W
NW
N
N
NE
W
the Degree Confluence Project
E
SW
S
S
SE
E

Poland : Podkarpackie

2.2 km (1.4 miles) SSW of Drabinianka, Podkarpackie, Poland
Approx. altitude: 201 m (659 ft)
([?] maps: Google MapQuest OpenStreetMap ConfluenceNavigator)
Antipode: 50°S 158°W

Accuracy: 5 m (16 ft)
Quality: good

Click on any of the images for the full-sized picture.

#2: View towards SE from the confluence #3: View towards NE from the confluence #4: View towards NW from the confluence #5: At the confluence (view towards NE) #6: GPS readings #7: Maintenance footbridge along a pipeline #8: "Nad Strugiem" allotment gardens #9: My track on the map (© PPWK, 1:11 000)

  { Main | Search | Countries | Information | Member Page | Random }

  50°N 22°E (visit #3)  

#1: General view of the confluence (towards SW)

(visited by Wojciech Czombik)

27-Mar-2006 --

Polski

English

2nd confluence out of a trip of 5

Continued from 50°N 21°E

From Tarnów I headed east and after a short ride I arrived in Rzeszów at 12 noon. I took the ring road around the city and having passed the Rzeszów Reservoir I turned south, into Kwiatkowskiego Street. After ca. 4 km I turned left into Jachowicza Street and reached the "Nad Strugiem" allotment gardens. There I left the car and went for the search of the confluence. The distance - as showed by GPS - was ca. 250 m. I went north-east and after 100 m came to the Strug stream. The question was on which side of the stream the confluence point lay. The direction pointed out by the receiver was somewhat ambiguous. I decided for the right (north) side and crossed the stream on a little metal maintenance footbridge built along a pipeline that crossed the stream there (fortunately, the "No entry" sign was only on the other end of the bridge, so I couldn’t see it…). I went along the stream and soon reached the "zero" point. It was located some 5 meters from the stream shore, next to an electric pole. The weather was perfect, it was sunny and warm. The peace and quiet was only disturbed by some winos knocking back plonk on one of the garden plots. I took the usual pictures of the surroundings and following the same route returned to the car.

Continued at 50°N 23°E

Visit details:

  • Time at the CP: 12:18
  • Distance to the CP: 0 m
  • GPS accuracy: 5 m
  • GPS altitude: 202 m asl
  • Temperature: 15° C

My track (PLT file) is available here.

Polski

Z Tarnowa skierowałem się na wschód i po niedługiej podróży w samo południe dotarłem do Rzeszowa. Obwodnicą okrążyłem miasto i minąwszy Zalew Rzeszowski skręciłem na południe w ulicę Eugeniusza Kwiatkowskiego. Po ok. 4 km skręciłem w lewo, w ulicę Jachowicza i dojechałem do ogródków działkowych "Nad Strugiem". Tu zaparkowałem samochód i wyruszyłem na poszukiwanie przecięcia. GPS wskazywał, że odległość w linii prostej wynosi ok. 250 m. Przeszedłem ok. 100 m na północny-wschód i dotarłem do rzeczonego Strugu, czyli dość szerokiego strumienia przepływającego pomiędzy działkami. Pytanie brzmiało: po której jego stronie leży przecięcie? Kierunek wskazywany przez odbiornik nie pozwalał tego dokładnie ocenić. Zdecydowałem, że będzie to orograficznie prawy, czyli północny brzeg i po metalowym mostku zbudowanym wzdłuż rurociągu przeszedłem na drugą stronę (całe szczęście, że tabliczka "Wstęp wzbroniony" była tylko po drugiej stronie, więc nie mogłem jej widzieć…). Ruszyłem wzdłuż rzeczki i wkrótce osiągnąłem punkt "zero". Leżał ok. 5 m od brzegu strumienia, tuż przy słupie energetycznym. Pogoda była znakomita, było ciepło i słonecznie. Wokół panowała cisza, zakłócana tylko przez kilku pijaczków obalających bełta na jednej z działek. Wykonałem pamiątkowe fotografie (przy pewnym zainteresowaniu pijaczków) i tą sama drogą wróciłem do samochodu.

Polecana mapa: Rzeszów: Plan miasta / City plan 1:11 000, Warszawa - Wrocław 1999, PPWK.


 All pictures
#1: General view of the confluence (towards SW)
#2: View towards SE from the confluence
#3: View towards NE from the confluence
#4: View towards NW from the confluence
#5: At the confluence (view towards NE)
#6: GPS readings
#7: Maintenance footbridge along a pipeline
#8: "Nad Strugiem" allotment gardens
#9: My track on the map (© PPWK, 1:11 000)
ALL: All pictures on one page