W
NW
N
N
NE
W
the Degree Confluence Project
E
SW
S
S
SE
E

Russia : Tyumenskaya oblast'

5.2 km (3.2 miles) ENE of Saly Vtoryye, Tyumenskaya oblast', Russia
Approx. altitude: 46 m (150 ft)
([?] maps: Google MapQuest OpenStreetMap ConfluenceNavigator)
Antipode: 58°S 110°W

Quality: good

Click on any of the images for the full-sized picture.

#2: East #3: South #4: West #5: GPS #6: General view #7: Birches #8: 870-th km sign #9: Boat #10: Kamil

  { Main | Search | Countries | Information | Member Page | Random }

  58°N 70°E  

#1: North

(visited by Kamil Otocki and Joanna Otocka)

English

Русский

19-Wrz-2009 – Plan zakładał spłynięcie na pontonie po Irtyszu i Obie z małym silnikiem zaburtowym z Omska na Syberii do miejscowości Labytnangi leżącej już na kole podbiegunowym. Trasa liczyła prawie 3000 kilometrów i podczas jej trwania planowaliśmy odwiedzić kilka punktów przecięcia. Niestety, przez biurokrację, korupcję i błędu urzędników mieliśmy już na starcie opóźnienie wynoszące półtora miesiąca! Z tego powodu udało się przepłynąć tylko trochę ponad 1000 kilometrów, czyli 1/3 zakładanego planu.

Mimo wszystko było cudownie i przygody mięliśmy niesamowite, ale o tym można przeczytać na naszej stronie JeszczeDalej Póki co o zdobyciu 58°N 70°E. Tego dnia pogodę mieliśmy bardzo dobrą, woda była spokojna i pomimo tego, że w naszej sytuacji liczyła się każda godzina, zdecydowaliśmy się na próbę ‘zdobycia’ punktu. Chcieliśmy wyskoczyć w miejscu gdzie było do niego najbliżej, ale okazało się to niemożliwe, bo brzeg był zbyt grząski. Wyjście z pontonu kończyło się wpadnięciem po pas w bardzo lepki i gęsty ił. O przejściu dosłownie kilku metrów nie było mowy. Plus jest taki, że ‘miejscowy’ muł praktycznie nie ma zapachu. Popłynęliśmy około kilometra dalej i w miejscu, gdzie rzeka zaczyna zakręcać, udało się wyskoczyć, było to dokładnie przy 870-tym kilometrze toru wodnego Irtysza. Droga do celu łatwa i przyjemna. Jedynym utrudnieniem była wysoka trawa i trzciny już przed samym punktem. Większość drogi prowadziła skrajem brzozowo-wierzbowego lasu. Tereny piękne, dziewicze, widać, że przy wysokich stanach wody bywają zalewane. Punkt znajduje się w obniżeniu, wokół teren zadrzewiony, zagajniki, dużo ‘bagiennych’ krzewów.

Czasu nie traciliśmy i natychmiast wróciliśmy do pontonu. Tego dnia udało się przepłynąć siedemdziesiąt kilometrów i zdobyć kolejny punkt. Dzień udany!:) Chcemy również podziękować naszym rosyjskim przyjaciołom – Andriejowi, Wladowi i Pietrowiczowi z którymi płynęliśmy do Doronino za wszystko co dzięki nim zobaczyliśmy i przeżyliśmy! Dzięki Wam to był najwspanialszy nasz wyjazd do tego pięknego kraju – Waszej Ojczyzny – Rosji! Dzięki Towarzysze!:)

Więcej informacji o wypadzie na JeszczeDalej

Русский

19-Сен-2009 – В 2009 году мы планировали совершить водный поход по Иртышу и Оби из Омска в Лабытнанги на надувной лодке с маленьким мотором. Из-за проблемы с получением визы и с таможней мы вынуждены были стартовать на полтора месяца позже, чем планировали. В итоге мы прошли только 1160 километров из Омска в Тобольск, значит, треть всей дороги.

По дороге мы не могли отказаться от охоты на точку пересечения. Некоторые уже найдены, но 58°N 70°E ещё ждала гостей. Берег рядом с точкой илистый и выйти на берег почти невозможно. Мы прошли мимо точки и только километр дальше остановились рядом с указателем «870 км». Точку нашли легко. Она расположена на заливных лугах, поросших камышами, высокой травой и сплошными кустами. Нам было очень приятно найти нашу следующую точку!

Счастливые, мы вернулись на лодку и поплыли дальше. В этот день мы прошли 70 километров и смогли найти точку – значит, день очень удачный! Огромнейшее спасибо нашим друзьям, с которыми мы шли по Иртышу до Доронино – Андрею, Владу, Петровичу! Благодаря им этот поход – лучший поход нашей жизни!!! Спасибо, ребята!:)

Больше информации про поход можно найти на нашем сайте JeszczeDalej, посвященном нашим путешествиям по прекрасной стране России! (пока только на польском, но фотографии понятны всем.

English

19-Sep-2009 – The assumption of the plan was to go down the rivers Irtysh and Ob’ by an inflatable boat with a little outboard motor, from Omsk city in Siberia to Labytnangi town situated behind the Polar Circle. The route covered almost 3000 kilometers, and we planned to visit several confluences during the trip. Unfortunately, because of the red tape, corruption, and a mistake made by public officials, we had a 90-day delay at the very start! For this reason we managed to make only a bit more than 1000 kilometers, which was 1/3 of the initial plan.

Despite all these circumstances it was awesome and we had incredible adventures, but you can read about that on our website JeszczeDalej Now, something about reaching 58°N 70°E. On that day there was a very good weather, the water was calm, and despite the fact, that in our situation every hour was precious, we decided to attempt to reach the confluence. We wanted to get off the boat in a place which was the closest to the point, but it turned out to be impossible, as the river bank was too boggy. Getting off the boat resulted in plunging into a waist-deep, sticky, thick loam. It was absolutely out of question to walk literally several meters. The good thing is, the “local” mud has practically no smell. We went down about one kilometer more, and at the place where the river was bending we managed to jump out. It was precisely at the 870th kilometer of the Irtysh run. The path to the place of destination was easy and pleasant. The only difficulty was tall grass and reed right before the confluence point. The majority of the route led at the side of a birch and willow forest. The area was beautiful, untouched by human hand. One could see it was flooded during high water level. The confluence point is surrounded by woods, bushes, “marshy” flora.

We didn’t waste our time and returned to the boat quite quickly. On that day we managed to make 70 kilometers and reach another point. The day was successful! We also wish to thank our Russian friends – Andrey, Vlad, and Petrovich, with whom we went to Doronino, I deeply appreciate them for all we were able to see and experience! It was the most amazing trip we have ever made to this beautiful country – their motherland – Russia! Thank you, Comrades!

More information on the trip can be found at JeszczeDalej


 All pictures
#1: North
#2: East
#3: South
#4: West
#5: GPS
#6: General view
#7: Birches
#8: 870-th km sign
#9: Boat
#10: Kamil
ALL: All pictures on one page