W
NW
N
N
NE
W
the Degree Confluence Project
E
SW
S
S
SE
E

Austria

2.2 km (1.4 miles) SE of Gattendorf, Burgenland, Austria
Approx. altitude: 134 m (439 ft)
([?] maps: Google MapQuest OpenStreetMap ConfluenceNavigator)
Antipode: 48°S 163°W

Accuracy: 46 m (150 ft)
Quality: good

Click on any of the images for the full-sized picture.

#2: View towards NE from the confluence #3: View towards SE from the confluence #4: View towards SW from the confluence #5: GPS readings #6: At the confluence #7: My track on the satellite image (© Google Earth 2008) #8: Wind turbines and hills on the horizon #9: Road to Gattendorf #10: Gattendorf

  { Main | Search | Countries | Information | Member Page | Random }

  48°N 17°E (visit #11)  

#1: General view of the confluence (towards NW)

(visited by Wojciech Czombik)

Polski

09-Jun-2008 -- 4th confluence out of a trip of 4

Continued from 47°N 15°E

Being sad after yesterday’s 0-2 defeat at the hands of Germany I left Graz at 09:50 and drove towards Vienna. Via Eisenstadt and Parndorf I got to the village of Gattendorf. This part of Austria is called Burgenland and for many years it belonged to Hungary.

I parked the car on the verge ca. 2 km behind the village. The day was very hot, it was over 25 ˚C and I was on an open field with no shade. It was a rural area with some woods and hills on the horizon. I went along a wheat field, turned to the west, crossed a sugar beet field and a mucky corn field and I came to a barley field (or at least I guess so, I have never been good at telling the difference between crops).

I was ca. 40 m away from the confluence point and there was no use in trampling the plants just to get a better result, so I took the pictures of the surroundings and returned to the car. From Gattendorf I drove to Bratislava and then headed for Brno, Olomouc and Wrocław. I arrived in Poznań in the late evening.

Visit details:

  • Time at the CP: 12:48 PM
  • Distance to the CP: 41 m
  • GPS accuracy: 5 m
  • GPS altitude: 145 m asl
  • Temperature: 25 °C

My track (PLT file) is available here.

Polski

09-Jun-2008 -- Smutny po wczorajszej porażce 0:2 z Niemcami wyjechałem z Grazu o 9:50 i skierowałem się w stronę Wiednia. Przez Eisenstadt i Parndorf dojechałem do wsi Gattendorf. Ta część Austrii nazywa się Burgenland i przez wiele lat należała do Węgier.

Zaparkowałem samochód na poboczu ok. 2 km za wsią. Dzień był gorący, było ponad 25 ˚C, a ja znajdowałem się na otwartej przestrzeni, bez skrawka cienia. Okolica miała charakter rolniczy, wokół rozciągały się pola, a jedynie na horyzoncie widać było niewielkie lasy i wzniesienia. Poszedłem wzdłuż pola pszenicy, skręciłem na zachód, przeszedłem przez pole buraków cukrowych i nieco grząskie pole kukurydzy i dotarłem do pola jęczmienia (a przynajmniej tak przypuszczam, nigdy nie byłem dobry w odróżnianiu upraw).

Znajdowałem się ok. 40 m od punktu przecięcia i nie było sensu tratować roślin aby uzyskać lepszy wynik, wykonałem więc zdjęcia okolicy i wróciłem do samochodu. Z Gattendorf pojechałem do Bratysławy, a następnie skierowałem się na Brno, Ołomuniec i Wrocław. Do Poznania dotarłem późnym wieczorem.


 All pictures
#1: General view of the confluence (towards NW)
#2: View towards NE from the confluence
#3: View towards SE from the confluence
#4: View towards SW from the confluence
#5: GPS readings
#6: At the confluence
#7: My track on the satellite image (© Google Earth 2008)
#8: Wind turbines and hills on the horizon
#9: Road to Gattendorf
#10: Gattendorf
ALL: All pictures on one page