the Degree Confluence Project { Main | Search | Countries | Information | Member Page }
 

First 15 visits for Chūgoku, Japan (#1 - #8)

35°N 134°E preview image35°N 134°E
3.6 km (2.2 miles) WNW of Tsukatsuno, Misaki-cho, Okayama-ken, Chūgoku, Japan
[06-Apr-03]
34°N 131°E preview image34°N 131°E
2.4 km (1.5 miles) NE of Chōfu-Miyazakichō, Shimonoseki-shi, Yamaguchi-ken, Chūgoku, Japan
[17-Aug-03]
35°N 133°E preview image35°N 133°E
1.5 km (0.9 miles) E of Nagora, Shobara-shi, Hiroshima-ken, Chūgoku, Japan
[27-Mar-04]
34°N 132°E preview image34°N 132°E
near Shinichi, Hikari-shi, Yamaguchi-ken, Chūgoku, Japan
[28-Mar-04]
36°N 133°E preview image36°N 133°E
0.7 km (0.4 miles) SW of Tatega-saki (Cape), Chiburi-shima (Island), Chibu-mura, Shimane-ken, Chūgoku, Japan
[13-Aug-05]
34°N 132°E preview image34°N 132°E
near Shinichi, Hikari-shi, Yamaguchi-ken, Chūgoku, Japan
[24-Nov-05]
35°N 133°E preview image35°N 133°E
1.5 km (0.9 miles) E of Nagora, Shobara-shi, Hiroshima-ken, Chūgoku, Japan
[25-Nov-05]
35°N 134°E preview image35°N 134°E
3.6 km (2.2 miles) WNW of Tsukatsuno, Misaki-cho, Okayama-ken, Chūgoku, Japan
[25-Nov-05]
Total listed: 8