W
NW
N
N
NE
W
the Degree Confluence Project
E
SW
S
S
SE
E

France : Picardie

2.2 km (1.4 miles) SSE of Longpré-les-Corps-Saints, Somme, Picardie, France
Approx. altitude: 76 m (249 ft)
([?] maps: Google MapQuest OpenStreeMap ConfluenceNavigator)
Antipode: 50°S 178°W

Accuracy: 4 m (13 ft)
Quality: good

Click on any of the images for the full-sized picture.

#2: View towards E from the confluence #3: View towards S from the confluence #4: View towards SW from the confluence #5: View towards NW from the confluence #6: At the confluence (view towards NE) & GPS readings #7: My track on the satellite image (© Google Earth 2009) #8: British cemetery 1918 - 1919 in Longpré-les-Corps-Saints #9: British cemetery #10: Monument to the children of Longpré-les-Corps-Saints who died for France 1914 - 1918

  { Main | Search | Countries | Information | Member Page | Random }

  50°N 2°E (visit #10) (secondary) 

#1: General view of the confluence (towards N)

(visited by Wojciech Czombik)

Polski

19-Apr-2010

7th confluence out of a trip of 12

Continued from 50°N 3°E

This confluence point was optional in my itinerary but since the sun was still high in the sky I decided to visit it as well. That is the last land point on the 50th degree of latitude before the Atlantic Ocean. The next in-land point to the west is 50°N 57°W and lies on the island of Newfoundland in Canada, more than four thousand kilometres away.

From Moislains on the Canal du Nord I went to Péronne where I had some problems with navigation due to closed roads. After a detour I headed west and I drove for Albert and Amiens. I travelled through the land of one of the largest battles of the First World War – the Battle of the Somme. After five months of fighting that took place between July and November 1916, at a cost of more than one million casualties the British and French penetrated some 10 km into German occupied territory.

The late afternoon traffic was increasing and the direction signs were not very clear what confused me again on the ring road of Amiens. To the west of Amiens the journey was somewhat easier. Still along the Somme river valley I got to the village of Condé-Folie where I turned south and drove up to the hill. Locating the confluence point was very simple – it lay some 50 m away from the road, on a flat, green field.

I approached the point carefully in order not to tread on young plants and I took the usual photos to the surroundings. The panorama was very extensive because the woodless hill raised some 50 m above the vicinity. Unfortunately, the dominant element of the landscape was a power line.

It was the last point for the day but I had still some 150 km to drive to my night's lodging. While descending from the hill to the village of Longpré-les-Corps-Saints I stopped by the British war cemetery 1914-1918. The memorial plaque reads:

“The land on which this cemetery stands
is the free gift of the French people
for the perpetual resting place of those of the Allied Armies
who fell in the war of 1914-1918 and are honoured here.”

In the centre of the village, next to the church I saw another war memorial, devoted “to the children of Longpré-les-Corps-Saints who died for France 1914-1918”. The memory of the Great War soldiers still lives on…

Continued at 51°N 2°E

Visit details:

  • Time at the CP: 17:09
  • Distance to the CP: 0 m
  • GPS accuracy: 4 m
  • GPS altitude: 79 m asl
  • Temperature: 17 °C

My track (PLT file) is available here.

Polski

19-Kwietnia-2010 -- Ten punkt przecięcia był w moim planie podróży opcjonalny, ale skoro słońce stało jeszcze wysoko na niebie, postanowiłem również go odwiedzić. Jest to ostatni lądowy punkt na pięćdziesiątym równoleżniku przed Oceanem Atlantyckim. Następnym na zachód, położonym w obrębie lądu punktem jest 50°N 57°W położony na Nowej Fundlandii, ponad cztery tysiące kilometrów dalej.

Z Moislains nad Canal du Nord pojechałem do Péronne, gdzie miałem pewne problemy z nawigacją z uwagi na zamknięte drogi. Objazdami skierowałem się na zachód, w stronę Albert i Amiens. Teren, przez który podróżowałem, był podczas I wojny światowej polem jednej z największych bitew – Bitwy nad Sommą. Po pięciu miesiącach walk, toczonych pomiędzy lipcem i listopadem 1916 r., kosztem ponad miliona ofiar, Brytyjczycy i Francuzi przesunęli front o około 10 km w głąb terytorium okupowanego przez Niemców.

Popołudniowy ruch zwiększał się, a drogowskazy nie były dość jednoznaczne, co ponownie zmyliło mnie na obwodnicy Amiens. Dalej na zachód podróż przebiegała już bez utrudnień. Nadal wzdłuż doliny rzeki Sommy dotarłem do wioski Condé-Folie, gdzie skręciłem na południe i wjechałem na wzgórze. Zlokalizowanie punktu przecięcia było bardzo łatwe – leżał w odległości około 50 m od drogi, na płaskim, zieleniącym się polu.

Starając się nie deptać rosnących tam młodych roślinek ostrożnie doszedłem do przecięcia i wykonałem tradycyjne fotografie okolicy. Panorama była bardzo szeroka, ponieważ bezleśne wzgórze było wyniesione o jakieś 50 m ponad okolicę. Niestety, dominującym elementem krajobrazu była pobliska linia energetyczna.

Był to ostatni punkt tego dnia, ale miałem jeszcze do przejechania ok. 150 km do miejsca zakwaterowania. Zjeżdżając ze wzniesienia do wsi Longpré-les-Corps-Saints zatrzymałem się przy brytyjskim cmentarzu wojennym z lat 1914-1918. Tablica pamiątkowa głosiła, że teren, na którym znajduje się cmentarz, jest darem narodu francuskiego przeznaczonym na miejsce wiecznego spoczynku żołnierzy armii sprzymierzonych, którzy polegli w wojnie 1914-1918 i zostali tutaj uhonorowani. Z kolei w centrum wsi, obok kościoła, zobaczyłem inny pomnik ku czci ofiar wojny, poświęcony „dzieciom Longpré-les-Corps-Saints, które zginęły za Francję w latach 1914-1918”. Pamięć o żołnierzach I wojny światowej jest tu wciąż żywa…


 All pictures
#1: General view of the confluence (towards N)
#2: View towards E from the confluence
#3: View towards S from the confluence
#4: View towards SW from the confluence
#5: View towards NW from the confluence
#6: At the confluence (view towards NE) & GPS readings
#7: My track on the satellite image (© Google Earth 2009)
#8: British cemetery 1918 - 1919 in Longpré-les-Corps-Saints
#9: British cemetery
#10: Monument to the children of Longpré-les-Corps-Saints who died for France 1914 - 1918
ALL: All pictures on one page