W
NW
N
N
NE
W
the Degree Confluence Project
E
SW
S
S
SE
E

Poland : Warmińsko-Mazurskie

2.2 km (1.4 miles) NNE of Kolno, Warmińsko-Mazurskie, Poland
Approx. altitude: 134 m (439 ft)
([?] maps: Google MapQuest OpenStreetMap ConfluenceNavigator)
Antipode: 54°S 159°W

Accuracy: 2 m (6 ft)
Quality: good

Click on any of the images for the full-sized picture.

#2: Widok w kierunku N / North view #3: Widok w kierunku E / East view #4: Widok w kierunku S / South view #5: Widok w kierunku W / West view #6: Odczyt GPS / GPS reading #7: Bezposrednie miejscu punktu / Exact spot #8: Bezposrednie miejscu punktu oznaczonem tyczka z odbiornikiem GPS / Exact spot marked by GPS #9: Miejsce parkingowe przy domkach / Parking place #10: Trasa dojścia do punktu / Route to CP

  { Main | Search | Countries | Information | Member Page | Random }

  54°N 21°E (visit #5)  

#1: Widok na punkt z około 30 metrów / Confluence view in 30 m

(visited by Aleksander Piwkowski)

English

10-Sep-2021 – Punkt 54°N 21°E jest siódmym punktem osiągniętym w ramach wrześniowej wyprawy wakacyjnej – poprzedni zdobyty punkt to 54°N 22°E.

Punkt znajduje się w polu na północno wschodnich obrzeżach wsi Kolno blisko małego osiedla domków oraz jakiegoś małego zakładu rolnego z silosami sprej wielkości. Dojazd do osiedla nie najgorszą drogą asfaltową a później, około 130m wzdłuż osiedla w kierunku wschodnim z lekkim odchyleniem na południe, drogą wyłożoną płytami betonowymi. Na jej końcu po lewej stronie mała zatoczka parkingowa na kilka samochodów. Z tego miejsca należy iść w kierunku dokładnie wschodnim obchodząc najpierw dwa silosy i wymijając niski budynek gospodarczy wejść w pole na około 25m. Przez pole uprawne do punktu nie prowadziła w tym momencie żadna ścieżka ani miedza, ale pole nie było chyba jeszcze niczym obsiane. Dokładny namiar GPS na punkt uzyskałem bardzo szybko jednak dokładność nie chciała zejść do 1 m. Tak więc po chwili manewrowania anteną i odbiornikiem zdecydowałem się poprzestać na 2 m. Dojście do punktu, pomiar, zdjęcia i powrót do auta to w sumie nie więcej niż 15 minut.

Następny punkt to 54°N 20°E.

English

10-Sep-2021 – Point 54°N 21°E is the seventh point achieved during the September holiday trip – the previous point was 54°N 22°E.

The point is in a field on the north-eastern outskirts of the village of Kolno, near a small housing estate and a small farm with large silos. Access to the estate is via a not bad asphalt road and then, about 130m along the estate in an easterly direction with a slight deviation to the south, a road lined with concrete slabs. At its end, on the left, there is a small parking bay for several cars. From this point, you should go exactly east, going around two silos first and passing a low outbuilding, enter the field for about 25 m. There were no paths or balks leading across the farmland to the point at this point, but the field didn't seem to have been sown yet. I got the exact GPS bearing on the point very quickly, but the accuracy did not want to go down to 1m. So after a while of maneuvering the antenna and the receiver I decided to settle for 2 m. Getting to the point, measuring, taking photos and returning to the car takes no more than 15 minutes.

The next point is 54°N 20°E.


 All pictures
#1: Widok na punkt z około 30 metrów / Confluence view in 30 m
#2: Widok w kierunku N / North view
#3: Widok w kierunku E / East view
#4: Widok w kierunku S / South view
#5: Widok w kierunku W / West view
#6: Odczyt GPS / GPS reading
#7: Bezposrednie miejscu punktu / Exact spot
#8: Bezposrednie miejscu punktu oznaczonem tyczka z odbiornikiem GPS / Exact spot marked by GPS
#9: Miejsce parkingowe przy domkach / Parking place
#10: Trasa dojścia do punktu / Route to CP
ALL: All pictures on one page