W
NW
N
N
NE
W
the Degree Confluence Project
E
SW
S
S
SE
E

Poland : Warmińsko-Mazurskie

2.2 km (1.4 miles) SSE of Sucholaski, Warmińsko-Mazurskie, Poland
Approx. altitude: 136 m (446 ft)
([?] maps: Google MapQuest OpenStreetMap ConfluenceNavigator)
Antipode: 54°S 158°W

Accuracy: 5 m (16 ft)
Quality: good

Click on any of the images for the full-sized picture.

#2: View towards N from the confluence #3: View towards E from the confluence #4: View towards S from the confluence #5: View towards SW from the confluence #6: At the confluence (view towards N) #7: GPS readings #8: Village of Sucholaski and the nearby road #9: Wooden footbridge in Wydminy #10: Giżycko - the Boyen fortress, Łuczański Canal with a revolving bridge and the Hill of Saint Bruno of Querfurt

  { Main | Search | Countries | Information | Member Page | Random }

  54°N 22°E (visit #2)  

#1: General view of the confluence (towards W)

(visited by Wojciech Czombik)

Polski

11-Feb-2007 -- My 39th confluence out of 40 land confluences in Poland

During almost three years of my participation in the DCP project – since March 2004 – I have visited 38 of 40 land confluences in Poland. The last two remained to be visited – located at the far north-east end of Poland. So it came time to finish up the work…

I set off from Poznań on frosty February Saturday. Winter was rather mild and warm that year, but just that weekend turned out to be one of the frostiest – it was -8 °C upon departure. All the way to Toruń it was cloudy, and the roads were covered with salty mud that made the car all white. When I crossed the Vistula river the weather changed and the sun came out. It was shining all the time while I was driving through Ostróda, Olsztyn and Mrągowo to Giżycko where I stayed overnight. After a very cold night (the temperature went as low as -18 °C) the following day I visited the Boyen fortress dating back to 19th century, saw the revolving bridge on the Łuczański canal and took a walk to frozen Lake Niegocin.

At 10 AM I drove off from Giżycko and headed east. A quarter of an hour later I came to the village of Sucholaski and some 1 km behind the village stopped the car at the shoulder. The confluence point was ca. 150 m away on a snow-covered field. The sun was shining and the sky was cloudless so despite low temperature (-10 °C) it didn’t take long to locate the “zero” point. There was a single farm nearby and some more could be seen on the horizon.

I made the usual photographs of the four points of the compass and returned to the road. I took a short walk towards Wydminy and after several hundred meters found a forest road leading to a camp field on Lake Wydmińskie. Somewhat frozen I returned to the car, warmed up with hot tea and at 11 o’clock I set off to my final Polish confluence.

Visit details:

  • Time at the CP: 10:16 AM
  • Distance to the CP: 0 m
  • GPS accuracy: 5 m
  • GPS altitude: 97 m asl
  • Temperature: -10° C

My track (PLT file) is available here.

Polski

11-Feb-2007 -- Moje 39 przecięcie z 40 lądowych przecięć w Polsce

W ciągu blisko trzech lat uczestnictwa w projekcie DCP – począwszy od marca 2004 r. – dotarłem do 38 z 40 lądowych przecięć w Polsce. Do odwiedzenia pozostały mi dwa ostatnie, położone na północno-wschodnich krańcach naszego kraju. Nadszedł zatem czas, by dokończyć rozpoczęte dzieło…

Z Poznania wyruszyłem w mroźną, lutową sobotę. Tegoroczna zima była raczej łagodna i ciepła, jednak akurat ten weekend okazał się jednym z najmroźniejszych – gdy wyjeżdżałem było -8 °C. Aż do Torunia było pochmurno, a drogi pokryte były słonym błotem, co sprawiło, że samochód wkrótce stał się cały biały. Gdy przekroczyłem Wisłę wyjrzało słońce i towarzyszyło mi w drodze przez Ostródę, Olsztyn i Mrągowo aż do Giżycka, gdzie zatrzymałem się na nocleg. Po bardzo mroźnej nocy (temperatura spadła do -18 °C) zwiedziłem nazajutrz XIX-wieczną twierdzę Boyen, obrotowy most na kanale Łuczańskim i przespacerowałem się nad zamarznięte jezioro Niegocin.

O 10 rano wyjechałem z Giżycka kierując się na wschód. Po kilkunastu minutach dojechałem do wsi Sucholaski i ok. 1 km za wsią zatrzymałem się na poboczu. Punkt przecięcia znajdował się w odległości ok. 150 m na zaśnieżonym polu. Pięknie świeciło słońce, a niebo było prawie bezchmurne, więc mimo niskiej temperatury (-10 °C) zlokalizowanie punktu przecięcia nie trwało długo. W pobliżu znajdowało się pojedyncze gospodarstwo, a w oddali widać było dalsze zabudowania Sucholasek.

Wykonałem tradycyjne fotografie w cztery strony świata i wróciłem na szosę. Przespacerowałem się jeszcze kilkaset metrów w stronę Wydmin, aż do leśnej drogi prowadzącej do pola namiotowego nad jeziorem Wydmińskim i nieco zmarznięty wróciłem do samochodu. Rozgrzałem się gorąca herbatą i o godz. 11 wyruszyłem na moje ostatnie, niezdobyte jeszcze polskie przecięcie.

Coordinator's Note: 2007-10-29 - formatted, photo's & thumbs created, set to verified - Gordon


 All pictures
#1: General view of the confluence (towards W)
#2: View towards N from the confluence
#3: View towards E from the confluence
#4: View towards S from the confluence
#5: View towards SW from the confluence
#6: At the confluence (view towards N)
#7: GPS readings
#8: Village of Sucholaski and the nearby road
#9: Wooden footbridge in Wydminy
#10: Giżycko - the Boyen fortress, Łuczański Canal with a revolving bridge and the Hill of Saint Bruno of Querfurt
ALL: All pictures on one page