W
NW
N
N
NE
W
the Degree Confluence Project
E
SW
S
S
SE
E

Lithuania

0.6 km (0.4 miles) NNW of Radžiuliai, Vilnius, Lithuania
([?] maps: Google MapQuest OpenStreetMap)

Accuracy: 5 m (16 ft)
Quality: good

Click on any of the images for the full-sized picture.

#2: Parking and information boards #3: Granite stone #4: Wind rose #5: Flags of the European Union #6: My diploma #7: Information plate related to F.G.W von Struve end Triangular point “Struve meridian” #8: Tartu (Dorpat) –University end observatory #9: Visitors (L-R) Lidia, Wlodzimierz, Kazimierz #10: My  track on the aerial photo of the GCE –  ( © Google Earth 2010)

  { Main | Search | Countries | Information | Member Page | Random }

  54°54'24"N 25°19'12"E (visit #5) (special) 

#1: General view – granite column as monument

(visited by Wlodzimierz Kania, Lidia Kania and Kazimierz Wojciechowski)

English

10-Sep-2010 -- W drodze powrotnej z Finlandii do Polski podczas wycieczki zorganizowanej przez Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk trasa przejazdu prowadziła przez Tallinn, Tartu, Vőru, Daugavpils ( Dyneburg ) a następnie drogą nr A 14 z Uteny do Wilna i tu nadarzyła się okazja bo przy tej trasie w odległości około 25 kilometrów przed dojazdem do Wilna znajduje się Geograficzne Centrum Europy. Trudno nie wykorzystać takiej okazji i po przedstawieniu pozostałym uczestnikom wycieczki takiej ciekawostki geograficznej, odwiedzenie tego miejsca zostało włączone do listy obiektów, które warto zobaczyć w czasie tej wyprawy.

Z drogi nr A 14 skręcamy w prawo i po przejechaniu kilkuset metrów docieramy do parkingu z tablicami informacyjnymi. Dalsze kilkaset metrów pokonujemy pieszo i po minięciu dużego kilkutonowego granitowego głazu z oznaczeniem GCE w odległości kilkudziesięciu metrów po prawej stronie ukazuje się naszym oczom wysoka kolumna z białego granitu zwieńczona złotą koroną z gwiazd symbolizującymi poszczególne państwa Unii Europejskiej. Przed kolumną, której wykonawcą był litewski rzeźbiarz Gediminas Jakubonis znajduje się róża wiatrów. Miejsce to jako Geograficzne Centrum Europy zostało wyznaczone przez uczonych z Francuskiego Narodowego Instytutu Geografii w 1989 roku. Obok na masztach łopoczą na wietrze flagi państw członkowskich Unii Europejskiej. Jeszcze wypisanie w siedzibie informacji turystycznej dyplomu. "zaliczenia" GCE i szybki powrót do autokaru, gdyż w tym dniu mamy jeszcze do zwiedzenia zabytki Wilna.

Warto wspomnieć jeszcze, że w odległości około 3 km na północ od GCE, również przy tej samej drodze nr A 14 prowadzącej do Daugavpils (Dyneburga ) znajduje się kolejna ciekawostka geograficzna związana z "Południkiem Struvego", którego początek znajduje się w Fulenes na przedmieściach Hammerfest na Przylądku Północnym w Norwegii uwieczniony w postaci kolumny, a ostatni w Starej Nekrasowce niedaleko Izmaiłu nad Morzem Czarnym.

W odległości kilkuset metrów na lewo od drogi A 14 znajduje się tablica informacyjna , dotycząca tego rosyjskiego naukowca Friedricha Georga Wilhelma von Struve, który przy pomocy rosyjskiego oficera Carla Friedricha Tennera wyznaczył sieć triangulacyjnych punktów pomiarowych. Południk Struvego powstał w latach 1816–1852, na terenie ówczesnej unii Szwecji i Norwegii oraz Rosji . Rozciąga się na długości 2821,8 km i przebiega aktualnie przez 10 państw: Norwegię, Szwecję, Finlandię, Rosję, Estonię, Łotwę, Litwę, Białoruś, Mołdawię i Ukrainę. Składa się z 265 głównych punktów pomiarowych, tworzących 258 trójkątów triangulacyjnych, oraz 60 punktów dodatkowych. Służył do określenia dokładnego kształtu i rozmiarów Ziemi. Pierwszy punkt znajduje się w starym obserwatorium w Tartu (polski Dorpat) na terenie dzisiejszej Estonii. W 2005 roku Południk Struvego został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

English

10-Sep-2010 -- On return from Finland, from the trip organised by Kalisian Scientific Association we visited following cities and other places of interest including Tallinn, Tartu, Vőru, Daugavpils ( Dyneburg ) and Vilnius, which we reached by taking A14 road from Utena. It was a good occasion then to pay a visit to a very special place being the geographical centre of Europe, which was located just 26km before getting to Vilnius. It would be a real shame not to take such opportunity to visit such a place being so close. We presented therefore this idea to other participants of our trip which they found to be very attractive idea.

We turned right from A14 road and within a range of few dozens meters we reached a parking whereinformation plates announced some important information. We left the bus and continued further by foot. We first passed next to some huge granite stone with GCE inscription and then we spotted gigantic a column in front of us which had on its top a golden crown topped with stars which symbolise European countries. The column was designed and created by Latvian sculptor Gediminas Jakubonis. In front of this column we noticed some wind rose. As regards the history of this place being designated as the place to be the Geographic Centre of Europe (GCE), one needs to mention that it was an initiative of some French scientists from French National Geographic Institute. This event is dated on 1989. Next to this column we noticed European countries flags been flagged by a wind. We then moved into an information centre where we obtained a special diploma confirming a fact of being here and then we walked back to our bus. We were still to pay a visit to Vilnius.

It is worth to mention also that within a 3 km distance to the north from GCE, on the same A14 road which leads to Daugavpils (Dyneburga ) there is another geographical point of interest called „Struve Meridian”. It begins in Fulenes on a suburbs of Hammerfest (northern peninsula of Norway) presented in a form of a column, and then last one is placed in Stara Nekrasowca near Izmail at the Black Sea

A few hundred metres to the left from the road A14 one can see an informational plate related to a Russian scientist Friedrich George Wilhelm von Struve, who working together with Russian officer Carl Friedrich Tenner managed to develop and set up a network of some triangular points. "Struve Meridian" was set up in a period between 1816–1852, and it was located on an area of old Sweden, Norway and Russia. The "Struve Meridian" has a total length of 2821,8 km and crosses thru 10 countries including: Norway, Sweden, Finland Russia, Estonia, Latvia, Belorus, Moldova and Ukraine. It is made of 265 major measurement indicators, and 60 additional points of measure. The "Struve Meridian" had been used to precise measurements of both Earth’s shape and size. The very first measurement point is located in Old Tartu observatory, currently on Estonian teritory. In 2005 the "Struve Meridian" was included in UNESCO list of international heritage.


 All pictures
#1: General view – granite column as monument
#2: Parking and information boards
#3: Granite stone
#4: Wind rose
#5: Flags of the European Union
#6: My diploma
#7: Information plate related to F.G.W von Struve end Triangular point “Struve meridian”
#8: Tartu (Dorpat) –University end observatory
#9: Visitors (L-R) Lidia, Wlodzimierz, Kazimierz
#10: My track on the aerial photo of the GCE – ( © Google Earth 2010)
ALL: All pictures on one page