W
NW
N
N
NE
W
the Degree Confluence Project
E
SW
S
S
SE
E

Poland : Warmińsko-Mazurskie

2.9 km (1.8 miles) NW of Warkały, Warmińsko-Mazurskie, Poland
Approx. altitude: 129 m (423 ft)
([?] maps: Google MapQuest OpenStreetMap ConfluenceNavigator)
Antipode: 54°S 160°W

Accuracy: 12 m (39 ft)
Quality: good

Click on any of the images for the full-sized picture.

#2: View towards North - Północ #3: View towards East - Wschód #4: View towards South - Południe #5: View towards West - Zachód #6: GPS reading - Współrzędne #7: Grunwaldzki Monument - Pomnik Grunwaldzki #8: Singposts - Drogowskazy #9: Roadside cross - Przydrożny krzyż #10: Dirt road - Polna droga

  { Main | Search | Countries | Information | Member Page | Random }

  54°N 20°E (visit #3) (secondary) 

#1: General view - Widok ogólny

(visited by Wlodzimierz Kania and Lidia Kania)

English

16-Sie-2014 -- Po zaliczeniu przecięcia 53°N 20°E koło Dębska skierowaliśmy się w kierunku północnym chcąc dotrzeć do przecięcia 53°N 20°E znajdującego się w pobliżu miejscowości Warkały. Stworzyło to okazję odwiedzenia miejscowości Grunwald figurującej w historiografii niemieckiej jako Tannenberg, miejsca zwycięskiej bitwy w dniu 15 lipca 1410 roku rycerstwa polskiego i litewskiego nad rycerstwem Zakonu Krzyżackiego, czyli Zakonu Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie. Była to największa bitwa średniowiecza. Miejsce bitwy upamiętnia dzisiaj pomnik w pobliżu którego mieści się pawilon wystawowy, gdzie można obejrzeć fragmenty filmu „Krzyżacy” z 1960 roku w reżyserii Aleksandra Forda. Z uwagi na nadchodzącą burzą szybko zwiedzamy teren i po upamiętnieniu naszego pobytu na zdjęciach wyruszamy w dalszą drogę w kierunku przecięcia.

Z miejscowości Morąg wyjeżdżamy drogą nr 528 w kierunku Miłakowa. Po kilku kilometrach na zakręcie drogi skręcamy w lewo zgodnie z drogowskazem na Warkały, a następnie mijamy Warkałki. Jedziemy jeszcze kilkaset metrów i na skrzyżowaniu przy krzyżu skręcamy w lewo w wąską polną drogę. Po około 300 metrach docieramy w pobliże przecięcia, które lokalizujemy na polu (ściernisku) w odległości kilkudziesięciu metrów na lewo od drogi. Przed nami rozciąga się malowniczy, typowy polodowcowy pofałdowany teren. Wokół pola uprawne i pojedyncze gospodarstwa położone w pewnej odległości od siebie. Robimy dokumentację fotograficzną i ruszamy w dalszą drogę nad morze.

English

16-Aug-2014 -- After passing the confluence 53°N 20°E near Dębsko we headed north to reach the confluence 54°N 20°E located near the village of Warkały. This created an opportunity to visit the town of Grunwald in German historiography Tannenberg, which is the place of the victorious battle of July 15, 1410 Polish and Lithuanian knights over the knights of the Teutonic Order, the Order of the Hospital of the Blessed Virgin Mary of the German House in Jerusalem. It was the greatest battle of the Middle Ages. The battle site commemorates today the monument near which the exhibition pavilion is located, where you can view fragments of 1960's "The Teutonic Knights" directed by Alexander Ford. Due to the approaching storm, we quickly visited the area, and after commemorating our stay in the photos we set off on the road towards the confluence.

From Morąg we left the road No. 528 in the direction of Miłakowo. After a few kilometers at the turn of the road we turned left according to the signpost on Warkały and then passed Warkałki. We walked a few hundred meters and at the junction at cross turned left into the narrow dirt road. After about 300 meters we reached the confluence, which is located at field (stubble) in a distance of tens of meters to the left of the road. In front of us is a picturesque, typical post-glacial corrugated area. There are cultivated fields and isolated farms around, they are located at a distance from each other. We made photographic documentation and moved on to the sea.


 All pictures
#1: General view - Widok ogólny
#2: View towards North - Północ
#3: View towards East - Wschód
#4: View towards South - Południe
#5: View towards West - Zachód
#6: GPS reading - Współrzędne
#7: Grunwaldzki Monument - Pomnik Grunwaldzki
#8: Singposts - Drogowskazy
#9: Roadside cross - Przydrożny krzyż
#10: Dirt road - Polna droga
ALL: All pictures on one page