W
NW
N
N
NE
W
the Degree Confluence Project
E
SW
S
S
SE
E

Poland : Podkarpackie

2.2 km (1.4 miles) SSW of Drabinianka, Podkarpackie, Poland
Approx. altitude: 201 m (659 ft)
([?] maps: Google MapQuest OpenStreetMap ConfluenceNavigator)
Antipode: 50°S 158°W

Accuracy: 3 m (9 ft)
Quality: good

Click on any of the images for the full-sized picture.

#2: Widok z CP w kierunku N. #3: Widok z CP w kierunku E. #4: Widok z CP w kierunku S. #5: Widok z CP w kierunku W. #6: GPS #7: Brama wejściowa na teren ogródów. #8: Zdobywcy, od lewej: Artur, Łukasz, Alex. #9: Rzeczka, około 8-10m w kierunku południowym od punktu. #10: Panorama na punkt w kierunku N-E-S

  { Main | Search | Countries | Information | Member Page | Random }

  50°N 22°E (visit #5)  

#1: Widok na CP z kierunku NW. Punkt znajduje się około 1m na lewo (kierunek NE) od przedniego wspornika słupa.

(visited by Aleksander Piwkowski, Łukasz Piwkowski and Artur Piwkowski)

06-Aug-2006 --

Polski

English

A holiday trip to Bieszczady Mountains is a good opportunity to visit antother confluence points. This time route through Rzeszów to Przemyśl led me to 50N/22E and 50N/23E.

Access to point 50N/22E is very easy. From E40 by-pass of city centre (Powstańców Warszawy Street) turn into Eugeniusz Kwiatkowski Street. After 1,2 km turn into Strażacka Street and after about 300m turn to south into narrow Podmiejska Street. Podmiejska Street is a one car wide tarmac road leading to a dozen homes and the garden-plots.

The confluence is on a State Garden Plots „Nad Strugiem” area. We left our car on a parking place just before main entry. From the gate there is a nice alley with a green well kept grass, it leads south about 170 metrów. It ends here because of Strug river which just a couple hundred meters from here falls into Wisłoka river. Confluence is on the river bank, couple meters high, just close to concrete electic pole.

We measured the point 50N/22E with no problems, with approximated precision of 3m (no external aerial). apart from the cardinal photos we also took some other distinctive shots and a panorama.

To north there are garden plots - well kept, they flourish with intense colours of fruits, vegetables and flowers. To south there are bushes and young trees growing on north bank of Struga river. They also contribute to the feeling of tidiness and cleanness. Only further away, to west, you can see a pile of vegetables thrown away from the plots. There is a well kept green alley leading west and east.

We planned to see Rzeszów on return way from the mountains, so now, slightli dissappointed with ease of visiting this point, after a short stay and some meal we departed towards Przemyśl in search of next confluence.

Polski

Wakacyjna wyprawa w Bieszczady jest niezłą okazją do „zdobycia” kolejnych punktów przecięcia. Tym razem droga przez Rzeszów do Przemyśla doprowadziła mnie do punktu 50N/22E oraz 50N/23E.

Dojazd do punktu 50N/22E jest banalnie prosty. Z obwodnicy E40 (Powstańców Warszawy) omijającej centrum miasta należy zjechać na ulicę Eugeniusza Kwiatkowskiego. 1,2km dalej należy skręcić w ulicę Strażacką, a następnie po około 300m należy zjechać w kierunku południowym w wąską ulicę Podmiejską. Ulica Podmiejska to wąska na jeden samochód asfaltowa uliczka dojazdowa właściwie do kilkunastu domostw tylko oraz do ogródków działkowych.

Punkt CP znajduje się na terenie P.O.D. „Nad Strugiem”. Samochód zaparkowaliśmy więc na małym placyku tuż przed wejściem na teren ogródków. Od bramy idzie się ładną alejką z równo przystrzyżoną soczystą trawą, w kierunku południowym około 170 metrów – i to już koniec drogi. Dalej alejkę przegradza rzeczka Strug, która kilkaset metrów dalej wpada do Wisłoki, ale punkt CP znajduje się tuż przed jej wysoką na kilka metrów skarpą, w bardzo bliskim sąsiedztwie betonowego słupa sieci elektrycznej.

Namiar na punkt 50N/22E złapaliśmy bez większego kłopotu z aproksymowaną dokładnością 3m (bez anteny zewnętrznej). Poza zdjęciami kierunkowymi pstryknęliśmy jeszcze kilka ujęć charakterystycznych oraz panoramę.

W kierunku północnym rozciągają się poszczególne parcele ogródków. Bardzo ładnie zadbane toną w pełnej gamie intensywnych kolorów uprawianych owoców, warzyw i kwiatów. W kierunku południowym na kilka metrów wysokie wznoszą się gałęzie krzewów i młodych drzewek porastających północny stok Strugi. Także i one stwarzają miły dla oka widok porządku i czystości. Jedynie dalej, w kierunku zachodnim widać na skarpie rzeczki wysypisko uprzątniętych z działek roślin. W kierunku zachodnim i wschodnim ciągnie się ładnie utrzymana zielona ogrodowa alejka.

Zwiedzanie Rzeszowa zaplanowaliśmy na drogę powrotną z gór, dlatego teraz, nieco rozczarowani łatwością „zdobycia” punktu, po krótkim odpoczynku i posileniu się, pojechaliśmy w kierunku Przemyśla szukać kolejnego CP.


 All pictures
#1: Widok na CP z kierunku NW. Punkt znajduje się około 1m na lewo (kierunek NE) od przedniego wspornika słupa.
#2: Widok z CP w kierunku N.
#3: Widok z CP w kierunku E.
#4: Widok z CP w kierunku S.
#5: Widok z CP w kierunku W.
#6: GPS
#7: Brama wejściowa na teren ogródów.
#8: Zdobywcy, od lewej: Artur, Łukasz, Alex.
#9: Rzeczka, około 8-10m w kierunku południowym od punktu.
#10: Panorama na punkt w kierunku N-E-S
ALL: All pictures on one page