolnej i dalej na południe w stronę wsi Borowskie Michały. Tuż przed wsią zatrzymałem się na skraju szosy. Za szpalerem drzew rozciągała się pokryta zeschłymi liśćmi łąka. Punkt przecięcia odnalazłem ok. 100 m na zachód od szosy. Na południu znajdowało się pojedyncze gospodarstwo, na zachód i północ rozciągały się łąki i pola. Wykonałem tradycyjne fotografie i wróciłem do samochodu. Do mojej kwatery w Wólce Waniewskiej dojechałem przez Łapy i Płonkę Kościelną.


 All pictures
#1: General view of the confluence (towards N)
#2: View towards E from the confluence
#3: View towards S from the confluence
#4: View towards W from the confluence
#5: At the confluence (view towards SW)
#6: View from the road towards the confluence (NW)
#7: Tykocin - baroque church of the Holy Trinity (1742-1749)
#8: Choroszcz - Branicki's summer residence (1745-1771)
#9: GPS readings
#10: My track on the map (© Microsoft AutoRoute 2002)
ALL: All pictures on one page
  Pending visits
Submitted  Visit date  Name  Success?  Status? 
10-Jun-21  07-Jun-21  Aleksander Piwkowski  yes  pending