W
NW
N
N
NE
W
the Degree Confluence Project
E
SW
S
S
SE
E

Germany : Mecklenburg-Vorpommern

near Satow-Groß Bölkow, Mecklenburg-Vorpommern, Germany
Approx. altitude: 23 m (75 ft)
([?] maps: Google MapQuest OpenStreetMap ConfluenceNavigator)
Antipode: 54°S 168°W

Accuracy: 73 m (239 ft)
Quality: good

Click on any of the images for the full-sized picture.

#2: View towards E #3: View towards N (motorway A20) #4: View towards W #5: GPS readings #6: Near the confluence (view towards S) #7: My track on the satellite image (© Google Earth 2009) #8: Nearby village of Groß Bölkow #9: Beach boardwalk and lighthouse in the sea resort of Warnemünde and my tomorrow's destination (Gedser, Denmark) #10: City Hall in Rostock

  { Main | Search | Countries | Information | Member Page | Random }

  54°N 12°E (visit #7)  

#1: General view of the confluence (towards S, ca. 70 m away)

(visited by Wojciech Czombik)

Polski

03-Jun-2010 --

1st confluence out of a trip of 2

For several years Polish labour law has provided that if a public holiday falls on a Saturday, an employee is entitled to an additional day off. This year that was the case of 1st May and most companies designated Friday, 4th June as a holiday. Along with the Corpus Christi feast, held on the preceding Thursday, an extended, four day long weekend was a perfect opportunity for an excursion.

For some time I had had my eye on confluence points in Denmark. The previous year I took part in a one-day cruise to Bornholm but due to the bad weather and short stay on the island I didn’t manage to visit the point 55°N 15°E. Then I considered 55°N 12°E located in the southern part of the Zealand (Danish: Sjælland) island. It seemed to be a good destination for a ferry trip from Rostock, Germany. An obvious stopover in that case was the confluence 54°N 15°E located just 10 km away from Rostock.

I departed from Poznań on Thursday morning and drove west for Kostrzyn nad Odrą and Berlin. The weather was very nice, it was warm and sunny. As it was a holiday, roads were almost empty and the landscape would look idyllic, but those days Poland was hit by a devastating flood, “in many places the worst natural disaster in the history ... without precedent in the past 160 years” according to Polish Prime Minister Donald Tusk. I travelled along the Warta River near its mouth to the Oder and I saw vast areas of farmland and meadows under water. Before setting off from Poznań I called the Border Guard in Kostrzyn and asked them if the bridge over the Oder was passable – it was, but due to the very high level reached by the river it had been expected to close any moment.

I managed to safely cross the Oder and along the federal highway B1 I drove for the Berliner Ring. Then I headed north-west and travelled on A24 and A19 motorways towards Rostock. Some 10 km before the city I turned to the west and soon left the motorway at the Bad Doberan exit. After ca. 4 km I passed the village of Groß Bölkow and drove over the bridge to the southern side of the motorway. Right after the bridge I turned left and drove for ca. 400 m along a field on a dirt road running parallel to the motorway. I parked the car near the fence that separated the field from the motorway and looked around for the confluence point.

It lay ca. 70 m away, on a green field full of barley plants. The day was sunny and warm, but the proximity of the motorway made the place quite noisy. I decided that there was no point in trampling the crops and took the pictures from where I stood. After half an hour I was back on the road and drove towards Warnemünde, a sea resort on the Baltic Sea at the estuary of the Warnow River, a couple of kilometres north of Rostock.

I had a pleasant walk along the promenade to the harbour and the lighthouse. At the top of the lighthouse a plate pointed towards my tomorrow's destination – Gedser in Denmark, ca. 45 km away across the sea. On my way back to Rostock I stopped by a ferry terminal located on the other bank of the Warnow River. I got there through the Warnow Tunnel, (in-)famous for being the first modern toll road in Germany. In the terminal I bought a ticket for tomorrow and along the completely ruined (that is to say: rebuilt) A19 I drove to Rostock. In the evening I took a stroll around this nice, Hanseatic city.

Continued at 55°N 12°E

Visit details:

  • Time at the CP: 14:24
  • Distance to the CP: 69 m
  • GPS accuracy: 4 m
  • GPS altitude: -12 m asl (according to the barometric altimeter; the value is obviously wrong)
  • Temperature: 18 °C

My track (PLT file) is available here.

