W
NW
N
N
NE
W
the Degree Confluence Project
E
SW
S
S
SE
E

Poland : Łódzkie

1.1 km (0.7 miles) E of Dzierżawy, Łódzkie, Poland
Approx. altitude: 102 m (334 ft)
([?] maps: Google MapQuest OpenStreetMap ConfluenceNavigator)
Antipode: 52°S 161°W

Accuracy: 5 m (16 ft)
Quality: good

Click on any of the images for the full-sized picture.

#2: View towards NW from the confluence #3: View towards NE from the confluence #4: View towards SE from the bridge over A2 highway - ca.1 km from the confluence #5: Near the confluence (view towards NE) and the drainage ditches surrounding the "zero"point #6: GPS readings #7: Piątek - the center of Poland #8: Romanesque cathedral in Tum near Łęczyca #9: A2 highway interchange near Wartkowice (still in built) #10: My track on the map (© Microsoft AutoRoute 2002, © PPWK)

  { Main | Search | Countries | Information | Member Page | Random }

  52°N 19°E (visit #5)  

#1: General view of the confluence (towards SW)

(visited by Wojciech Czombik)

16-May-2006 --

Polski

English

6th confluence out of a trip of 6

Continued from 52°N 22°E

Going out from Warsaw on a working day is a true torment. It took three quarters to get from Służew (a residential district on the south side of the city) to the city limits (road no. 2 exit) and another hour to come to Sochaczew (ca. 40 km). Therefore, when I reached Łowicz I decided to leave the overcrowded road no. 2 and go to Poznań via Łęczyca. That also gave me the opportunity to re-visit (for the first time since I joined the DCP) the confluence that I had already visited, namely 52N 19E.

The road from Łowicz to Łęczyca goes through the vilage of Piątek that is recognized as a geometric center of Poland. I stopped at the market square with a small monument in the form of a globe and wrote down the GPS coordinates: 52N04.159 19E28.813. There is also a “Geometric center of Poland” sign at the road from Łęczyca to Piątek.

Before Łęczyca I turned south and came to the village of Tum. There is a Romanesque church there dating back to 12th century, one of the oldest in Poland. Although the interior is rather small, from the outside the building seems to be powerful and durable.

I passed by Łęczyca and stopped at the Wartkowice interchange of a newly built A2 highway. Then I drove to Wartkowice from where I followed my old route towards the confluence. Since my last visit (ten months ago) significant changes occurred – previously a construction site was only prepared, currently the highway was almost ready to use. Fortunately, the confluence point remained where it was, although reaching it became more difficult because of the drainage ditches surrounding it. Also the cows that used to graze there disappeared… The confluence area can be reached not only by the previously described route near the green house but also by going to a flyover over the highway (on the road from Wartkowice towards Dzierżawy and Świnice Warckie) and turning right (to the south-east) just before the highway into a maintenance road running along the highway. The confluence area is ca. 1 km from the flyover. Having taken the usual pictures I returned to the car and via Uniajów and Turek I reached the “old” A2 highway (from Konin) and drove towards Poznań.

Visit details:

  • Time at the CP: 18:20
  • Distance to the CP: 0 m
  • GPS accuracy: 5 m
  • GPS altitude: 98 m asl
  • Temperature: 17° C

My track (PLT file) is available here.

Polski

Wyjazd z Warszawy w dzień roboczy w godzinach popołudniowych to prawdziwa udręka. Trzy kwadranse zajął mi przejazd ze Służewa do granicy miasta przy wylocie drogi nr 2, kolejną godzinę przejazd do Sochaczewa (ok. 40 km). Gdy więc dojechałem do Łowicza postanowiłem opuścić zatłoczoną drogę nr 2 i wracać do Pozania przez Łęczycę, a przy okazji po raz pierwszy powtórnie odwiedzić przecięcie, na którym już byłem, a mianowicie 52N 19E.

Droga z Łowicza do Łęczycy prowadzi przez miejscowość Piątek, w której znajduje się (umowny) geometryczny środek Polski. Zatrzymałem się na rynku i przy niewielkim pomniku w kształcie kuli ziemskiej tworzonej przez południki zanotowałem wskazania GPS-u: 52N04,159 19E28,813. Również przy wjeździe do Piątka od strony Łęczycy znajduje się przy drodze informacja o geometrycznym środku Polski.

Przed Łęczycą skręciłem na południe i zatrzymałem się w miejscowości Tum. Znajduje się tu romańska kolegiata z XII w., jedna z najstarszych na ziemiach polskich. Choć wnętrze jest niewielkie, z zewnątrz robi wrażenie dużej i bardzo wytrzymałej budowli.

Przejechałem przez Łęczycę i zatrzymałem się przy węźle Wartkowice nowo budowanej autostrady A2, a następnie dojechałem do Wartkowic i znaną mi już drogą dotarłem w pobliże przecięcia. Od mojej poprzedniej wizyty (10 miesięcy temu) nastąpiły widoczne zmiany – poprzednio dopiero przygotowywano teren pod budowę, teraz autostrada była już prawie gotowa do użytku. Na szczęście punkt przecięcia pozostał tam, gdzie poprzednio, choć dotarcie do niego stało się nieco utrudnione z uwagi na otaczające je nowe rowy melioracyjne. Zniknęły też pasące się tu krowy… Oprócz opisanej uprzednio drogi obok zielonego domku, do przecięcia można też dotrzeć dojeżdżając do wiaduktu nad autostradą (droga z Wartkowic w stronę wsi Dzierżawy i Świnice Warckie), a następnie tuż przed autostradą skręcając w prawo, w drogę techniczną prowadzącą wzdłuż autostrady. Po przejechaniu ok. 1 km na wschód do przecięcia będziemy mieli ok. 100 m. Po wykonaniu pamiątkowych fotografii wróciłem do samochodu i przez Uniejów i Turek dojechałem do „starej” autostrady A2, a nią do Poznania.


 All pictures
#1: General view of the confluence (towards SW)
#2: View towards NW from the confluence
#3: View towards NE from the confluence
#4: View towards SE from the bridge over A2 highway - ca.1 km from the confluence
#5: Near the confluence (view towards NE) and the drainage ditches surrounding the "zero"point
#6: GPS readings
#7: Piątek - the center of Poland
#8: Romanesque cathedral in Tum near Łęczyca
#9: A2 highway interchange near Wartkowice (still in built)
#10: My track on the map (© Microsoft AutoRoute 2002, © PPWK)
ALL: All pictures on one page