W
NW
N
N
NE
W
the Degree Confluence Project
E
SW
S
S
SE
E

Austria

0.3 km (0.2 miles) SE of Gresenberg, Salzburg, Austria
Approx. altitude: 425 m (1394 ft)
([?] maps: Google MapQuest OpenStreetMap ConfluenceNavigator)
Antipode: 48°S 167°W

Accuracy: 4 m (13 ft)
Quality: good

Click on any of the images for the full-sized picture.

#2: View towards E from the confluence #3: View towards NW from the confluence #4: View towards W from the confluence #5: GPS readings #6: At the confluence (view towards E) #7: My track on the satellite image (© Google Earth 2009) #8: Salzburg - Hohensalzburg fortress #9: View of Salzburg from Hohensalzburg fortress #10: View of the Alps from Hohensalzburg fortress

  { Main | Search | Countries | Information | Member Page | Random }

  48°N 13°E (visit #10)  

#1: General view of the confluence (towards SE)

(visited by Wojciech Czombik)

Polski

03-Apr-2009

4th confluence visit out of a trip of 8

Continued from 48°N 14°E

A part of the distance (ca. 40 km) between the 14th and the 13th degree on the 48th parallel can be covered by the A1 motorway. However, I decided not to buy an Autobahnpickerl (a motorway toll sticker) because that was going to be the only stretch in Austria where I could use a motorway. Instead I drove the old B1 road and soon I realized what a mistake I had made. The road was narrow, overcrowded and run through many villages each of them having traffic lights. It took almost two hours until I arrived in Gresenberg.

I parked the car near the last buildings of the little village. There were some people working around but nobody paid any attention to me. I changed shoes to trekking boots and through a meadow I went ca. 390 m towards east. The zero point I located quickly and with a perfect accuracy of 4 m.

From the East and the North the point was surrounded by woods while to the South there were open fields. It was still sunny and warm. I took the required photographs from the CP and went further east up to the forest edge where I had a short rest. Then I returned to the car and drove the 40 km to Salzburg.

After an hour’s drive in increasing traffic (it was Friday afternoon and the weekend had just begun) I arrived in the city of Mozart. I spent a nice evening admiring the great panorama of the city and the Alps from the Hohensalzburg fortress that overlooks the city and strolling around the little streets of the downtown not to mention a giant Wiener Schnitzel in a local Brauerei (brewery).

Continued at 48°N 11°E

Visit details:

  • Time at the CP: 16:06
  • Distance to the CP: 0 m
  • GPS accuracy: 4 m
  • GPS altitude: 425 m asl
  • Temperature: 21 °C

My track (PLT file) is available here.

Polski

03 kwietnia 2009 -- Część trasy (ok. 40 km ) pomiędzy 14 i 13 południkiem na 48 równoleżniku można przebyć autostradą, jednak nie zdecydowałem się na zakup winietki autostradowej gdyż byłby to jedyny odcinek w Austrii, na którym mógłbym skorzystać z autostrady. Zamiast tego wybrałem starą drogę B1 i wkrótce przekonałem się, jaki błąd popełniłem, Droga była wąska, zatłoczona i prowadziła przez liczne wioski, z których każda miała sygnalizację świetlną. Zajęło mi blisko dwie godziny zanim dotarłem do Gresenberg.

Zaparkowałem samochód w pobliżu ostatnich zabudowań malutkiej wsi. Wokół pracowało kilka osób, ale nikt nie zwracał na mnie uwagi. Zmieniłem buty na trekkingowe i ruszyłem przez łąkę na wschód, w stronę odległego o ok. 390 m przecięcia. Stosunkowo szybko udało mi się uzyskać same zera i to z 4 m dokładnością.

Od wschodu i północy przecięcie otoczone było lasami, podczas gdy na południe rozciągały się pola. Nadal było ciepło i słonecznie. Wykonałem obowiązkowe fotografie i poszedłem dalej na wschód, aż do ściany lasu. Po krótkim odpoczynku wróciłem do samochodu i pojechałem do odległego o 40 km Salzburga.

Po godzinnej jeździe w gęstniejącym, weekendowym ruchu dotarłem do miasta Mozarta, gdzie spędziłem bardzo przyjemny wieczór, podziwiając wspaniałą panoramę Alp i miasta z górującej nad nim twierdzy Hohensalzburg i przechadzając się po jego wąskich zaułkach, by nie wspomnieć ogromnego Wiener Schnitzel w jednej z miejscowych Brauerei (piwiarni).


 All pictures
#1: General view of the confluence (towards SE)
#2: View towards E from the confluence
#3: View towards NW from the confluence
#4: View towards W from the confluence
#5: GPS readings
#6: At the confluence (view towards E)
#7: My track on the satellite image (© Google Earth 2009)
#8: Salzburg - Hohensalzburg fortress
#9: View of Salzburg from Hohensalzburg fortress
#10: View of the Alps from Hohensalzburg fortress
ALL: All pictures on one page