W
NW
N
N
NE
W
the Degree Confluence Project
E
SW
S
S
SE
E

Lithuania

3.9 km (2.4 miles) SSE of Drąsučiai, Šiauliai, Lithuania
Approx. altitude: 101 m (331 ft)
([?] maps: Google MapQuest OpenStreetMap ConfluenceNavigator)
Antipode: 56°S 157°W

Accuracy: 270 m (885 ft)
Quality: good

Click on any of the images for the full-sized picture.

#2: East view - Wschód #3: South view - Południe #4: GPS shot - Współrzędne #5: Crosses Mountain - Góra Krzyży #6: A monument of Salaspils (Kircholm) battle - Pomnik bitwy pod Salaspils (Kircholmem) #7: Aerial photo of the confluence area ( © Google Earth 2010) #8: Litas - Lithuanian money -  Litewskie  pieniądze

  { Main | Search | Countries | Information | Member Page | Random }

  56°N 23°E (visit #2) (secondary, incomplete) 

#1: North view - Północ

(visited by Wlodzimierz Kania, Lidia Kania and Kazimierz Wojciechowski)

Polski

06-Sep-2010 -- Another good reason to visit one more point of confluence was a trip to Lithuania, Latvia, Estonia and Finland organised by Kalisian Scientific Association on 4-12th September 2010. To get there our route was planned to cut thru Kaunas (Lithuania), then Klaipeda, Palanga, Šiauliai, Jelgava, Riga, Salaspils, Pärnu, Tallinn. Next point of the trip was to take special type of boat in order to get delivered from Tallin to Helsinki. On the whole route there was only once where it got little closer to the point of confluence, it was on a road E 272 (A 11) going from Palanga to Šiauliai, near Kuršenai

Reaching however this point of confluence happened to be impossible as we would need to stop our bus on the highway, which is forbidden. We managed however to do a reading on GPS which showed that the closest distance from our position that time to the point of confluence was 270m to the north from this highway. This area was quite flat and made of agricultural soil with some forest element there. We did our best however to take some pictures from our bus (both to the north, east and south) to document this place. We very much regretted that there was no single parking in that area where our bus could have stopped making our point of confluence to be achieved.

Another few kilometres and we reached a placed called Šiauliai (Szawle), and then we continue our trip towards Riga (road E 77). About 10 km past Šiauliai (Szawle), on the right hand side of E77 road there is an unique place in Lithuania called ‘A Crosses Hill’ . On a little hill there, which represents a remaining of some ancient citadel (IX century) some local people started to bring miscellaneous crosses right after a failure of November’s Uprising as of 1831.

These crosses were being set up in places where those who gave lives in this uprising were buried. This was strongly forbidden by Russian authorities. Crosses were constantly destroyed by Russian authorities those years and then by Communist authorities too until 80’s. The more crosses were destroyed or removed, the more new crosses were being brought here. The number of crosses present there today is simply impossible to estimate – some estimate this goes into dozens of thousands.

In 1993 a Pope John Paul II visited this place what is commemorated by a special cross placed there. Our time is very limited which is a pity as we cannot have a moment for thought is such a place and we have to move further. After a few hours we reached a place called Salaspils (Kircholmu) , where as of 27.IX. 1605 a Polish and Lithuanian troops under Jan Karol Chodkiewicz won one of the most significant battles in a modern history with an overwhelming Swedish forces under king Karol IX command.

Polski

06-Sep-2010 -- Wyjazd z Kaliskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk na wyprawę w dniach 04-12.09.2010r przez 4 kraje Litwę, Łotwę, Estonię i Finlandię był okazją do zaliczenia przecięcia. Trasa, którą jechaliśmy z Polski po przekroczeniu granicy wiodła do Kaunas (Kowna) na Litwie, a następnie Klaipeda (Kłajpedy), Palanga (Połągi), Šiauliai (Szawle), Jelgava (Jełgawy), Riga (Rygi), Salaspils (Kircholm), Pärnu (Parnawy), Tallinn (Tallina) i dalej wodolotem do Helsinek, tylko jeden raz przebiegała w pobliżu przecięcia. Miało to miejsce na trasie nr E 272 (A 11) z Palangi do Šiauliai, w pobliżu miejscowości Kuršenai (Kurszany).

Niestety dotarcie na samo przecięcie było niemożliwe, gdyż zatrzymanie autokaru na trasie szybkiego ruchu w tym miejscu z uwagi na zakaz zatrzymywanie się było nie możliwe. Najbliższe współrzędne zanotowane na ekranie GPS wskazywały, że przecięcie jest około 270m w kierunku północnym. Teren w tym miejscu jest równinny, rozciągają się pola uprawne poprzecinane lasami. Udało się wykonać z autokaru zdjęcia w kierunku północnym, wschodnim i południowym. Szkoda, że w pobliżu nie było przydrożnego parkingu gdzie można byłoby zatrzymać autokar i spokojnie dotrzeć na samo przecięcie.

Po kilkunastu kilometrach docieramy do Šiauliai (Szawle), i kontynuujemy podróż drogą nr E 77 w kierunku Rygi. Około 10 km za Šiauliai (Szawle) na prawo od drogi E 77 znajduje się wyjątkowe miejsce na Litwie a mianowicie Góra Krzyży , gdzie na niewielkim wzniesieniu po dawnym grodzisku od XIX wieku po upadku Powstania Listopadowego w 1831 r. zaczęto przynosić i ustawiać na tym miejscu krzyże, których zakazały stawiać władze carskie na mogiłach poległych powstańców. Krzyże były niszczone przez władze carskie a następnie przez komunistyczne aż do lat 80 XX wieku. Im bardziej niszczono, tym więcej ich przybywało. Ilość krzyży jest niepoliczalna, szacuje się ich na kilkadziesiąt tysięcy. W 1993 roku podczas pielgrzymki na Litwie Jan Paweł II odwiedził to miejsce, co upamiętnia krzyż papieski. Czas nie pozwala na dłuższą zadumę ruszamy dalej i po kilku godzinach jazdy docieramy do Salaspils (Kircholmu) , gdzie 27.IX. 1605 roku w jednej z większych w nowożytnej historii bitew wojska polskie i litewskie pod dowództwem hetmana Jana Karola Chodkiewicza pokonały przeważające siły szwedzkie króla Karola IX.


 All pictures
#1: North view - Północ
#2: East view - Wschód
#3: South view - Południe
#4: GPS shot - Współrzędne
#5: Crosses Mountain - Góra Krzyży
#6: A monument of Salaspils (Kircholm) battle - Pomnik bitwy pod Salaspils (Kircholmem)
#7: Aerial photo of the confluence area ( © Google Earth 2010)
#8: Litas - Lithuanian money - Litewskie pieniądze
ALL: All pictures on one page