the Degree Confluence Project { Main | Search | Countries | Information | Member Page }
 

Most recent 15 visits for Russia (#1 - #15)

54°N 102°E preview image54°N 102°E
6.7 km (4.2 miles) NNW of Zima, Irkutskaya oblast', Russia
[07-Jun-14]
54°N 103°E preview image54°N 103°E
2.7 km (1.7 miles) WSW of Balagansk, Irkutskaya oblast', Russia
[07-Jun-14]
53°N 102°E preview image53°N 102°E
2.9 km (1.8 miles) NE of Inga, Irkutskaya oblast', Russia
[07-Jun-14]
53°N 103°E preview image53°N 103°E
2.2 km (1.4 miles) NE of Bel'kova, Irkutskaya oblast', Russia
[07-Jun-14]
63°N 72°E preview image63°N 72°E
62.1 km (38.6 miles) NNE of Nizhne-Sortymskiy, Khanty-Mansiyskiy avt. okrug, Russia
[19-May-14]
53°N 105°E preview image53°N 105°E
1.4 km (0.9 miles) NE of Bayangazuy, Ust'-Ordynskiy Buryatskiy avt. okrug, Russia
[19-May-14]
62°N 72°E preview image62°N 72°E
40.5 km (25.2 miles) NNW of Lyantor, Khanty-Mansiyskiy avt. okrug, Russia
[15-May-14]
55°N 41°E preview image55°N 41°E
3.7 km (2.3 miles) ENE of Knyazhi, Ryazanskaya oblast', Russia
[secondary] [06-Jan-14]
55°N 40°E preview image55°N 40°E
1.4 km (0.9 miles) E of Malinovka, Ryazanskaya oblast', Russia
[04-Jan-14]
56°N 44°E preview image56°N 44°E
1.0 km (0.6 miles) NW of Borisovo-Pokrovskoye, Nizhegorodskaya oblast', Russia
[secondary] [25-Dec-13]
54°N 42°E preview image54°N 42°E
4.7 km (2.9 miles) SSW of Alemenyovo, Ryazanskaya oblast', Russia
[31-Oct-13]
57°N 35°E preview image57°N 35°E
0.9 km (0.6 miles) ENE of Dubrovka, Tverskaya oblast', Russia
[secondary] [27-Oct-13]
57°N 34°E preview image57°N 34°E
2.3 km (1.4 miles) SW of Taraskovo, Tverskaya oblast', Russia
[incomplete] [27-Oct-13]
57°N 33°E preview image57°N 33°E
3.9 km (2.4 miles) S of Kosarovo, Tverskaya oblast', Russia
[27-Oct-13]
57°N 32°E preview image57°N 32°E
2.1 km (1.3 miles) SSE of Buzany, Tverskaya oblast', Russia
[secondary] [26-Oct-13]
Total listed: 15