Polski

3 czerwca 2010 -- Od kilku lat polskie prawo pracy przewiduje, że jeśli święto będące dniem ustawowo wolnym od pracy wypada w sobotę, to pracownik uprawniony jest do dodatkowego dnia wolnego. W tym roku taki przypadek miał miejsce 1 maja i większość pracodawców wyznaczyła piątek, 4 czerwca jako dzień wolny. Wraz z Bożym Ciałem, obchodzonym w czwartek, długi, czterodniowy weekend był świetną okazją do wybrania się na wycieczkę.

Od pewnego już czasu przyglądałem się punktom przecięcia w Danii. W ubiegłym roku wziąłem udział w jednodniowym rejsie na Bornholm, ale z uwagi na kiepską pogodę i krótki pobyt na wyspie nie udało mi się odwiedzić tamtejszego punktu 55°N 15°E. Później zainteresowałem się przecięciem 55°N 12°E położonym w południowej części Zelandii (dun.: Sjælland). Wyglądało na to, że byłby to dobry cel jednodniowej wycieczki promem z Rostocku w Niemczech. W takim przypadku naturalnym punktem pośrednim było przecięcie 54°N 15°E, położone zaledwie 10 km od Rostocku.

W czwartkowy poranek wyruszyłem z Poznania na zachód, kierując się w stronę Kostrzyna nad Odrą i Berlina. Pogoda była bardzo ładna, było ciepło i słonecznie. Jako że dzień był świąteczny, ruch na drogach był niewielki, a krajobraz wyglądałby idyllicznie, gdyby nie fakt, że w tych dniach Polskę nawiedziła katastrofalna powódź, o wymiarze „w wielu miejscach niespotykanym, bez precedensów w historii Polski nawet ostatnich 160 lat” wg słów premiera Donalda Tuska. Podróżując wzdłuż Warty przy jej ujściu do Odry widziałem ogromne połacie pól i łąk zalane wodą. Przed wyruszeniem z Poznania zadzwoniłem do Straży Granicznej w Kostrzynie z pytaniem, czy most na Odrze jest przejezdny – jeszcze był, ale z uwagi na bardzo wysoki poziom wody w rzece można było spodziewać się jego zamknięcia w każdej chwili.

Udało mi się bezpiecznie przedostać na drugi brzeg, skąd drogą B1 dojechałem do obwodnicy Berlina (Berliner Ring). Następnie skierowałem się na północny-zachód i autostradami A24 i A19 podążałem w stronę Rostocku. Ok. 10 km przed miastem skręciłem na zachód i wkrótce opuściłem autostradę zjazdem Bad Doberan. Po ok. 4 km dojechałem do wsi Groß Bölkow i wiaduktem nad autostradą przedostałem się na jej południową stronę. Zaraz za wiaduktem skręciłem w lewo i polną drogą, biegnącą równolegle do autostrady, przejechałem ok. 400 m,. Zaparkowałem przy płocie oddzielającym pola od autostrady i rozejrzałem się w poszukiwaniu przecięcia.

Punkt znajdował się w odległości ok. 70 m, na zielonym polu dojrzewającego jęczmienia. Dzień był słoneczny i ciepły, ale z uwagi na bliskość autostrady miejsce było dość hałaśliwe. Uznałem, że nie ma sensu tratować upraw i wykonałem fotografie z miejsce, w którym się znajdowałem. Po pół godzinie byłem z powrotem na drodze, jadąc do Warnemünde, kąpieliska nad Bałtykiem u ujścia rzeki Warnow, o kilka kilometrów na północ od Rostocku.

Odbyłem przyjemny spacer wzdłuż promenady do portu i na latarnię morską. Na jej szczycie znajdowała się tablica wskazująca mój jutrzejszy cel – Gedser w Danii, oddalony o ok. 45 km. W drodze powrotnej do Rostocku zatrzymałem się przy terminalu promowym, położonym na przeciwnym brzegu rzeki Warnow. Przedostałem się tam przez tunel Warnow, (nie-)sławny jako pierwsza we współczesnych Niemczech droga płatna. W terminalu kupiłem bilet na jutrzejszy rejs i zdewastowaną (czytaj: remontowaną) A19 wróciłem do Rostocku. Wieczorem przespacerowałem się po tym ładnym, hanzeatyckim mieście.


 All pictures
#1: General view of the confluence (towards S, ca. 70 m away)
#2: View towards E
#3: View towards N (motorway A20)
#4: View towards W
#5: GPS readings
#6: Near the confluence (view towards S)
#7: My track on the satellite image (© Google Earth 2009)
#8: Nearby village of Groß Bölkow
#9: Beach boardwalk and lighthouse in the sea resort of Warnemünde and my tomorrow's destination (Gedser, Denmark)
#10: City Hall in Rostock
ALL: All pictures on one page