W
NW
N
N
NE
W
the Degree Confluence Project
E
SW
S
S
SE
E

Italy : Lombardia

2.3 km (1.4 miles) NW of Voghera, Pavia, Lombardia, Italy
Approx. altitude: 85 m (278 ft)
([?] maps: Google MapQuest OpenStreeMap ConfluenceNavigator)
Antipode: 45°S 171°W

Accuracy: 22 m (72 ft)
Quality: good

Click on any of the images for the full-sized picture.

#2: View towards E from the confluence #3: View towards S from the confluence #4: View towards W from the confluence #5: View towards N from the confluence #6: Near the confluence (view towards E) #7: GPS readings #8: My track on the map (© Google Maps) and on the satellite image (© Google Earth 2007) #9: Certosa di Pavia seen from the Small Cloister #10: Pavia - Romanesque church of San Michele Maggiore (St. Michael)

  { Main | Search | Countries | Information | Member Page | Random }

  45°N 9°E (visit #5)  

#1: General view of the confluence (towards N)

(visited by Wojciech Czombik)

09-Mar-2007 --

Italiano

Polski

English

09-Mar-2007 -- A weekend getaway to Milan wouldn’t have been fully successful without visiting a confluence. Therefore I planned a journey to Voghera – a little town ca. 60 km south of Milan – where a 45N 09E point is located.

At 9:30 AM I arrived at the Bergamo airport, about 40 km northeast of Milan. The flight from Cracow was not long but the weather changed dramatically. In Poland it was cold, windy and it rained, while on the southern side of the Alps spring was in full bloom. I took a short tour around "Città alta" (upper city), a medieval town located atop the hill, and via "Città bassa" (lower city) I returned to the railway station in Bergamo. At 12:30 PM I departed by train for Milan, changed the trains at Milan Lambrate and at a couple of minutes past two I arrived at Certosa di Pavia. In the 15th century an impressive monastery of the Carthusian Order was built there. Specifically the Renaissance façade of the church (all in marble with rich decorations) and the Small Cloister are worth seeing. Unfortunately, due to restoration works some parts of the façade were obscured. After two hours I resumed my journey and at 16:45 I arrived at Voghera.

My return train was scheduled for 17:20 so I had merely 35 minutes to get to the confluence, record my visit, and return to the station. The CP was ca. 800 m away as the crow flies but I knew that I had to cross the railroad track in a proper place. Under those circumstances a detailed city plan from Google Maps turned out to be very helpful as it contained names and routes of all streets (even those tiny ones) and allowed me to head for the CP without delay. According to the GPS receiver my average speed was 8 km/h and after a couple of minutes I reached the confluence point neighborhood. It was quite warm (15 C) and I was carrying a not-so-light backpack, so after that “race” sweat streamed down my forehead.

As my predecessors reported the point lay on a private property, but only 15 m from the fence. Since I was in a hurry I didn’t bother to enter the villa but took pictures from the street. Unfortunately, there was a dense hedge right behind the fence so I couldn’t take a direct shot of the “zero” point. Within minutes I was done with the photographs and started my return leg “run”. I arrived at the station on time, bought the ticket and with big relief took a seat in a compartment. On the way back to Milan I took another short stop in Pavia – a very nice city with located on the river Ticino, near its confluence (a real, river confluence) with the Po.

As it was my first confluence visit in Italy I asked Mrs. Anna Cianchini – my former English teacher, who is also a professional translator of English and Italian and currently lives in Rome – to translate my narrative into Italian. Signora Anna, thank you very much for your help!

Visit details:

  • Time at the CP: 16:57
  • Distance to the CP: 15 m
  • GPS accuracy: 7 m
  • GPS altitude: 74 m asl
  • Temperature: 15° C

My track (PLT file) is available here.

Italiano

09-Mar-2007 -- Una partenza per Milano durante fine settimana non sarebbe riuscita completamente senza visitare una confluenza. Di conseguenza ho progettato un viaggio a Voghera - una città piccola ca. 60 chilometri a sud di Milano - dove il punto di 45N 09E è individuato.

Alle 9:30 sono arrivato all'aeroporto di Bergamo che si trova a nordest a circa 40 chilometri da Milano. Il volo da Cracovia non era lungo ma il tempo era cambiato drammaticamente. In Polonia faceva freddo, ventoso e umido a causa della pioggia, mentre sul versante sud delle Alpi la primavera era in piena fioritura. Ho fatto una passeggiata nella “Città Alta" – il centro storico situato in cima alla collina e attraverso la "Città Bassa" sono ritornato alla stazione ferroviaria a Bergamo. Alle 12:30 sono partito in treno verso Milano, ho cambiato il treno a Milano Lambrate e dopo un paio di minuti dopo le due sono arrivato alla Certosa di Pavia. Nel quindicesimo secolo un impressionante monastero dell'ordine dei Certosini fu costruito proprio là. Nello specifico vale la pena di visitare la splendida facciata rinascimentale della chiesa (tutta in marmo con ricche decorazioni) ed il chiostro piccolo. Purtroppo, i lavori di restauro coprivano una parte della facciata. Dopo due ore ho ripreso il mio viaggio ed alle 16:45 sono arrivato a Voghera.

Il treno di ritorno era previsto per le 17:20 sicché avevo soltanto 35 minuti per giungere alla confluenza, registrare la mia presenza e ritornare alla stazione. Il CP distava ca 800m a linea d’aria ma io sapevo che dovevo attraversare i binari della ferrovia e dovevo farlo in un posto preciso. In quelle circostanze la mappa dettagliata della città ottenuta da Google è risultata essere molto utile poiché conteneva i nomi e gli itinerari di tutte le vie (persino quelle molto piccole) e mi ha permesso di andare verso il CP senza indugio. Secondo il GPS la mia velocità media era 8 km/h e dopo un paio di minuti sono arrivato in prossimità del punto della confluenza. La temperatura era abbastanza calda (15 C) ed io portavo lo zaino che pesava parecchio sicché dopo quella corsa grondavo di sudore.

