W
NW
N
N
NE
W
the Degree Confluence Project
E
SW
S
S
SE
E

Poland : Wielkopolskie

1.1 km (0.7 miles) W of Borowiec Nowy, Wielkopolskie, Poland
Approx. altitude: 108 m (354 ft)
([?] maps: Google MapQuest OpenStreetMap ConfluenceNavigator)
Antipode: 52°S 162°W

Accuracy: 9 m (29 ft)
Quality: more pictures needed

Click on any of the images for the full-sized picture.

#2: Historic military post / Historyczna strażnica graniczna #3: Forest car park / Parking dla grzybiarzy #4: Directions / Kierunki świata #5: Co-ordinates/ Współrzędne #6: Me at the CP / Ja na przecięciu #7: Old cottage / stara chata #8: Tripod at the confluence / Trójnóg na przecięciu

  { Main | Search | Countries | Information | Member Page | Random }

  52°N 18°E (visit #3)  

#1: Glade before CP / polanka przed przecięciem

(visited by Wlodzimierz Kania)

21-Jun-2005 --

English

Polish version

W końcu postanowiłem zaliczyć tzw. „złote przecięcie”, czyli ostatnie zdobyte przecięcie na terenie Polski przez kolegów w dość licznej bo 9 osobowej grupie (+ pies ) w dniu 07 lipca 2001 roku.

Wracając z Poznania do Kalisza wybrałem drogę nr 2 Poznań - Warszawa przez Wrześnię, gdzie skręciłem kierując się w stronę Kalisza. Około 2 km przed Pyzdrami w miejscowości Borzykowo (52°11’30.9N, 17°40,03.4E) mijam po prawej stronie drogi rekonstrukcję strażnicy granicznej jaka istniała za czasów zaborów. Tu do roku 1918 przebiegała granica pomiędzy zaborem rosyjskim, a zaborem pruskim (foto nr 2), a więc mijam najdalej na zachód wysuniętą gubernię carskiej Rosji. Najdalej na wschodzie ówczesnej Rosji była Alaska-sprzedana w 1867 roku Ameryce. „Zaliczam” Pyzdry okrążając rynek w miasteczku, a następnie przejeżdżam most na Warcie kierując się drogą nr 422 przez Gizałki, Chocz dojeżdżając do Jankowa III. W Jankowie skręcam w lewo na Brudzew asfaltową drogą. Po przejechaniu 3 km w Brudzewie asfaltowa droga skręca w lewo w kierunku leśnictwa Brudzew, a ja jadę prosto szeroką gruntową drogą, która najpierw prowadzi między uprawnymi polami, a potem zagłębia się w las i tą drogą po 9 km docieram do Ciświcy Starej. Po drodze na 5 km mijam parking dla grzybiarzy (foto. nr 3) jako, że lasy te to raj dla amatorów grzybobrania. Polna droga którą dojechałem do Ciświcy Starej łączy się z wąską asfaltową drogą prowadzącą w kierunku Grodźca pomiędzy 2 i 3 zabudowaniem od końcu wsi, przy budynku nr 53. Tu skręcam w prawo w kierunku Grodźca i po przejechaniu około 400 metrów za ostatnim zabudowaniem wsi skręcam w prawo w wąską leśną drogę, (obok podwójnego słupa elektrycznego) jadąc którą, po 700 metrach mijam po prawej stronie „zabytkową” chylącą się ku ziemi chatkę (52° 00’ 17.5 N, 17° 59’58.2 E) (foto nr 7), którą uwiecznił wcześniej w jesiennej scenerii w 2004 roku Wojtek Czombik.

Jadę jeszcze kolejne 500 metrów dalej, zostawiam samochód i idąc drugą w prawo w skos odchodzącą leśną ścieżką (52° 00’ 03.7 N, 18° 00’ 05.9 E), po około 100 metrach dochodzę do małej polanki na której rosną (foto nr 1): pojedynczy dąb, 3 kasztanowce i 2 akacje. Około 10 metrów od skraju polanki po kilku minutach poszukiwań udaje się ustalić przecięcie, choć wskazania GPS trochę „pływają”.

Wykonuje dokumentację fotograficzną i szybko wracam do samochodu, gdyż komary skutecznie utrudniają podziwianie leśnej przyrody w pierwszym dniu lata jako, że dzisiaj jest 21 czerwca.

English

At last I decided to collect a ‘golden intersection’ which mean the last intersection which was achieved by the group of our Polish colleagues (a group of 9 people and a dog) as of 7th July 2001.

On my way back from Poznan to Kalisz, I chose a road no 2 (Poznan – Warsaw via Wrzesnia). Just before getting to Wrzesnia I turned towards Kalisz. Just about 2 km before Pyzdry in village Borzykowo (52°11’30.9N, 17°40,03.4 E) I passed on the right a place where I saw a reconstruction of an old customs house taking place. This building still remembers old Prussian times (1918) as just in this place there was a border splitting Poland between Prussian and Russian annexation zones. (see photo 2) I am ‘collecting’ a small town Pyzdry – just making a small round along its market and then I passed a bridge over Warta river heading towards Gizalki, Chocz and then thru Jankowo III – road 422. In Jankowo I turned left on a good looking asphalt road which was heading to Brudzew. After just 3 km, in Brudzew this road turned left towards forest inspectorate Brudzew. I was going on a wide country road, which was surrounded by agricultural fields and then enters a forest. After 9 km on this road I reached Ciswica Old. Somewhere on this road (circa on 5th km of it) I passed a parking where usually mushroom gatherers – (see photo 3) as those forests used to be popular amongst them. A country road which I used took me to Ciswica Old gets connected to an asphalt one which then continues to Grodziec. Going further this road I turned right and was going to Grodziec itself. After 400 m just after passing the last country house I turned right into a narrow forest road. Going further after 700 m I passed on the right very old ‘monumental’ cottage (52°00’17.5 N, 17°59’58.2 E) which was about to collapse. This is a cottage which was previously reported by Wojtek Czombik who was here in the autumn of 2004.

I continued for another 500 m, where I had to leave my car and take a walk further. I took a narrow trail and after 100 m I reached a small glade (see photo 1) where I found some single trees like oak, 3 chestnut and 2 acacia. About 10 m on the edge of a glade I managed to find the intersection which took me a few minutes. However GPS’s readings were slightly fluctuating in that place. I took some pictures and returned to my car. It was mosquitoes which drove me crazy, which was especially frustrating bearing in mind that it was a first summer day.


 All pictures
#1: Glade before CP / polanka przed przecięciem
#2: Historic military post / Historyczna strażnica graniczna
#3: Forest car park / Parking dla grzybiarzy
#4: Directions / Kierunki świata
#5: Co-ordinates/ Współrzędne
#6: Me at the CP / Ja na przecięciu
#7: Old cottage / stara chata
#8: Tripod at the confluence / Trójnóg na przecięciu
ALL: All pictures on one page