W
NW
N
N
NE
W
the Degree Confluence Project
E
SW
S
S
SE
E

Brazil : Alagoas

4.1 km (2.5 miles) ENE of Jequiàzinho, Alagoas, Brazil
Approx. altitude: 0 m (0 ft)
([?] maps: Google MapQuest OpenStreeMap ConfluenceNavigator)
Antipode: 10°N 144°E

Accuracy: 97 m (318 ft)
Quality: good

Click on any of the images for the full-sized picture.

#2: Northward view from location closest to the confluence #3: Westward view from location closest to the confluence #4: Southward view from location closest to the confluence #5: Reading of GPS recever #6: Cliffs #8:  Reading GPS receiver at first attempt #10: Paul and Jan on the first attempt

  { Main | Search | Countries | Information | Member Page | Random }

  10°S 36°W (visit #1)  

#1: View (eastward) from location closest to the confluence

(visited by Paul de Jonge, Luc Amoureus, jan fischer and Sonia Salgueiro Machado)

English

Nederlands

08-Apr-2005 -- Onze eerste poging om de laatste maagdelijke confluence in Alagoas te bezoeken was op 21 juli 2004. Vanuit Maceio zuidwaarts rijdend op de kustweg (AL-101) stopten we zo dicht mogelijk bij de confluence. Vanaf daar bevond deze zich op minder dan 1 km in oostelijke richting, wat al aangaf dat ze minder dan 1 km in zee lag (zoals op deze website werd geschat) en zich mogelijk zelfs op land bevond.

Een onverharde weg door suikerrietvelden eindigde in dichte begroeing. We waren de confluence tot op slechts 300 meter genaderd en hoopvol deze te kunnen bezoeken. Helaas ontdekten we, na enkele meters door het struikgewas gelopen te hebben, dat we op een klif stonden op zo'n 20 meter boven het strand. Zover we konden zien liep deze parallel aan de kust (zie Foto #6), waardoor het niet mogelijk was het strand te bereiken. Volgens de GPS ontvanger waren we de confluence tot op 261 meter genaderd (zie Foto #7). Omdat er nog een strook land was tussen de klif en de zee schatten we de ligging van de confluence op ongeveer 150 meter in zee. Wadend door de branding zouden we de confluence tot op 100 meter moeten kunnen naderen.

Ons tweede bezoek aan de confluence op 8 april 2005 had succes. Voor vertrek zochten we op de topografische kaart (IBGE MI-1668-2 1:50,000, de confluence bevindt zich in de rechter bovenhoek van de kaart) een makkelijk toegangbare weg naar het strand zo dicht mogelijk bij de confluence. De kaart toonde een mogelijke toegangsweg die liep van een vissersdorpje (Colonia da Pescadores Paulo Bananeira) naar de, een aantal kilometers zuidelijk van de confluence gelegen, kust. Omdat vissers een makkelijke toegang naar de zee nodig hebben concludeerden we dat deze weg ons naar het strand zou leiden. We besloten bij eb te gaan om de confluence zo dicht mogelijk te kunnen naderen.

Na ongeveer 1 km op een onverhard pad door kokosnootplantages te hebben gereden bereikten we het strand. Volgens de GPS ontvanger moesten we ongeveer 4 km in noordelijke richting lopen om de confluence te bereiken. Het strand was bij aanvang erg smal, zelfs bij het lage tij; bij vloed zullen de kliffen vermoedelijk in het water steken en de toegang onmogelijk maken.

Vanaf het meest nabij de confluence gelegen punt op het strand (ongeveer 120 meter) liepen we de branding in. Vanwege de hoge golven veroorzaakt door de harde wind, konden we niet meer dan 30 meter in zee lopen. Op dat punt bevonden we ons, zoals vereist, op minder dan 100 meter van de confluence zodat we ons bezoek succesvol mochten noemen. Foto #1 t/m Foto #5 tonen de omgeving van de confluence en de GPS ontvanger. Gelukkig beschikten we over een waterdichte behuizing voor de camera want zoals op een aantal foto’s is te zien spatte het water aardig rond.

Toen we terugliepen over het strand zagen we op ongeveer een halve kilometer van de confluence een geparkeerde auto. Blijkbaar hadden we een dichter bij de confluence gelegen toegangsweg gemist.

English

08-Apr-2005 -- The first attempt to visit this last open confluence in Alagoas was on July 21, 2004. Driving south from Maceio on the coastal road (AL-101) we stopped at the point closest to the confluence. From there the confluence was less than 1 km to the east indicating it was located less than 1 km into the ocean (as estimated on this web site) and possibly even on land.

An unpaved road led through a sugar cane field to some dense vegetation. Now we were only about 300 meters from the confluence, and quite hopeful to be able visiting it. Unfortunately, after a few meters walking through the bush we found that we had reached the edge of a steep cliff about 20 meters above the beach. The cliff stretched along the coast for as far as we could see (see Picture #6) preventing a safe descent to the beach. The GPS receiver told us we approached the confluence up to 261 meters (see Picture #7). Since there was still some land between the cliff and the sea we estimated that the confluence was about 150 meters into the ocean, and we figured that by wading into the surf we could possibly get within 100 meters from the confluence.

On April 8, 2005 we made a second (successful) visit to the confluence. Before we left, we looked at the topographic map (IBGE MI-1668-2 1:50,000, the confluence is at the upper right corner of the map) of the area to find an easy access to the beach close to the confluence. We decided to go during low tide so that we would be able to approach the confluence as close as possible. The map showed a possible access via a road running from a fishermen village (Colonia da Pescadores Paulo Bananeira) towards the coast a few kilometres south of the confluence. Since fishermen need easy access to the sea we figured this road would probably lead us down to the beach.

Driving for about 1 km on an unpaved track through coconut plantations we ended right on the beach. According to the GPS receiver we just had to walk about 4 km to the north to get to the confluence. The low tide made it possible to hike the beach all the way, but at the start the beach was very narrow and it will probably not be accessible during high tide as the cliffs will then be in the water.

From the point at the beach closest to the confluence (about 120 m) we walked into the surf. A strong wind made the surf rather rough and prevented us to walk more than 30 m into the ocean. At that point we were within the required radius of 100 m to be able to call this confluence visit successful. Picture #1 to Picture #5 show the environment of the confluence and the GPS receiver. Luckily we brought a water tight enclosure for the camera since, as you can see on some of the pictures, there was quite some water scattering around...

When we walked back along the beach we noticed a car parked near the beach about half a kilometer from the confluence; so apparently we had missed a closer access to the confluence.

Coordinator's Note: Acording to GPS readings pictures were taken at 96 m from CP and with the indicated GPS precision of 6.6 m, the probable distance to CP calculates to 97 m.


 All pictures
#1: View (eastward) from location closest to the confluence
#2: Northward view from location closest to the confluence
#3: Westward view from location closest to the confluence
#4: Southward view from location closest to the confluence
#5: Reading of GPS recever
#6: Cliffs
#8: Reading GPS receiver at first attempt
#10: Paul and Jan on the first attempt
ALL: All pictures on one page
  Notes
In the ocean, only about 150 m from shore.