W
NW
N
N
NE
W
the Degree Confluence Project
E
SW
S
S
SE
E

Czech Republic

1.2 km (0.7 miles) W of Hněvošice, Moravskoslezský Kraj, Czech Republic
Approx. altitude: 274 m (898 ft)
([?] maps: Google MapQuest OpenStreetMap ConfluenceNavigator)
Antipode: 50°S 162°W

Accuracy: 1 m (3 ft)
Quality: good

Click on any of the images for the full-sized picture.

#2: Bod 50/18 #3: Bod je 30 metr od cesty na Opavu #4: Majitel pozemku a tvůrce označení #5: Digitální zaměření křížení 50/18 #6: Východní pohled na křížení

  { Main | Search | Countries | Information | Member Page | Random }

  50°N 18°E (visit #9)  

#1: Informační tabule u křížení

(visited by Arnost Kubela)

Czech

11-Nov-2021 -- Křížení 50 severní rovnoběžky a 18 poledníku se nachází na soukromém lesním pozemku asi 30 metrů od hlavní cesty směr Opava. 9.listopadu byl vytvořen důstojný označník pro tento bod. Je to žulový patník a informační tabule českém a anglickém jazyce. Zaměřeno digitálním GPS s přesnosti do 1 m.

Zpracoval a vytvořil informační tabuli a označník Arnošt Kubela majitel lesního pozemku.

English

11-Nov-2021 -- The intersection of 50 northern parallel and 18 longitude is located on a private forest plot about 30 meters from the main road in the direction of Opava. On November 9, a dignified marker was created for this point. It is a granite bollard and information board in Czech and English. Reached a digital GPS accuracy of up to 1 m.

The owner of the forest land developed and created an information board and marker.


 All pictures
#1: Informační tabule u křížení
#2: Bod 50/18
#3: Bod je 30 metr od cesty na Opavu
#4: Majitel pozemku a tvůrce označení
#5: Digitální zaměření křížení 50/18
#6: Východní pohled na křížení
ALL: All pictures on one page