W
NW
N
N
NE
W
the Degree Confluence Project
E
SW
S
S
SE
E

Germany : Mecklenburg-Vorpommern

2.2 km (1.4 miles) SSW of Düvier-Zarnekla, Mecklenburg-Vorpommern, Germany
Approx. altitude: 6 m (19 ft)
([?] maps: Google MapQuest OpenStreetMap ConfluenceNavigator)
Antipode: 54°S 167°W

Quality: good

Click on any of the images for the full-sized picture.

#2: Vista cap a l'est / Looking east #3: GPS reading #4: Camp adjacent / Adjacent field #5: Arbre al punt de confluencia / Tree on the confluence point

  { Main | Search | Countries | Information | Member Page | Random }

  54°N 13°E (visit #13)  

#1: Punt de confluencia / Confluence Point

(visited by Oriol Sastre)

English

31-Oct-2019 -- Català

Aquesta és la meva primera visita a un punt de confluència, i he anat al que tenia més a prop de casa, a la confluència N54 E013.

Hi vaig anar en bicicleta des de Greifswald, a uns 30km NE des del punt de confluència. Vaig sortir cap a les 10:00AM anant en direcció Loitz passant per Dersekow i Sassen. Poc abans d'arribar a Loitz en vaig desviar cap a l'oest en direcció a Düvier fins arribar a Zarnekla.

Havia llegit ja algunes ressenyes d'altres visites a aquest punt de confluència, i em va semblar que el més apropiat era fer l'aproximació per l'oest, no pas pel nord encara que sembli el més proper ja que s'ha de travessar una àrea boscosa que depenent de l'època de l'any poden haver-hi zones pantanoses. Per tant, si s'hi va en cotxe, recomano aparcar-lo a l'extrem oest de Zarnekla.

Aleshores vaig seguir el camí cap al sud fins al camp adjacent al punt de confluència. En el marge sud d'aquest camp (que a més és el límit del Landkreis de Vorpommern-Greifswald) hi havia un caminet seguint el marge del camp en direcció al punt de confluència. El vaig seguir fins arribar a l'àrea boscosa. Seguint el marge del camp, només calia seguir un centenar de metres en direcció NE fins a trobar un punt on entrar a la zona boscosa i de seguida ja al punt de confluència, on hi ha un arbre bastant exactament a les coordenades confluents.

Fent aquesta aproximació per l'oest no calia travessar camp a través el bosc i el camí és d'allò més fàcil.

La tornada la vaig fer pel mateix camí per on havia vingut.


English

31-Oct-2019 -- This is my first visit to a confluence point, and I visited the one that was closes to home, the confluence N54 E013.

I went there by bicycle from Greifswald, about 30km NE from the confluence point. I started at 10:00AM going toward Loitz, passing by Dersekow and Sassen. Right before arriving Loitz I turned west towards Düvier until reaching Zarnekla.

I read other reports from visits to this confluence point and I thought that the best way to approach this confluence point was from west, not north. Although from north seems closer over the map, you have to cross a forest area which depending on the time of the year can be swampy. That is why, if going there by car, I recommend to park it on the west end of Zarnekla.

Then I followed the path towards south reaching the adjacent field to the confluence spot. On the south margin of this field (which also is the limit of the Landkreis of Vorpommern-Greifswald) there is a little paths which follows the field towards the confluence point. Reaching the end of the field, you continue the margin towards NE for a few hundred meters, and the you can enter the forest area where you finally reach the confluence point, and where there is a tree almost on the confluence coordinates.

With this approach from west you do not need to cross the forest which I believe makes it rather easier.

I went back home following exactly the same way I took to arrive here.


 All pictures
#1: Punt de confluencia / Confluence Point
#2: Vista cap a l'est / Looking east
#3: GPS reading
#4: Camp adjacent / Adjacent field
#5: Arbre al punt de confluencia / Tree on the confluence point
ALL: All pictures on one page