W
NW
N
N
NE
W
the Degree Confluence Project
E
SW
S
S
SE
E

Poland : Dolnośląskie

1.9 km (1.2 miles) N of Muchówek, Dolnośląskie, Poland
Approx. altitude: 403 m (1322 ft)
([?] maps: Google MapQuest OpenStreeMap ConfluenceNavigator)
Antipode: 51°S 164°W

Accuracy: 2 m (6 ft)
Quality: good

Click on any of the images for the full-sized picture.

#2: North view - Północ #3: East view- Wschód #4: South view - Południe #5: West view- Zachód #6: GPS shot - Współrzędne #7: Neo-gothic palace in Mysliborz - Neogotycki pałac w Myśliborzu #8: Devil's Rock - Czartowskie Skały #9: Forest worker Mr. Kaszuba Stanislaw - Pracownik leśny Pan Stanisław Kaszuba #10: Stony construction refrigerator - Kamienny budynek chłodni #11: Old half-timbered building - Stary budynek w konstrukcji szachulcowej (tzw. "Pruski mur")

  { Main | Search | Countries | Information | Member Page | Random }

  51°N 16°E (visit #8)  

#1: General view - Widok ogólny

(visited by Wlodzimierz Kania)

26-Oct-2007 --

wersja polska

English

26-Oct-2007 --

My stay in Wroclaw some time ago was a good reason to pay a visit to some CP of 51N / 16E. From Wroclaw I took a highway to Legnica and then reaching place called Jawor I took some secondary, local roads thru Mysliborz (in this town there is some renovated neo-gothic palace from XIX century – (photo 7).

Going further towards Myslinow I decided to take a little extra trip to ‘Mysliborz valley’ which is situated in Chelmy landscape park (created in 1992). The surrounding area was amazing, especially that time being some autumn one, with plants and trees emanating whole range of colours from red to yellow. Before reaching place called Muchow I realised there was another natural park called "Czartowskie Skaly" which was also worth visiting (photo 8). After leaving Muchowiec I turned left towards south and I took some rough track before a little bridge of Kamiennik stream 51o 00’ 52.8 N, 16o 00’16.6 E.

Using this track I have reached a crossroad with some sign reading ‘to water supply’ 51o 99’ 40.3, 16o 00’ 13. 2 and then taking a track heading right after passing 1.4km I got to CP. It was marked by a special geometrical object made of basalt stone which represented a CP. It was placed a few meters away from the main track (photo 1).

When performing my usual GPS measurements and photo documentation I noticed some forestry man passed by. Some little conversation got developed between us (photo 9). It happened that this man – Stanislaw Kaszuba, 4 years ago helped to prepare this CP place, where CP afficionados have placed this stony obelisk to indicate another detected CP.

I returned to Muchow and met again Mr Kaszuba and his friend. They told me some extra interesting story about bizarre stony construction – resembling Eskimo igloo – placed in the middle of the village(photo 10). This construction is now equipped with some iron roof to make it more weather resistant. It happened that this construction used to be treated in a past as a local cool store, in times when people did not have refrigerators yet. So anybody interested could bring eg. meat and mixing it with a snow and some wood cuts could preserve this meat throughout summer time. Aside the igloo cool store there was some old building (photo 11) (nearly ruined these days as its owners passed away) constructed with half-timbered technique (i.e. the main skeleton of this wall was made of wood and filled up with bricks and clay). I parted company with my Muchowian ‘guides’ and I returned to Wroclaw and from there back to home land – Kalisz. Another CP has been achieved.

Polish

Pobyt we Wrocławiu był dobrą okazją do zaliczenia przecięcia 51N / 16E. Z Wrocławia wyjechałem autostradą w kierunku Legnicy, a następnie z Jawora bocznymi drogami przez Myślibórz, gdzie znajduje się odrestaurowany neogotycki pałac z XIX wieku (photo 7).

Jadąc dalej w kierunku Myślinowa warto wybrać się na krótką wycieczkę do „Wąwozu Myśliborskiego” leżącego na terenie parku krajobrazowego „Chełmy” utworzonego w 1992 roku. Okolica przepiękna szczególnie w jesiennej scenerii kolorowych drzew mieniących się odcieniami barw od żółtej do czerwonej. Przed Muchowem po prawej stronie drogi znajduje się rezerwat „Czartowskie Skały” (photo 8), który wart jest obejrzenia.

Po minięciu Muchowa skręcam w lewo na południe w szutrową drogę przed mostkiem na potoku Kamiennik 51o 00’ 52.8 N, 16o 00’16.6 E. Kierując się tą drogą dojeżdżam do rozwidlenia dróg ze znakiem „Do punktu czerpania wody” 51o 99’40.3, 16o 00’ 13.2 i wybierając drogę odchodzącą w prawo, po przejechaniu 1,4 km docieram do przecięcia.

Kamienny ostrosłup z bazaltu oznaczający CP znajduje się kilka metrów na lewo od leśnej drogi (photo 1). W trakcie wykonywania pomiarów i dokumentacji fotograficznej punktu przecięcia, drogą obok przejeżdżał zaprzęgiem konnym pracownik leśny z którym nawiązałem rozmowę (photo 9). Okazało się, że pan Stanisław Kaszuba jest wozakiem w leśnictwie i 4 lata temu przygotowywał miejsce pod kamienny obelisk wywożąc ścięte wcześniej drewno z miejsca na którym grupa CP-sowców ustawiła kamienny znak w formie ostrosłupa.

Wracam do Muchowa gdzie ponownie spotykam pana Stanisława Kaszubę w towarzystwie znajomego z Muchowa i od nich dowiaduję się o przeznaczeniu ciekawego okrągłego budynku zbudowanego z kamienia w kształcie eskimoskiego igloo stojącego w środku wsi (photo 10). Budynek aktualnie zabezpieczono przed dalszym zniszczeniem przykrywając go drewnianym dachem.. Okazuje się, że budynek w minionych latach, gdy nie było jeszcze lodówek służył jako chłodnia w którym to budynku, można było przechowywać np. mięso przesypując je warstwą trocin i ubitego śniegu i w ten sposób zakonserwować i przechować mięso nawet w okresie letnim. Obok chłodni znajduje się stary budynek (photo 11)( niestety chylący się ku upadkowi – właściciele nie żyją ) wybudowany z tz. muru pruskiego tj. konstrukcja szkieletowa z drewna wypełniona cegłą i gliną. Żegnam się z moimi „przewodnikami” po historii Muchowa i wracam do Wrocławia i dalej do rodzinnego Kalisza. Kolejne przecięcie zaliczone.


 All pictures
#1: General view - Widok ogólny
#2: North view - Północ
#3: East view- Wschód
#4: South view - Południe
#5: West view- Zachód
#6: GPS shot - Współrzędne
#7: Neo-gothic palace in Mysliborz - Neogotycki pałac w Myśliborzu
#8: Devil's Rock - Czartowskie Skały
#9: Forest worker Mr. Kaszuba Stanislaw - Pracownik leśny Pan Stanisław Kaszuba
#10: Stony construction refrigerator - Kamienny budynek chłodni
#11: Old half-timbered building - Stary budynek w konstrukcji szachulcowej (tzw. "Pruski mur")
ALL: All pictures on one page