W
NW
N
N
NE
W
the Degree Confluence Project
E
SW
S
S
SE
E

Saudi Arabia : al-Šarqiyya

10.8 km (6.7 miles) SSW of Khurays, al-Šarqiyya, Saudi Arabia
Approx. altitude: 461 m (1512 ft)
([?] maps: Google MapQuest OpenStreeMap ConfluenceNavigator)
Antipode: 25°S 132°W

Accuracy: 5 m (16 ft)
Quality: good

Click on any of the images for the full-sized picture.

#2: Jak okiem sięgnąć na północ -- View to the North #3: Jak okiem sięgnąć na wschód -- View to the East #4: Jak okiem sięgnąć na południe -- View to the South #5: Jak okiem sięgnąć na zachód -- View to the West #6: Zero, zero, zero! #7: Hej, dziewczyny! ;) -- "Hand-held" self-portrait #8: Po drodze: pola malowane zbożem rozmaitem -- On the way: desert farming #9: Po drodze: spotkanie z fauną -- On the way: Encounter with wildlife #10: Po drodze: słowa otuchy -- On the way: Words of reassurance

  { Main | Search | Countries | Information | Member Page | Random }

  25°N 48°E (visit #3)  

#1: Bujna (no, stosunkowo) roślinność koło miejsca przecięcia -- Lush vegetation (in the circumstances) at the confluence

(visited by Milosz Biedrzycki)

English version

Polski

18-Lip-2005 -- To moja pierwsza wizyta na przecięciu równoleżnika z południkiem. W podróży służbowej z wiertni na grupę sejsmiczną zauważyłem, że przecięcie powinno być gdzieś niedaleko mojej trasy. Okazało się, że wystarczyło zjechać ok. 2 km z szosy biegnącej przez pola naftowe niedaleko miasteczka Khurayṣ. Dzień był gorący i wietrzny, krajobraz - pozbawiony zbędnych ozdobników. Od szosy do miejsca przecięcia jedzie się po piachu, ale był dość ubity przez wiatr i nawet się nie zakopałem mimo "miejskiego" ciśnienia w oponach.

English version

18-Jul-2005 -- This was my first confluence visit ever. On the road from drill rig to seismic crew, where my job took me, I noticed that the confluence shouldn't be far off from the way. In fact it is only 2 km away from an oilfield blacktop near the town of Khurayṣ, with the access wide open. The day was hot and quite windy, the landscape - free from unnecessary distractions. After turning offroad the driving is on sand, but the sand was fairly hard, so I managed not to get stuck, even with "blacktop" pressure in the tyres.


 All pictures
#1: Bujna (no, stosunkowo) roślinność koło miejsca przecięcia -- Lush vegetation (in the circumstances) at the confluence
#2: Jak okiem sięgnąć na północ -- View to the North
#3: Jak okiem sięgnąć na wschód -- View to the East
#4: Jak okiem sięgnąć na południe -- View to the South
#5: Jak okiem sięgnąć na zachód -- View to the West
#6: Zero, zero, zero!
#7: Hej, dziewczyny! ;) -- "Hand-held" self-portrait
#8: Po drodze: pola malowane zbożem rozmaitem -- On the way: desert farming
#9: Po drodze: spotkanie z fauną -- On the way: Encounter with wildlife
#10: Po drodze: słowa otuchy -- On the way: Words of reassurance
ALL: All pictures on one page