W
NW
N
N
NE
W
the Degree Confluence Project
E
SW
S
S
SE
E

Lithuania

4.3 km (2.7 miles) NNE of Zalavas, Vilnius, Lithuania
Approx. altitude: 145 m (475 ft)
([?] maps: Google MapQuest OpenStreetMap ConfluenceNavigator)
Antipode: 55°S 154°W

Accuracy: 21 m (68 ft)
Quality: good

Click on any of the images for the full-sized picture.

#2: The Santaka river near the confluence #3: View towards N from the confluence #4: View towards NE from the confluence #5: View towards E from the confluence #6: View towards S from the confluence #7: View towards SW from the confluence #8: GPS readings #9: Near the confluence (view towards NW) #10: My track on the satellite image (© Google Earth 2010)

  { Main | Search | Countries | Information | Member Page | Random }

  55°N 26°E (visit #2) (secondary) 

#1: General view of the confluence (towards W, ca. 15 m away)

(visited by Wojciech Czombik)

Polski

08-Oct-2010 --

3rd confluence out of a trip of 5+

Continued from the Centre of European Continent

From the Centre of European Continent I drove some 60 km to the south-eastern corner of Lithuania, close to the border to Belarus. I travelled among fields and forests, rarely passing by villages. At 13.40 I arrived in Svirkiškė and parked the car at the bus stop.

I couldn’t make up my mind regarding the strategy of attack on this point. From the narrative of the fist visitor and the satellite picture I knew that the point lay right behind a couple of meters wide stream. The first visitor forded it but it was not a tempting option in October. There were two alternatives: either start at the proper side of the stream, but then I had to be prepared for some 1000 m long struggle across marshy terrain and crossing a little tributary (of unknown width) of the main stream at the end – or start at the wrong side, walk to the stream more comfortable across a forest and a meadow and settle for worse accuracy.

After a careful analysis I decided that I didn’t like the idea of wading through the mud and water and therefore I chose the latter option. First I went for some 600 m along a forest track, then I entered a large meadow. I headed north-east and after some 400 m I approached the stream. The water was very clean but at least knee-deep and bitterly cold so without hesitation I remained at the position 16 m away from the confluence point.

There was a mixed pine-birch forest on the other side of the stream. The day was sunny, the sky was blue and it even got warmer – the temperature raised up to 11 °C. I took the usual pictures and following the same route I returned to the car. On my way back to Vilnius I stopped in the nearby village of Zalavas (Zułów) where Marshal Piłsudzki was born in 1867. Unfortunately, I couldn’t find the oak that commemorated the place of his birth.

Continued at the 55°N 24°E

Visit details:

  • Time at the CP: 14:10 (EET)
  • Distance to the CP: 16 m
  • GPS accuracy: 5 m
  • GPS altitude: 149 m asl
  • Temperature: 11 °C

My track (PLT file) is available here.

Polski

8 października 2010 -- Z geograficznego centrum Europy pojechałem do oddalonego o ok. 60 km południowo-wschodniego zakątka Litwy, w pobliżu granicy z Białorusią. Podróżowałem pomiędzy polami i lasami, z rzadka tylko przejeżdżając przez wioski. O 13:40 dojechałem do Svirkiškė i zaparkowałem na przystanku autobusowym.

Długo nie mogłem się zdecydować, jaką przyjąć strategię ataku na ten punkt. Z relacji pierwszego zdobywcy i zdjęć satelitarnych wiedziałem, że punkt leży tuż za parometrowej szerokości strumieniem. Pierwszy odwiedzający pokonał go w bród, ale nie była to kusząca opcja w październiku. Istniały dwie alternatywy: albo wystartować po właściwej stronie strumienia, ale wówczas musiałem być przygotowany na jakieś 1000 m przedzierania się przez podmokły teren, a na końcu przekroczenie niewielkiego (choć nieznanej szerokości) dopływu głównego strumienia – albo wyruszyć z niewłaściwej strony, dotrzeć do strumienia wygodniejszą trasą przez las i łąkę i zadowolić się gorszą dokładnością.

Po wnikliwej analizie zdecydowałem, że pomysł brodzenia po błocie i wodzie nie podoba mi się i wybrałem drugą opcję. Najpierw szedłem przez ok. 600 m leśną drogą, później wkroczyłem na rozległą łąkę. Skierowałem się na północny-wschód i po ok. 400 m dotarłem do strumienia. Woda była bardzo czysta, ale sięgała co najmniej kolan i była lodowato zimna, więc bez wahania pozostałem w odległości 16 m od punktu przecięcia.

Po drugiej stronie strumienia rósł mieszany, sosnowo-brzozowy las. Dzień był słoneczny, niebo błękitne i zrobiło się nawet trochę cieplej – temperatura podniosła się do 11 °C. Wykonałem tradycyjne fotografie i tą samą drogą wróciłem do samochodu. W drodze powrotnej do Wilna zatrzymałem się w pobliskiej wiosce Zułów, w której w 1867 r. urodził się Marszałek Józef Piłsudzki. Niestety, nie udało mi się odnaleźć dębu upamiętniającego miejsce jego narodzin.


 All pictures
#1: General view of the confluence (towards W, ca. 15 m away)
#2: The Santaka river near the confluence
#3: View towards N from the confluence
#4: View towards NE from the confluence
#5: View towards E from the confluence
#6: View towards S from the confluence
#7: View towards SW from the confluence
#8: GPS readings
#9: Near the confluence (view towards NW)
#10: My track on the satellite image (© Google Earth 2010)
ALL: All pictures on one page