W
NW
N
N
NE
W
the Degree Confluence Project
E
SW
S
S
SE
E

Poland : Mazowieckie

3.9 km (2.4 miles) SSE of Dębsk, Mazowieckie, Poland
Approx. altitude: 119 m (390 ft)
([?] maps: Google MapQuest OpenStreetMap ConfluenceNavigator)
Antipode: 53°S 160°W

Accuracy: 57 m (187 ft)
Quality: good

Click on any of the images for the full-sized picture.

#2: Widok w kierunku N / North view #3: Widok w kierunku E / East view #4: Widok w kierunku S / South view #5: Widok w kierunku W / West view #6: Odczyt GPS / GPS reading #7: Bezposrednie miejscu pomiaru / Exact spot #8: Ja w punkcie pomiaru / Visitor at the CP #9: Krzyz w obrębie pola kukurydzy / A cross within a corn field #10: Miejsce zaparkowania / Parking place #11: Gospodarstwo w oddali w kierunku wschodnim / The farm in the distance towards the east #12: Mapa sytuacyjna / Map

  { Main | Search | Countries | Information | Member Page | Random }

  53°N 20°E (visit #5) (secondary) 

#1: Widok ogólny na punkt z drogi (z poziomu dachu samochodu) z odległości około 60 metrów / General view in 60 m

(visited by Aleksander Piwkowski)

English

06-Sep-2021 – Punkt 53°N 20°E jest trzecim punktem osiągniętym w ramach wrześniowej wyprawy wakacyjnej - poprzedni zdobyty punkt to 53°N 19°E. Dojazd do miejscowości Małocin od strony północnej absolutnie bezproblemowy, choć kilkanaście kilometrów wcześniej konieczne były objazdy ze względu na prowadzone roboty drogowe i w związku z tym wyłączenia z ruchu niektórych odcinków dróg. Przez samą miejscowość Małocin prowadzi droga również asfaltowa w dość dobrym stanie, ale asfalt kończy się jakieś 160 m przed punktem i dalej trzeba jechać drogą piaszczystą, choć twardą i bez ryzyka zakopania czy utknięcia. Miejsca na drodze do zaparkowania mało, bo drogą dość często poruszają się bardzo szerokie pojazdy rolnicze, ale niezwykle miła traktorzystka pozwoliła mi zaparkować na skraju jej pola. Na szczęście grunt w tym miejscu był bardzo twardy, więc bez żadnych obaw tam zaparkowałem.

Niestety moje zadowolenie na tym się skończyło, bowiem okazało się, że na polu na którym znajduje się punkt bardzo gęsto rośnie kukurydza. Tak gęsto, że jej przebycie szybkoo oceniłem jako niemożliwe, a po opisanej przez poprzedników miedzy, na której miał leżeć punkt, nie było nawet śladu, a obejście pola też było niemożliwe. Cóż, na szczęście do punktu z drogi na której stałem pozostało jedynie 57 m. W tej sytuacji pozostało mi jedynie zadowolić się pomiarem z tej odległości, dającym jednak zaliczenie osiągnięcia punktu zgodnie z regulaminem DCP. Bardzo się smuciłem niemożliwością dotarcia do punktu bowiem warunki satelitarne były bardzo korzystne i bez trudu osiągnąłem dokładność pomiaru 1m, niestety jednak 57 m od celu. I tak w ten przepiękny słoneczny i ciepły poniedziałkowy dzień musiałem jechać dalej mając w swojej kolekcji punkt 53°N 20°E jako jedyny bez namiaru GPS 0/0. No cóż, może jeszcze kiedyś przyjdzie okazja poprawić ten pomiar.

Następny punkt to 53°N 21°E

English

06-Sep-2021 – Point 53N/20E is the third point reached during the September holiday trip - the previous point was 53°N 19°E. Access to Małocin from the north is absolutely trouble-free, although detours were necessary several kilometers earlier due to road works and therefore some road sections were closed to traffic. Through the village of Małocin there is also an asphalt road in quite good condition, but the asphalt ends about 160 m before the point and then you have to drive on a sandy road, although hard and without the risk of getting buried or getting stuck. There is little parking space on the road, because the road is often used by very wide agricultural vehicles, but an extremely nice tractor driver allowed me to park on the edge of her field. Fortunately, the ground in this place was very hard, so I parked there without any worries.

Unfortunately, my satisfaction ended there, because it turned out that corn is growing very densely in the field where the point is located. So dense that crossing it was quickly assessed as impossible, and there was not even a trace of the gap described by my predecessors, on which the point was to lie, and it was also impossible to go around the field. Well, luckily there was only 57m to the point from where I was standing. In this situation, all I had to do was to measure from this distance, which, however, gave the achievement of the point in accordance with the DCP regulations. I was very sad about the impossibility of reaching the point because the satellite conditions were very favorable and I easily achieved a measurement accuracy of 1m, but unfortunately 57m from the target. And so on this beautiful sunny and warm Monday I had to go further, having in my collection point 53°N 20°E as the only one without GPS 0/0. Well, maybe someday there will be an opportunity to improve this measurement.

Next confluence is 53°N 21°E


 All pictures
#1: Widok ogólny na punkt z drogi (z poziomu dachu samochodu) z odległości około 60 metrów / General view in 60 m
#2: Widok w kierunku N / North view
#3: Widok w kierunku E / East view
#4: Widok w kierunku S / South view
#5: Widok w kierunku W / West view
#6: Odczyt GPS / GPS reading
#7: Bezposrednie miejscu pomiaru / Exact spot
#8: Ja w punkcie pomiaru / Visitor at the CP
#9: Krzyz w obrębie pola kukurydzy / A cross within a corn field
#10: Miejsce zaparkowania / Parking place
#11: Gospodarstwo w oddali w kierunku wschodnim / The farm in the distance towards the east
#12: Mapa sytuacyjna / Map
ALL: All pictures on one page