Come avevano descritto i miei predecessori, il punto insisteva su una proprietà privata, a 15m dalla recinzione. Poiché avevo fretta, non ho importunato i proprietari per entrare nella villa nel punto esatto, ma ho fatto delle fotografie del punto e del luogo. Purtroppo, c’era a destra una fitta barriera dietro la recinzione così che non potevo riprendere un’immagine del punto "zero". Dopo aver fatto le fotografie, in un paio di minuti mi sono precipitato alla stazione. Sono arrivato alla stazione in tempo, ho comprato il biglietto e con gran sollievo mi sono accomodato nel posto assegnato. Durante il viaggio di ritorno alla volta di Milano ho fatto una breve sosta a Pavia - una città molto piacevole, che si estende lungo il fiume Ticino, vicino alla sua confluenza (una vera confluenza del fiume) nel Po.

Poichè era la mia prima confluenza visitata in Italia, ho chiesto alla sig.ra Anna Cianchini – la mia ex insegnante dell’inglese, la quale fa anche la traduttrice professionale dell’inglese e dell’italiano e attualmente vive a Roma, di tradurre la mia descrizione all’italiano. Grazie mille del Vostro aiuto!

Polski

09-Mar-2007 -- Weekendowy wypad do Mediolanu nie byłby w pełni udany bez odwiedzenia choćby jednego przecięcia :-). Zaplanowałem zatem podróż do Voghery – niewielkiego miasteczka ok. 60 km na południe od Mediolanu – gdzie znajduje się punkt 45N 09E.

O 9:30 wylądowałem na lotnisku w Bergamo, ok. 40 km na północny-wschód od Mediolanu. Choć lot z Krakowa nie był długi, to zmiana pogody była radykalna – w Polsce było zimno, wietrznie i deszczowo, zaś po południowej stronie Alp wiosna była w pełnym rozkwicie. Przespacerowałem się po "Città alta" (górnym mieście) – położonym na wzgórzu historycznym centrum miasta – i przez "Città bassa" (dolne miasto) wróciłem na stację kolejową w Bergamo. Pociągiem o 12:30 dojechałem do stacji Mediolan Lambrate, tu przesiadłem się i kilka minut po drugiej dotarłem do Certosa di Pavia. W XV wieku został tu wzniesiony imponujący kompleks klasztorny zakonu kartuzów. Wrażenie robi zwłaszcza marmurowa, renesansowa fasada kościoła z mnóstwem zdobień oraz otoczony krużgankami wirydarz. Niestety, z uwagi na prowadzone prace restauracyjne część fasady była zasłonięta. Po dwóch godzinach wznowiłem podróż i o 16:45 dotarłem do Voghery.

Pociąg powrotny odjeżdżał o 17:20, miałem zatem zaledwie 35 minut na dotarcie do przecięcia, udokumentowanie go i powrót na stację. W linii prostej miałem do przebycia 800 m, ale wiedziałem, że muszę przejść przez tory kolejowe i muszę zrobić to we właściwym miejscu. W tych warunkach nadzwyczaj pomocny okazał się plan miasta z Gogle Maps, gdyż zawierał on nazwy i przebieg nawet najmniejszych uliczek i pozwolił mi zmierzać ku przecięciu bez zbędnej zwłoki. Ze średnią prędkością 8 km/h (wg GPS-u) w ciągu kilku minut doszedłem w pobliże punktu przecięcia. Było dość ciepło (ok. 15 C), a na grzbiecie miałem nie najlżejszy plecak, więc po takim „wyścigu” pot spływał mi z czoła.

Jak opisali to moi poprzednicy punkt przecięcia znajdował się na terenie prywatnym, jednak zaledwie 15 m od płotu. Ponieważ spieszyłem się i to bardzo, nie zawracałem sobie głowy próbą wejścia na posesję, ale wykonałem pamiątkowe zdjęcia z ulicy. Szkoda, że gęsty żywopłot zaraz za płotem uniemożliwił sfotografowanie punktu „zero”. Po kilku minutach byłem gotowy do „biegu” powrotnego. Na stację dotarłem na czas, kupiłem bilet i z ulgą zająłem miejsce w wagonie. W drodze powrotnej do Mediolanu zrobiłem jeszcze jeden krótki postój – w Pawii, ładnym, pochodzącym z czasów rzymskich mieście położonym nad rzeką Ticino, dopływem Padu.

Ponieważ było to moje pierwsze przecięcie we Włoszech poprosiłem Panią Annę Cianchini – moją byłą nauczycielkę języka angielskiego, a także profesjonalnego tłumacza języka angielskiego i włoskiego, mieszkającą obecnie w Rzymie – o przetłumaczenie mojej relacji na język włoski. Pani Aniu, serdecznie dziękuję za Pani pomoc! Grazie mille del Vostro aiuto!


 All pictures
#1: General view of the confluence (towards N)
#2: View towards E from the confluence
#3: View towards S from the confluence
#4: View towards W from the confluence
#5: View towards N from the confluence
#6: Near the confluence (view towards E)
#7: GPS readings
#8: My track on the map (© Google Maps) and on the satellite image (© Google Earth 2007)
#9: Certosa di Pavia seen from the Small Cloister
#10: Pavia - Romanesque church of San Michele Maggiore (St. Michael)
ALL: All pictures on one page