W
NW
N
N
NE
W
the Degree Confluence Project
E
SW
S
S
SE
E

Czech Republic

1.2 km (0.7 miles) E of Kouřim, Středočeský Kraj, Czech Republic
Approx. altitude: 257 m (843 ft)
([?] maps: Google MapQuest OpenStreetMap ConfluenceNavigator)
Antipode: 50°S 165°W

Accuracy: 5 m (16 ft)
Quality: good

Click on any of the images for the full-sized picture.

#2: Sever / View North #3: Západ / View West #4: Jih / View South #5: Východ / View East #6: Já a souřadnice / Coordinates and Me #7: Kouřim Village

  { Main | Search | Countries | Information | Member Page | Random }

  50°N 15°E (visit #11)  

#1: Confluent / The Confluente point

(visited by Pavel Toman)

English

28-Nov-2009 -- 28. listopadu byl krásný zimní a zároveň slunečný den. Vyrazil jsem tedy z nedaleké Prahy poznat srdce Evropy, nebo též astronomický střed Evropy, jak je toto místo označováno. A to právě proto, že 15. poledník určuje přesný CET čas a 50. rovnoběžka prochází středem Evropy. Současně je právě k tomuto místu udáván v médiích východ i západ slunce, platný pro území České Republiky.

Nacházíme se nedaleko vesnice Kouřim v kolínském kraji. Zhruba 2,5km za městem, cca 50m od cesty která vede kolem confluentu, se nachází žlutá tyč, kterou sem nechala vsadit obec. Nechali si kdysi tyto souřadnice přesně vyměřit a místo tímto způsobem označili. Asi už v poli stojí dlouho, protože je velmi křivá a místní farmáři k ní asi nemají patřičný vztah. Jinak si nedokážu vysvětlit jak by mohl tak astronomický významný monument být v tak dezolátním stavu. Dle mé GPS však zaměření tyčky nebude tak úplně přesně, já osobně bych ji dál tak o 10 metrů severněji :-)

Při příjezdu k místu nenajdete nikde žádné cedulky, jakákoli zmínka o tomto významném bodů chybí. Oproti našim rakouským sousedům máme tedy co dohánět. Samotný confluent tedy leží cca 50m od silničního tahu, vedoucím z vesnice Kouřim, směr Svojšice. Samotný název vesnice Kouřim je v českém jazyce celkem vtipný a dál by se přeložit do angličtiny s trochou nadsázky jako "I am smoking".

Vyfotil jsem z confluentu všechny světové strany, vyfotil navigaci se samými nulami, vyfotil sebe se samými nulami :-) a zamířil jsem na prohlídku obce Kouřim a následně domů do Prahy.

Více na mém webu

English

28-Nov-2009 -- 28th November was a beautiful winter sunny day. So I've made a trip from near Prague to know "the heart of Europe", or whether "astronomically heart of Europe", as this place is called. And why? Because just 15th Meridian indicates the precise Central European Time and 50th parallel goes through the centre of Europe. Simultaneously, this place is using by media for calculating sunrise and sunset in Czech Republic.

We are located near the village Kouřim in Kolín region. Approximately 2.5 km outside the city, about 50m from the path which leads around confluence is located yellow pole that is located by the village council here. They had used these coordinates precisely assess and marked the locations, as follows. Probably the pole stands in the field for a very long time, because it is very crooked and the local farmers has no interest about this on, I think. Otherwise I can not explain how it is possible so astronomically significant monument to be in the desperate condition. According to my GPS receiver, targeted stick not so entirely accurate, I would give it about 10 meters more to the north :-)

When you arrive at the place you will not find a tag, any mention of this important item is missing. Contrary to our Austrian neighbours, we have many things to improve. The confluence lies about 50m from the road move, the head of the village Kouřim to Svojšice direction. Kouřim village name itself is in Czech is quite fun and could be translated into English with little exaggeration, as "I am smoking."

I've made some photographies of countryside, GPS with zeros and myself with zeros :-) Then I went to visit Kouřim and because days are very short in winter, I had to return do Prague immediately.

More at my web


 All pictures
#1: Confluent / The Confluente point
#2: Sever / View North
#3: Západ / View West
#4: Jih / View South
#5: Východ / View East
#6: Já a souřadnice / Coordinates and Me
#7: Kouřim Village
ALL: All pictures on one page