W
NW
N
N
NE
W
the Degree Confluence Project
E
SW
S
S
SE
E

Poland : Opolskie

3.0 km (1.9 miles) NE of Zawiść, Opolskie, Poland
Approx. altitude: 172 m (564 ft)
([?] maps: Google MapQuest OpenStreeMap ConfluenceNavigator)
Antipode: 51°S 162°W

Accuracy: 8 m (26 ft)
Quality: good

Click on any of the images for the full-sized picture.

#2: Looking North #3: Looking East #4: Looking South #5: Looking West #6: GPS Shot #7: Radio Orienteering - just a few km from the confluence

  { Main | Search | Countries | Information | Member Page | Random }

  51°N 18°E (visit #5)  

#1: The Confluence

(visited by David Williams)

03-Aug-2008 --

Polski

English

A nice quiet confluence.

I had been competing in the Polish Radio Orienteering Championships (ARDF)and driving back to Wroclaw I noticed that I was quite close to a confluence.

My Nuvi directed me to within 20 metres of the point and from there it was necessary to walk. Using a mapping GPS makes confluence hunting just a little too easy!

So two forms of radio navigation in one day!

Polski

Miłe przyjemne przecięcie

Uczestniczyłem w Mistrzostwach Polski w Amatorskiej Radiolokacji Sportowej (ARDF) i w drodze powrotnej do Wrocławia zorientowałem się, że jestem bardzo blisko przecięcia.

Mój Nuvi zaprowadził mnie na 20 metrów od przecięcia - z tego miejsca musiałem iść. Poszukiwanie przecięć z użyciem mapowego GPS jest chyba jednak trochę za łatwe!

Tak więc zaliczyłem dwie formy radionawigacji jednego dnia!


 All pictures
#1: The Confluence
#2: Looking North
#3: Looking East
#4: Looking South
#5: Looking West
#6: GPS Shot
#7: Radio Orienteering - just a few km from the confluence
ALL: All pictures on one page