W
NW
N
N
NE
W
the Degree Confluence Project
E
SW
S
S
SE
E

Germany : Mecklenburg-Vorpommern

2.2 km (1.4 miles) SSW of Düvier-Zarnekla, Mecklenburg-Vorpommern, Germany
Approx. altitude: 6 m (19 ft)
([?] maps: Google MapQuest OpenStreeMap ConfluenceNavigator)
Antipode: 54°S 167°W

Accuracy: 33 m (108 ft)
Quality: good

Click on any of the images for the full-sized picture.

#2: View towards SW from the confluence #3: View towards W from the confluence #4: View towards N from the confluence #5: GPS readings #6: Near the confluence (ca. 40 m away) #7: My track on the satellite image (© Google Earth 2008) #8: Cows on the pasture #9: Horses on the pasture #10: "Bulls' pasture! No entry!" and village limits of Zarnekla signs

  { Main | Search | Countries | Information | Member Page | Random }

  54°N 13°E (visit #6)  

#1: General view of the confluence (towards E)

(visited by Wojciech Czombik)

Polski

30-Aug-2008 -- 2nd confluence out of a trip of 2

Continued from 54°N 14°E

The seaside resort of Świnoujście (German: Swinemünde) where we spent the last days of summer holiday lies on three large and several dozen smaller islands and has no bridge connection to the Polish mainland – all passengers and cars must travel by ferry. In high season the lines of waiting vehicles are getting quite long. There is, however, a road through Germany, via a bascule bridge over Peenestrom in Zecherin, and we decided to come back to Poznań that way.

From Zecherin it was not very far to 54N 13E – ca. 70 km, so why not visit another confluence point? We crossed the Peene River in Anklam, then headed west for Demmin, via Kletzin we got to Loitz where we crossed the Peene River again and on very side, gravel roads we went to Drosedow and Zarnekla. I drove through the village and stopped on a dirt road ca. 1km behind the last buildings, near a pasture, where three horses grazed. The confluence point was ca. 900 m away and almost visible (there was a clump of trees in the line-of-sight), so it seemed to be quite an easy task, but the pasture was fenced in by an electric wire.

I went along the dirt road, passed by the clump of trees, and came to a herd of cows. Since they obstructed the passage I continued further to the south and at the forest edge I turned to the left. This part of pasture was empty so I could easily cover the remaining 400 m and reach a raised hide. The confluence point was ca. 30 m behind, in a thicket across the electric fence. The place didn’t look too temptingly so I settled for the point where I was. The day was very nice – warm (+20°C) and sunny, with beautiful cumulus clouds in the sky.

I took the usual pictures and some other way, straight across the meadow I returned to the car. Only after return I noticed a warning sign “Bullenweide! Betreten verboten!” (Bulls' pasture! No entry!) – fortunately, the bulls must have had a day off. We celebrated my success with a cup of coffee and some cakes and at 14:00 we set off towards home.

Visit details:

  • Time at the CP: 12:55 PM
  • Distance to the CP: 32 m
  • GPS accuracy: 5 m
  • GPS altitude: -3 m asl
  • Temperature: 20 °C

My track (PLT file) is available here.

Polski

30-Aug-2008 -- Uzdrowisko Świnoujście, w którym spędzaliśmy ostatnie dni letnich wakacji, położone jest na trzech dużych i kilkudziesięciu mniejszych wyspach i po polskiej stronie nie jest połączone mostem ze stałym lądem – wszyscy pasażerowie i samochody muszą podróżować promem. Istnieje wszakże połączenie drogowe do Polski przez Niemcy, przez most zwodzony nad cieśniną Peenestrom w Zecherin, i tą drogą postanowiliśmy wracać do Poznania.

Z Zecherin nie jest daleko do przecięcia 54N 13E – ok. 70 km, czemu więc nie mielibyśmy odwiedzić jeszcze jednego przecięcia? W Anklam przejechaliśmy przez rzekę Peene (pol. Piana), później skierowaliśmy się na zachód w stronę Demmin, przez Kletzin dotarliśmy do Loitz, gdzie ponownie przekroczyliśmy rzekę Peene i bardzo bocznymi, nieasfaltowanymi drogami dojechaliśmy przez Drosedow do wsi Zarnekla. Zatrzymałem się ok. 1 km za wsią, na polnej drodze, w pobliżu łąki, na której pasły się trzy konie. Punkt przecięcia był odległy o ok. 900 m i nieomal widoczny, gdyby nie przesłaniała go kępa drzew leżąca akurat w linii wzroku. Wydawało się, że dotarcie na przecięcie będzie zupełnie łatwe, ale pastwisko ogrodzone było drutem elektrycznym.

Poszedłem wzdłuż polnej drogi, minąłem kępę drzew i dotarłem do stada krów. Ponieważ blokowały przejście na łąkę szedłem dalej na południe, aż dotarłem do skraju lasu, gdzie skręciłem w lewo. Ta część pastwiska była pusta i bez problemów mogłem pokonać pozostałe 400 m i dotrzeć do ambony myśliwskiej. Przecięcie znajdowało się ok. 30 m za nią, w gąszczu, po drugiej stronie drutu elektrycznego. Miejsce nie wyglądało zbyt zachęcająco, zadowoliłem się więc punktem, do którego dotarłem. Dzień był bardzo ładny – ciepły (+20°C) i słoneczny, z pięknymi cumulusami na niebie.

Wykonałem tradycyjne zdjęcia i nieco inną drogą, na wprost przez łąkę wróciłem do samochodu. Dopiero po powrocie zauważyłem tabliczkę ostrzegawczą “Bullenweide! Betreten verboten!” (Pastwisko dla byków! Wstęp wzbroniony!) – na szczęście byki musiały mieć chyba dzień wolny. Uczciliśmy mój sukces kubkiem kawy i ciasteczkami i o 14:00 wyruszyliśmy w drogę powrotną do domu.


 All pictures
#1: General view of the confluence (towards E)
#2: View towards SW from the confluence
#3: View towards W from the confluence
#4: View towards N from the confluence
#5: GPS readings
#6: Near the confluence (ca. 40 m away)
#7: My track on the satellite image (© Google Earth 2008)
#8: Cows on the pasture
#9: Horses on the pasture
#10: "Bulls' pasture! No entry!" and village limits of Zarnekla signs
ALL: All pictures on one page