the Degree Confluence Project { Main | Search | Countries | Information | Member Page }
 

Poland : Lubelskie
52 degrees north, 22 degrees east (visit #3) - All Pictures


#1: Ogólny widok na pole uprawne z CP (w kierunku S) / overall view from south
Ogólny widok na pole uprawne z CP (w kierunku S) / overall view from south
#2: Widok z CP w kierunku N / view north
Widok z CP w kierunku N / view north
#3: Widok z CP w kierunku E / viwe east
Widok z CP w kierunku E / viwe east
#4: Widok na CP w kierunku S / view south
Widok na CP w kierunku S / view south
#5: Widok na CP w kierunku W / view west
Widok na CP w kierunku W / view west
#6: GPS
GPS
#7: Od lewej / from left: Łukasz, Alex
Od lewej / from left: Łukasz, Alex
#8: Do punktu już niewiele metrów / just a dozen meters remains
Do punktu już niewiele metrów / just a dozen meters remains
#9: Panorama E-S-W
Panorama E-S-W
#10: Pożegnanie dnia, w drodze do samochodu / good bye sunshine - back to car
Pożegnanie dnia, w drodze do samochodu /  good bye sunshine - back to car