W
NW
N
N
NE
W
the Degree Confluence Project
E
SW
S
S
SE
E

Poland : Świętokrzyskie

1.9 km (1.2 miles) N of Bronkówice, Świętokrzyskie, Poland
Approx. altitude: 297 m (974 ft)
([?] maps: Google MapQuest OpenStreeMap ConfluenceNavigator)
Antipode: 51°S 159°W

Accuracy: 17 m (55 ft)
Quality: good

Click on any of the images for the full-sized picture.

#2: North view #3: East view #4: South view #5: West view #6: GPS view #7: Checiny castle #8: Castle ruin and old cottage in Bodzentyn #9: Bronkowice village #10: Forest hut and forest road #11: Forest road towards CP #12: Me and mr Zbigniew Pastuszka

  { Main | Search | Countries | Information | Member Page | Random }

  51°N 21°E (visit #4)  

#1: General view

(visited by Wlodzimierz Kania)

Polski

25-Aug-2007 -- Travelling in my homeland area I decided to find and explore the 51N 21E confluence. Driving along the E77 road towards Kielce I visited the ruins of the royal castle in Chęciny. During its days of splendour it used to be a residence of King Sigismund I the Old (Polish: Zygmunt I Stary), who reigned in Poland from 1506 to 1548, and his Italian wife Bona Sforza.

After her husband's death Queen Bona had lived in the castle until 1554 when she left Poland and returned to Italy taking away great treasures. The castle was not only a fortress and the King's seat but till the end of 14th century it was also a royal jail for noblemen and high-born prisoners-of-war. Because of its defensive features it was also used as a royal treasury.

From Chęciny I went via Kielce to the East and then turned to the North into the road 752 for Święta Katarzyna and Bodzentyn. In the village of Toczek Płaczek I turned North again, drove through the village of Śniadka II along a picturesque ravine, so narrow that only one car could pass at a time, and came to Bronkowice.

After another 2 km I arrived at a forester's lodge located on the left side of the road. I parked the car near the lodge, at the beginning of a gravel forest road running towards the confluence.

After an 800 m walk the road went left and I followed a path running right. It descended and after ca. 600 - 700 m it brought me to big puddles. I located the confluence point ca. 70 - 100 m away from the road, in a place that was, to my surprise, dry at that moment.

The way back went without any difficulty. On the way I met Mr Zbigniew Pastuszka, a forester of Bronkowice forestry. He was curious about a "strange" tourist hanging around in his forest with a GPS receiver, a tripod and a camera.

I explained to him the purpose of my visit and the idea of the "Confluence" project and I forewarned him that there could be more visits like mine in the future. The forester showed an interest in the project and I think we will find an ally in him.

Polski

25-Aug-2007 -- Będąc w rodzinnych stronach postanowiłem odwiedzić przecięcie 51N / 21E. Jadąc drogą nr E 77 w kierunku Kielc odwiedziłem zamek w Chęcinach, będący w okresie swojej świetności miejscem częstych wizyt króla Zygmunta I Starego (panował w Polsce w latach 1506-1548) i jego żony królowej Bony Sforza, która po śmierci króla przez pewien czas mieszkała na zamku skąd w roku 1554 opuszczając Polskę wywiozła do Italii ogromny skarb.

Obok wartości militarnych i rezydencjonalnych zamek w Chęcinach pełnił także (od końca XIV wieku) godność królewskiego więzienia dla szlachty oraz wysoko postawionych jeńców wojennych. Z uwagi na walory obronne pełnił również rolę skarbca królewskiego. Z Chęcin przez Kielce kierując się na wschód i następnie na północ drogą nr 752 przez Świętą Katarzynę i Bodzentyn, w miejscowości Toczek Płaczek skręcam w lewo na północ przejeżdżając przez Śniadkę II urokliwymi wąwozami, gdzie bardzo mała szerokość drogi pozwala jechać tylko jednemu samochodowi docieram do miejscowości Bronkowice.

Jeszcze około 2 km i dojeżdżam do leśniczówki znajdującej się po lewej stronie drogi. Zatrzymuję samochód na wysokości leśniczówki na początku szutrowej szerokiej drogi odchodzącej w prawo w las w kierunku przecięcia. Po przejściu około 800 metrów droga skręca lekkim łukiem w lewo a ja kieruję się leśną dróżkę odchodzącą w prawo. Droga biegnie w dół i po przejściu kolejnych 600 – 700 metrów po pokonaniu dużych kałuż wodnych w odległości 70 – 100 metrów w prawo od leśnej drogi którą przybyłem lokalizuję przecięcie, które znajduje się o dziwo aktualnie w suchym terenie. Droga powrotna nie nastręcza już problemu, ale po drodze spotykam leśniczego pana Zbigniewa Pastuszka z leśnictwa Bronkowice, który zainteresował się „dziwnym” turystą w środku oddziału leśnego z aparatem GPS, statywem i aparatem fotograficznym. Po przedstawieniu celu mojej wizyty w lesie i przybliżeniu założeń projektu „Confluence” uprzedziłem pana leśniczego, że takich wizyt „zdobywców” w tym oddziale leśnym, gdzie znajduje się przecięcie może mieć więcej, ale myślę że w osobie pana leśniczego GPS-owcy będą mieli sprzymierzeńca, bo zainteresował się tym projektem. Dalsza droga powrotna przebiegła bez przeszkód.


 All pictures
#1: General view
#2: North view
#3: East view
#4: South view
#5: West view
#6: GPS view
#7: Checiny castle
#8: Castle ruin and old cottage in Bodzentyn
#9: Bronkowice village
#10: Forest hut and forest road
#11: Forest road towards CP
#12: Me and mr Zbigniew Pastuszka
ALL: All pictures on one page