W
NW
N
N
NE
W
the Degree Confluence Project
E
SW
S
S
SE
E

Germany : Brandenburg

near Bad Wilsnack-Grube, Brandenburg, Germany
Approx. altitude: 35 m (114 ft)
([?] maps: Google MapQuest OpenStreeMap ConfluenceNavigator)
Antipode: 53°S 168°W

Accuracy: 10 m (32 ft)
Quality: good

Click on any of the images for the full-sized picture.

#2: View towards N from the confluence #3: View towards W from the confluence #4: View towards S from the confluence #5: View towards E from the confluence #6: GPS readings #7: At the confluence #8: My track on the satellite image (© Google Earth 2008) #9: Nearby house (Dorfstraße No. 2) #10: Village of Grube signs

  { Main | Search | Countries | Information | Member Page | Random }

  53°N 12°E (visit #5)  

#1: General view of the confluence (towards NE)

(visited by Wojciech Czombik)

Polski

03-Dec-2008 --

1st confluence out of a trip of 2

I was invited to attend an automotive conference in Berlin what gave me a perfect opportunity to visit two confluence points in Brandenburg that were “almost” en-route. I departed from Poznań early in the morning to have enough time and daylight for a visit during a short December day. The weather in Poland was quite nice – sunny, cloudless sky and not too cold – +6 ˚C. But as soon as I crossed the German border over the Odra River heavy, dark clouds set in and it started snowing. Soon we had a real blizzard on the motorway. I pulled over to wait until the strongest wind dropped and after a short rest I continued along the Berliner Ring (Berlin Beltway) to the north-west.

Near Neuruppin I left the A24 motorway and I went on local roads via Kyritz to Groß Werzin. There I turned to the south and after 2 km I came to a little village of Grube. While approaching the village the GPS showed a minimal distance to the CP of 20 m, so the point could have been considered visited. Of course, I wanted to find the exact spot, but the weather was really discouraging. It became chilly cold and it was snowing all the time. The temperature was around 0 ˚C and snow was melting almost immediately making all my clothes wet.

I parked the car near a single house at Dorfstraße No. 2 and walked up one hundred meters to the confluence. The GPS accuracy was quite poor – 10 m at best – but I found the point in the same place where the previous visitors did – in a shallow ditch on the verge of the road. Snowflakes fell on the lens of my camera so some pictures are a bit blurred.

I took a look at the nearby cemetery and with big relief returned to the warm interior of the car. After warming up with a mug of hot tea I headed for Berlin. My optional plan was to visit 53N 13E on the way (from Neuruppin it was only 20 km away) but it was still snowing and it got dark so I postponed the visit until another day.

Continued at 53°N 13°E

Visit details:

  • Time at the CP: 12:27 PM
  • Distance to the CP: 0 m
  • GPS accuracy: 10 m
  • GPS altitude: 27 m asl
  • Temperature: 0 °C

My track (PLT file) is available here.

Polski

03-Dec-2008 -- Zostałem zaproszony do udziału w konferencji motoryzacyjnej w Berlinie, co stało się doskonałą okazją do odwiedzenia dwóch punktów przecięcia w Brandenburgii, które leżały „niemal” po drodze. Z Poznania wyruszyłem wcześnie rano, aby starczyło mi czasu i światła dziennego na wizytę podczas krótkiego, grudniowego dnia. Pogoda w Polsce była całkiem ładna – słonecznie, bezchmurne niebo i niezbyt zimno - +6 ˚C. Ale gdy tylko przekroczyłem granicę niemiecką na Odrze nadciągnęły ciężkie, ciemne chmury i zaczął sypać śnieg. Wkrótce na autostradzie mieliśmy prawdziwą zamieć. Zjechałem na parking, aby przeczekać najsilniejszy wiatr i po krótkim odpoczynku pojechałem dalej obwodnicą wokół Berlina na północny-zachód.

W pobliżu Neuruppin zjechałem z autostrady A24 i lokalnymi drogami przez Kyritz dotarłem do Groß Werzin. Tu skręciłem na południe i po 2 km dojechałem do małej wioski Grube. Gdy dojeżdżałem do wsi minimalną odległością do przecięcia wskazaną przez GPS było 20 m, więc mógłbym uznać, że przecięcie zostało odwiedzone. Oczywiście chciałem odnaleźć punkt „zero”, ale pogoda nie zachęcała do wyjścia z samochodu. Zrobiło się przejmująco zimno i cały czas padał śnieg. Temperatura wynosiła ok. 0 ˚C, więc śnieg niemal natychmiast topił się i wszystko moczył.

Zaparkowałem samochód w pobliżu samotnego domu przy Dorfstraße No. 2 i podszedłem sto metrów do przecięcia. Dokładność wskazań GPS-u była mierna – w najlepszym razie 10 m – ale odnalazłem punkt w tym samym miejscu, co moi poprzednicy – w płytkim rowie na skraju szosy. Płatki śniegu osiadały na obiektywie aparatu, więc niektóre zdjęcia są trochę nieostre.

Podszedłem jeszcze do pobliskiego cmentarzyka i z dużą ulgą wróciłem do ciepłego wnętrza samochodu. Po rozgrzaniu się kubkiem gorącej herbaty ruszyłem w stronę Berlina. Opcjonalnie planowałem jeszcze odwiedziny leżącego po drodze punktu 53N 13E (oddalonego od Neuruppin o zaledwie 20 km), ale cały czas śnieżyło i zrobiło się ciemno, odłożyłem więc wizytę na inny dzień.


 All pictures
#1: General view of the confluence (towards NE)
#2: View towards N from the confluence
#3: View towards W from the confluence
#4: View towards S from the confluence
#5: View towards E from the confluence
#6: GPS readings
#7: At the confluence
#8: My track on the satellite image (© Google Earth 2008)
#9: Nearby house (Dorfstraße No. 2)
#10: Village of Grube signs
ALL: All pictures on one page