W
NW
N
N
NE
W
the Degree Confluence Project
E
SW
S
S
SE
E

Germany : Nordrhein-Westfalen

3.4 km (2.1 miles) W of Sassenberg, Nordrhein-Westfalen, Germany
Approx. altitude: 62 m (203 ft)
([?] maps: Google MapQuest OpenStreeMap ConfluenceNavigator)
Antipode: 52°S 172°W

Accuracy: 5 m (16 ft)
Quality: good

Click on any of the images for the full-sized picture.

#2: View towards SE from the confluence #3: View towards SW from the confluence #4: View towards NW from the confluence #5: The confluence point lies among asparagus #6: GPS readings #7: My track on the map	(© Microsoft AutoRoute 2002) #8: Confluence monument (ca. 200m away from the confluence) #9: A plate on the monument: "Findling steht auf dem 52. Breitenkreis und 75.40M westlich vom 8. Meridian." 1981 #10: Asparagus

  { Main | Search | Countries | Information | Member Page | Random }

  52°N 8°E (visit #4) (secondary) 

#1: General view of the confluence (towards NE)

(visited by Wojciech Czombik)

Polski

24-May-2006 -- 6th confluence out of a trip of 8

Continued from 52°N 7°E

From 52N 07E I covered ca. 100 km via Coesfeld, Münster, and Telgte and came to a village of Milte. It was heavy raining and the wind blew very strong during my journey but fortunately it cleared up and even the sun came out. Following the GPS navigation I drove through the settlement and turned right, into a dirt road lined with birch trees. There were asparagus fields on both sides of the road. Some people were working on the west field, but the east one – where the confluence point lay – was empty.

I parked the car and carefully walking between plants I went ca. 50 m north-east to the confluence. Locating the exact position was fairly easy – the reception of the GPS signal was perfect. After taking pictures towards four points of the compass – please note the wind turbines in the horizon – quite a common view in Germany – I returned to the car and departed towards the west.

Some 200 m further I noticed a stone with a part of a sphere on it, which turned out to be a confluence monument. The inscription on the plate reads: „Findling steht auf dem 52. Breitenkreis und 75.40M westlich vom 8. Meridian. 1981”.

Continued at 52°N 9°E

Visit details:

  • Time at the CP: 18:50
  • Distance to the CP: 0 m
  • GPS accuracy: 5 m
  • GPS altitude: 63 m asl
  • Temperature: 10° C

My track (PLT file) is available here.

Polski

24-May-2006 -- Z przecięcia 52N 07E przejechałem ok. 100 km przez Coesfeld, Münster (Monastyr) i Telgte i dotarłem do wioski Milte. Po drodze mocno padało i wiał silny wiatr, ale na szczęście oba te zjawiska atmosferyczne ustały i wyjrzało nawet słońce. Zgodnie ze wskazaniami GPS-u przejechałem przez osadę i skręciłem w prawo, w polną drogę wysadzaną brzozami. Po obu stronach rozciągały się pola szparagów. Po zachodniej stronie pracowało na polu kilkanaście osób (jak później okazało się – Polaków), natomiast pole po wschodniej stronie drogi – gdzie leżało przecięcie – było puste.

Zaparkowałem samochód i ostrożnie przeszedłem pomiędzy roślinami ok. 50 m. Zlokalizowanie punktu przecięcia było dość łatwe – na otwartym polu odbiór sygnału satelitarnego był doskonały. Po wykonaniu zdjęć w cztery strony świata (warto zauważyć turbiny wiatrowe na horyzoncie – bardzo powszechny widok w Niemczech) wróciłem do samochodu i skierowałem się na zachód.

Po około 200 m zauważyłem głaz z umieszczonym na nim fragmentem sfery, który okazał się pomnikiem upamiętniającym przecięcie. Napis na tabliczce brzmiał: „Findling steht auf dem 52. Breitenkreis und 75.40M westlich vom 8. Meridian. 1981”.


 All pictures
#1: General view of the confluence (towards NE)
#2: View towards SE from the confluence
#3: View towards SW from the confluence
#4: View towards NW from the confluence
#5: The confluence point lies among asparagus
#6: GPS readings
#7: My track on the map (© Microsoft AutoRoute 2002)
#8: Confluence monument (ca. 200m away from the confluence)
#9: A plate on the monument: "Findling steht auf dem 52. Breitenkreis und 75.40M westlich vom 8. Meridian." 1981
#10: Asparagus
ALL: All pictures on one page